Juno Selection Fund

Juno Selection Fund: 4e kwartaal 2021

Winst onderliggende bedrijven groeit in 2021 boven verwachting met ruim 15%

Ontkoppeling winstgroei en koersrendement

  • Onderliggende bedrijven in de portefeuille tonen weer sterke winstgroei in 2021
  • Zorg over de mogelijke impact van inflatie en het aanhoudend ruime centralebankbeleid
  • ‘Pricing power’ blijft een belangrijk selectiecriterium voor Juno

Den Haag – 31 januari 2022 – Juno kijkt tevreden terug op de prestaties van de ondernemingen in de Juno-portefeuille in het afgelopen jaar. De bedrijven waarin Juno investeert hebben hun winst in 2021 met gemiddeld ruim 15% zien stijgen. De winstverwachtingen voor 2022 maken dat de beheerders met vertrouwen vooruitkijken naar dit jaar, en de langere termijn. In tegenstelling tot deze sterk toegenomen winstniveaus bij de bedrijven in portefeuille, werd  het afgelopen jaar een relatief matig koersrendement van 9,3% behaald. Met deze prestatie bleef het fonds niet alleen achter bij de aanhoudend sterke winstgroei in de bedrijven, maar fors achter bij de Europese small- en midcapindex EMIX, die in 2021 steeg met 23%.

Volgens Frans Jurgens, lid van het beheerteam van het Juno Selection Fund, zijn de waarderingen van aandelen in de markt als geheel aan de hoge kant: “Er is door het ruime beleid van de centrale banken een verslaving aan geld ontstaan en dat heeft invloed op de markt. Ondernemingen die je niet zou scharen onder de categorie kwaliteitsbedrijven worden behandeld als goud; volgestopt met goedkope leningen. Deze ondernemingen hebben beurskoersen die worden opgeboden door beleggers die een gok willen wagen.”

“Wij blijven vasthouden aan onze selectiecriteria: (familie)bedrijven met een goed verdedigbaar marktaandeel, een hoge marge en rendement op kapitaal, weinig schulden en met een consistente winst- en omzetgroei van jaarlijks 10% tot 15%. Bedrijven die bovendien producten en diensten leveren die ‘need to have’ zijn niet slechts ‘nice to have’. Want dat brengt pricing power, waarmee gestegen kosten kunnen worden doorberekend en de marges niet onnodig onder druk komen te staan.”

“Je kunt een veer niet steeds blijvend ingedrukt houden. Uiteindelijk wordt de druk te groot en volgt de koers de gestaag oplopende winsten.”

Lennart Smits

Bovenaan de bandbreedte

Het gat tussen het rendement van het fonds in 2021 en dat van de index, is voor een beheerder niet aangenaam om op terug te kijken. Maar uiteindelijk zal de koers de winstontwikkeling volgen, zo is de vaste overtuiging bij Juno. Met een verwachte winstgroei van ruim 15% in 2021 zitten de Juno-bedrijven boven de gewenste bandbreedte die het fonds hanteert voor beleggingskandidaten. Deze consistente aanpak heeft zich de afgelopen 14 jaar uitbetaald: het Juno Selection Fund behaalde een gemiddeld jaarrendement van 12,9%, vergeleken met 7,6% voor de index.

“Wij weten dat we het relatief prima doen in markten die rustig bewegen of dalen. Maar als alle koersen marktbreed omhoog schieten zoals in 2021, blijven we vaak achter”, aldus mede-oprichter Lennart Smits. “Uiteindelijk is dit een tijdelijk iets. Als de koers van een aandeel gedurende een periode niet of nauwelijks beweegt, maar de winst stijgt wel, dan wordt het bedrijf relatief goedkoper. Je kunt een veer niet steeds blijvend ingedrukt houden. Uiteindelijk wordt de druk te groot en volgt de koers de gestaag oplopende winsten.”

De kwartaalrapportage treft u hier aan en het meest recente factsheet hier.


Over Juno Investment Partners

Juno Investment Partners is opgericht in 2007 als volledig onafhankelijke fondsbeheerder en beschikt over een AIFM-vergunning (als bedoeld in artikel 2:65 Wft), verleend door de AFM. Juno is gespecialiseerd in de selectie van aandelen van uitzonderlijke beursgenoteerde (familie)bedrijven in Europa. Bedrijven die jaar na jaar een voorspelbare en stabiele winstgroei kunnen blijven behalen, komen in aanmerking. Bij het selectieproces ligt de nadruk op het rendement op geïnvesteerd kapitaal, een lage schuldgraad en vrije kasstromen met een hoog voorspelbaar karakter. De analisten/portfoliomanagers stellen een zeer geconcentreerde portefeuille samen van circa vijftien ondernemingen die door henzelf geïdentificeerd, geanalyseerd en regelmatig bezocht worden. Geselecteerde ondernemingen blijven veelal voor langere tijd (meestal meer dan vijf jaar) in de portefeuille. De analisten/portfoliomanagers participeren allen ook zelf in de Juno fondsen.

Juno biedt haar klanten drie producten: Het Juno Selection Fund dat zich richt op een selectie van kleinere- en middelgrote beursgenoteerde bedrijven, het Juno Continuation Fund voor middelgrote bedrijven en individueel vermogensbeheer in dezelfde investeringsstijl, middels ‘managed accounts’ voor grote vermogens.

In 2008 werd het Juno Selection Fund gelanceerd. Dit fonds investeert in aandelen van onderscheidende Europese kleine- en middelgrote ondernemingen met een initiële beurswaarde tussen €250 miljoen en €4 miljard. Met deze investeringsstijl is voor participanten van het Juno Selection Fund de afgelopen jaren een bovengemiddeld beleggingsresultaat behaald. Dit fonds was jarenlang gesloten voor verdere (bij)stortingen, maar is sinds april 2023 weer opengesteld voor bestaande participanten.

Dezelfde investeringsstrategie wordt toegepast bij het op 1 februari 2020 gelanceerde Juno Continuation Fund. Dit fonds richt zich op bijzondere, middelgrote Europese ondernemingen met een beurswaarde tussen €4 en €20 miljard ten tijde van initiële aankoop. Ook voor dit fonds geldt dat veelal familiebedrijven of ondernemingen waar een familie of het management zelf ook aandeelhouder is, geselecteerd worden.

Kom langs

Onze participanten zijn altijd welkom, een afspraak is niet nodig. Nog geen participant en nieuwsgierig naar de mogelijkheden? We vertellen u graag meer.

Onze contactgegevens