Wat je aandacht geeft...

Het vormde de belangrijkste reden achter de oprichting van Juno Investment Partners in 2007. En nog steeds vormt dit het fundament onder alles wat we doen en laten. Waarover we het hebben? In één woord: aandacht.

Het begon met taart

Die taart nam Frans in oktober 2005 mee op de dag dat hij Lennart, zijn nieuwe kamergenoot op kantoor, ontmoette. Lennart liep stage en was bezig met zijn scriptie. Al snel betrok Frans hem bij het fonds dat hij beheerde en hadden de twee interessante discussies over de fundamentele waarde van aandelen en hoe je lijn brengt in een portefeuille. Lennart ging met Frans mee op bezoek bij bedrijven in heel Europa, een geweldige leerschool.

Toen Frans het bedrijf verliet, ging ook Lennart op zoek naar nieuwe mogelijkheden. Misschien een eigen fonds? Helemaal opgebouwd volgens de ideeën die hij en Frans daarover hadden? Hij trok de stoute schoenen aan en belde Frans. De rest is geschiedenis.

Aandacht voor het vak

Er is een uitspraak in het schaken: als je een goede zet ziet, zoek dan naar een betere. Wij geloven dat naarmate je meer aandacht besteedt aan de bedrijven waarin je investeert, je betere investeringsbeslissingen neemt. Voor ons geen snelle winsten met hoge risico’s of gedachteloos meeliften op het gemiddelde van de beurs. Liever pluizen we jaarverslagen en businessmodellen uit, analyseren we ontwikkelingen binnen branches en gaan we langs bij bedrijven om persoonlijk kennis te maken. En heel veel vragen te stellen.

Hoe beter we erin slagen alle relevante factoren te herkennen en af te wegen, hoe beter onze inschattingen en daarmee ons investeringssucces. Ook de opbouw van onze portefeuille krijgt die aandacht: een zorgvuldige selectie van tien tot vijftien bedrijven waarvan we de aandelen voor langere tijd willen aanhouden. De ondernemingen waarin we investeren zorgen op termijn voor een stabiele winstgroei, de basis van ons investeringssucces.

Aandacht voor mensen

Diezelfde aandacht als voor de technische kant van ons vak hebben we voor onze participanten. Wij vinden dat vanzelfsprekend, zeker als je bedenkt wat zij ons toevertrouwen. Daarom nodigen we onze participanten graag uit bij ons in Den Haag. En nee, een afspraak is niet nodig. Onze jaarlijkse participantenbijeenkomst? Zonder al te veel te verklappen: veel van onze participanten zetten de datum al een jaar van tevoren in hun agenda.

Of het nu gaat om de bedrijven waarin je investeert, of de mensen namens wie je dat doet: alles werkt beter als je elkaar kent en vertrouwt.

Aandacht voor het fundament

Toen Frans en Lennart Juno Investment Partners oprichtten, was dat met bepaalde ideeën over investeren en hoe je omgaat met cliënten. Die ideeën vormen het rotsvaste fundament onder de organisatie. En die ideeën leidden er bijvoorbeeld ook toe dat het Juno Selection Fund op 1 oktober 2018 werd gesloten voor bijstortingen door bestaande participanten. Eerder was het fonds al gesloten voor nieuwe deelnemers. Vanuit het oogpunt van een beheerder is zoiets geen aantrekkelijke optie, voor de participanten daarentegen wel: de investeringsstijl blijft zo ongewijzigd en de liquiditeit van het fonds gewaarborgd. Precies daaraan herken je de filosofie van Juno.

Onze mensen

Bobby Bader

Bobby Bader

Analist Juno Selection Fund
Lees meer over Bobby Bader

Casper Hoekstra

Directeur Risk & Compliance
Lees meer over Casper Hoekstra

Cécile Krikke-Fritz

Client Relations, Communicatie en Marketing
Lees meer over Cécile Krikke-Fritz

Fleur Romeyn

Junior Analist
Lees meer over Fleur Romeyn

Frank de Wit

Business Development
Lees meer over Frank de Wit
Frans Jurgens

Frans Jurgens

Partner en Oprichter, portfoliomanager Juno Selection Fund
Lees meer over Frans Jurgens

Karen Kootje

Financiële en portfolioadministratie en rapportages
Lees meer over Karen Kootje

Lennart Smits

Partner en Oprichter, portfoliomanager Juno Selection Fund
Lees meer over Lennart Smits

Lotte Timmermans

Analist Juno Continuation Fund
Lees meer over Lotte Timmermans

Rob Deneke

Partner en beheerder Juno Continuation Fund
Lees meer over Rob Deneke

Tjalling ten Cate

Business Development
Lees meer over Tjalling ten Cate

Dora Horjus

Raad van Advies
Lees meer over Dora Horjus

Paul Hoeve

Raad van Advies
Lees meer over Paul Hoeve
Samenwerkingen

Juno Investment Partners werkt samen met verschillende professionele dienstverleners. Zij zijn door ons gekozen op basis van hun specifieke deskundigheid en ruime ervaring.

Bewaarbank / Custody & Fund Administration

State Street Bank & Trust, opgericht in 1972 in Boston, is wereldwijd actief en is intussen een van de allergrootste bewaarbanken in de wereld geworden. Juno werkt met State Street samen voor het bewaren van de posities van onze klanten, alsook de financiële administratie en performancemetingen die daarmee gemoeid zijn.

Stichtingsbestuur Juridisch Eigenaar Fondsen

Capital Support Group werd opgericht in 2005. De Nederlandsche Bank heeft deze onafhankelijke dienstverlener een vergunning verleend in het kader van de Wet toezicht trustkantoren (Wtt). Capital Support treedt op als bestuurder van de Stichting Juridisch Eigenaar van de fondsen en handelt in die hoedanigheid uitsluitend in het belang van onze participanten.

Participantenadministratie Fondsen

Bolder Group is een internationale, onafhankelijke dienstverlener en verantwoordelijk voor de administratie van onze participantenregisters.

Accountants en Fiscaal Adviseurs

Rubicon Accountants & Belastingadviseurs draagt zorg voor de controle en adviseert Juno. EY Accountants LLP (voorheen Ernst & Young) controleert het jaarverslag en de jaarrekening van het Juno Selection Fund en het Juno Continuation Fund.

Toezicht en Vergunning

Juno Investment Partners staat onder toezicht van de AFM in het kader van onze vergunning om op te treden als beheerder van een beleggingsinstelling in financiële instrumenten in de zin van artikel 1:1 Wft.

·      Via deze link komt u op de website van de AFM waar u een lijst vindt met Vergunninghoudende AIFMs.

·      Daarnaast is via deze link de brief te vinden waarin de AFM Juno de vergunning zoals hierboven beschreven verleent.

Kom langs

Onze participanten zijn altijd welkom, een afspraak is niet nodig. Nog geen participant en nieuwsgierig naar de mogelijkheden? We vertellen u graag meer.

Onze contactgegevens