Juno Selection Fund

Juno Selection Fund: 1e kwartaal 2014

Al zeven jaar achtereen was het rendement gedurende het eerste kwartaal van het jaar positief voor het Juno Selection Fund, maar niet eerder was het zó succesvol. Het beleggingsfonds kon dit eerste kwartaal met 12,9% in waarde toenemen. Deze performance werd breed gedragen en was een direct gevolg van weer uitstekende operationele cijfers over het afgelopen jaar van de Europese beursgenoteerde familiebedrijven in onze portefeuille.

We selecteren onze deelnemingen mede op basis van voorspelbare jaarlijkse winstgroei, en zijn verheugd te zien dat die onderliggende winstgroei ook afgelopen periode weer de waarde van onze bedrijven opstuwde. De prijs die de markt bereid is te betalen voor die voorspelbare hoge winstgroei is de laatste tijd realistischer geworden, maar biedt nog volop kansen.

  • Rendement in de eerste drie maanden van 2014: +12.9%
  • Gemiddeld jaarlijks rendement sinds fondsbegin (01/2008): +13.1%
  • Outperformance van de benchmark* in 66% van de afgelopen 75 maanden
  • Beheerd vermogen in het beleggingsfonds groeit tot boven de €40 Mio.

* HSBC Smaller Europe Index, total return (euro).

Rendement

Gedurende de eerste drie maanden van 2014 zagen we de koersen over een breed front aantrekken. Juno’s deelnemingen in enkele van Europa’s sterkste beursgenoteerde familiebedrijven ontwikkelden zich zeer positief. Met een koersstijging van bijna 13%, konden we de markt gemakkelijk voorblijven. Daarmee bevestigen we opnieuw de outperformance-trend die al jaren zichtbaar is.

Oplopende winstgroei en koersreacties

Nu de jaarcijfers over 2013 nagenoeg allemaal gerapporteerd zijn, zien we dat de winstgroei van onze deelnemingen zich ook het afgelopen jaar weer heeft doorgezet. Over de afgelopen 6 jaren tonen onze bedrijven gemiddeld een groei in hun onderliggende winsten van net onder de 15% per jaar. Dat is inclusief de sterke economische teruggang in de wereldeconomie van de afgelopen jaren. We geloven heel sterk dat de jaarlijkse terugkerende winstgroei, op termijn, gevolgd wordt door de aantrekkende koersen van ondernemingen. Daarom hebben we met de huidige selectie van dertien deelnemingen, veel aandacht voor de voorspelbare terugkerende groei die zij operationeel kunnen gaan bereiken in de komende jaren.

Outlook: voorzichtig positief

De lage rentes op obligaties en deposito’s zorgden voor een forse instroom van geld in de aandelenmarkten. Vooral hierdoor konden koersen de afgelopen tijd flink aantrekken. De korte, maar sterke daling van de markten vanwege de Oekraïne-crisis, toonde aan dat de markt wel zeer voorzichtig blijft en er weinig nodig is om beleggers winsten te laten nemen op enkele sterk opgelopen posities. Zorgwekkender was de teleurstellende winstontwikkeling van Europese bedrijven gedurende 2013. De marktverwachtingen konden duidelijk niet waargemaakt worden. Met stijgende koersen en dalende winsten liepen koerswinstverhoudingen van de aandelenmarkten in Europa verder op.

In dat licht zien we de positieve winstontwikkelingen bij onze deelnemingen als zeer veelbelovend. Hoewel ook onze koerswinstverhoudingen enigszins opliepen in de afgelopen tijd, denken we dat ze nog een uiterst aantrekkelijke prijs bieden. Bovendien heeft onze selectie van kwaliteitsbedrijven de afgelopen jaren bewezen uitstekend in staat te zijn om jaarlijkse winstgroei te genereren. Hierdoor stijgen de koersen met de gestaag groeiende winsten mee.

We denken dat onze zorgvuldig geselecteerde familiebedrijven in de portefeuille de komende jaren in staat blijven om jaarlijkse winstgroei tonen. Deze winstgroei is de motor achter de verder toenemende koersen van onze deelnemingen. Hoewel de grote onderwaardering van deze bedrijven ten opzichte van de eerdere jaren voor een deel is gecorrigeerd, blijven we optimistisch over de verdere groei mogelijkheden van de onderliggende winsten en de koersen van onze deelnemingen.


Over Juno Investment Partners

Juno Investment Partners is opgericht in 2007 als volledig onafhankelijke fondsbeheerder en beschikt over een AIFM-vergunning (als bedoeld in artikel 2:65 Wft), verleend door de AFM. Juno is gespecialiseerd in de selectie van aandelen van uitzonderlijke beursgenoteerde (familie)bedrijven in Europa. Bedrijven die jaar na jaar een voorspelbare en stabiele winstgroei kunnen blijven behalen, komen in aanmerking. Bij het selectieproces ligt de nadruk op het rendement op geïnvesteerd kapitaal, een lage schuldgraad en vrije kasstromen met een hoog voorspelbaar karakter. De analisten/portfoliomanagers stellen een zeer geconcentreerde portefeuille samen van circa vijftien ondernemingen die door henzelf geïdentificeerd, geanalyseerd en regelmatig bezocht worden. Geselecteerde ondernemingen blijven veelal voor langere tijd (meestal meer dan vijf jaar) in de portefeuille. De analisten/portfoliomanagers participeren allen ook zelf in de Juno fondsen.

Juno biedt haar klanten drie producten: Het Juno Selection Fund dat zich richt op een selectie van kleinere- en middelgrote beursgenoteerde bedrijven, het Juno Continuation Fund voor middelgrote bedrijven en individueel vermogensbeheer in dezelfde investeringsstijl, middels ‘managed accounts’ voor grote vermogens.

In 2008 werd het Juno Selection Fund gelanceerd. Dit fonds investeert in aandelen van onderscheidende Europese kleine- en middelgrote ondernemingen met een initiële beurswaarde tussen €250 miljoen en €4 miljard. Met deze investeringsstijl is voor participanten van het Juno Selection Fund de afgelopen jaren een bovengemiddeld beleggingsresultaat behaald. Dit fonds was jarenlang gesloten voor verdere (bij)stortingen, maar is sinds april 2023 weer opengesteld voor bestaande participanten.

Dezelfde investeringsstrategie wordt toegepast bij het op 1 februari 2020 gelanceerde Juno Continuation Fund. Dit fonds richt zich op bijzondere, middelgrote Europese ondernemingen met een beurswaarde tussen €4 en €20 miljard ten tijde van initiële aankoop. Ook voor dit fonds geldt dat veelal familiebedrijven of ondernemingen waar een familie of het management zelf ook aandeelhouder is, geselecteerd worden.

Kom langs

Onze participanten zijn altijd welkom, een afspraak is niet nodig. Nog geen participant en nieuwsgierig naar de mogelijkheden? We vertellen u graag meer.

Onze contactgegevens