Investeren

Managed accounts

In plaats van participeren via één van de Juno beleggingsfondsen, gaat bij grotere vermogens de voorkeur van de klant weleens uit naar een rekening op naam. Vanwege de beslissing in 2018 om het Juno Selection Fund te sluiten voor (bij)stortingen van bestaande en nieuwe klanten, accepteert Juno geen nieuwe mandaten meer die gespiegeld zijn aan de actuele participaties in het Juno Selection Fund (small- en midcap aandelen).

Echter, voor nieuwe mandaten die aansluiten op de investeringsstijl van het Juno Continuation Fund (midcap aandelen) bestaat die mogelijkheid nog wel. Juno wordt dan discretionair beheerder en voert zelfstandig aan,- en verkoopbeslissingen uit, gespiegeld aan de actuele participaties in het Juno Continuation Fund. Dit alles natuurlijk binnen de bandbreedte van de afspraken met de klant. De klant kan ervoor kiezen het gevoerde beleid binnen het Juno Continuation Fund identiek over te nemen, danwel persoonlijke voorkeuren aan te brengen. Neemt u direct contact met ons op voor nadere informatie over managed accounts: tencate@juno-invest.com  

Juno Investment Partners verkreeg in januari 2019 van de AFM een vergunning teneinde op te mogen treden als beleggingsinstelling. Onder deze vergunning is het Juno ook toegestaan om discretionair vermogensbeheer aan te bieden.

Klik hier voor duurzaamheidsinformatie van de managed accounts.

Bekijk ook onze andere investerings-mogelijkheden

  • Juno Continuation Fund

    Onze selectie van middelgrote Europese beursgenoteerde (familie)bedrijven, gestart op 1 februari 2020.

    Ga naar Juno Continuation Fund
  • Juno Selection Fund

    Onze selectie van kleinere en middelgrote Europese beursgenoteerde bedrijven, gestart op 11 januari 2008.

    Ga naar Juno Selection Fund