Juno Continuation Fund

HomeInvesterenJuno Continuation Fund

Juno Continuation Fund

Het Juno Continuation Fund is een beleggingsfonds, waarin u vanaf €150.000,-* kunt participeren. Wij investeren in beursgenoteerde aandelen van bijzondere, middelgrote, Europese ondernemingen. Veelal zijn dit beursgenoteerde familiebedrijven, of ondernemingen waar een familie of het management zelf ook aandeelhouder is.

Beleggingsfonds voor gemene rekening

Het fonds is opgezet als fonds voor gemene rekening naar Nederlands recht. Liquiditeit wordt geboden door iedere maand participanten de mogelijkheid te bieden in te stappen, bij te storten of uit te stappen. Het fonds valt onder de AIFMD vergunning van Juno Investment Partners B.V.

Beheerder van het Juno Continuation Fund

Juno Investment Partners is de beheerder van het beleggingsfonds. De beleggingen van het fonds worden bewaard door een van de grootste bewaarbanken in de wereld, State Street Bank & Trust. De belangen van de participanten worden beheerd door Capital Support Group, een onafhankelijke dienstverlener met een vergunning van de Nederlandsche Bank in het kader van de Wet Toezicht Trustkantoren. De administratie van het participantenregister wordt verzorgd door de internationaal opererende, onafhankelijke Bolder Group (voorheen Circle Partners). Ernst & Young controleert jaarlijks de cijfers van het fonds. Juno Investment Partners wordt bijgestaan door een raad van advies. De leden van deze raad brengen veel kennis in, onder meer op communicatief en financieel gebied.

Participantenbijeenkomst

Jaarlijks nodigen wij onze participanten uit voor een uitgebreide toelichting op de gang van zaken. Wij blikken terug op het afgelopen jaar en kijken vooruit naar nieuwe ontwikkelingen. Deze participantenbijeenkomst wordt goed bezocht en biedt een interessante mogelijkheid om mede-investeerders in het fonds te leren kennen. Wij zijn overigens niet alleen bij deze bijeenkomst persoonlijk bereikbaar, wij moedigen onze participanten aan, ook door het jaar heen contact te leggen wanneer daaraan behoefte is.

Participeren

Het fonds is gelanceerd op 1 februari 2020, tegen een koers van € 100,- per participatie. De minimale participatie bedraagt €150.000,-*, vervolginschrijvingen zijn mogelijk vanaf € 25.000,-.

Verdere informatie over het Juno Continuation Fund kunt u vinden in onze officiële documentatie.

*) Voor bepaalde landen geldt  in verband met lokale regelgeving een hogere minimuminschrijving. Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen.