Juno Selection Fund

Juno Selection Fund: 3e kwartaal 2021

Kwalitieve groeiaandelen in afgelopen kwartaal achtergebleven bij de markt

Juno Selection Fund houdt koers in derde kwartaal

  • Het Juno Selection Fund heeft in het derde kwartaal qua rendement pas op de plaats gemaakt.
  • Juno kiest voor prudent beleid en wil binnen de gekozen beleggingsfocus een ‘margin of safety’ aanhouden bij aankoop van kwaliteitsaandelen.
  • De langetermijnstrategie gericht op beursgenoteerde familiebedrijven met een voorspelbare winstgroei van 10% tot 15% blijft consequent toegepast.

Den Haag – 22 oktober 2021 – Het Juno Selection Fund heeft in het derde kwartaal een resultaat geboekt van 0%, waarmee het na de eerste negen maanden van dit jaar uitkomt op een klein plusje van +0,9%. De rotatie naar waarde- en cyclische aandelen die nu al bijna een jaar stijgen op de beurs, trekt dit jaar geld weg bij defensieve- en kwaliteitsaandelen. De beheerder houdt het vertrouwen dat, zodra het economisch wat minder gaat, het tij voor het fonds snel kan keren.

Vooralsnog blijft de koersappreciatie van de bedrijven in de Juno-portefeuille gemiddeld achter bij de markt, ook al kent het fonds enkele zeer positieve uitschieters die met tientallen procenten zijn gestegen. Juno neemt de langetermijnwinstontwikkeling van bedrijven mee in haar waarderingsmethodiek. Dat maakt dat aandelen waarvan de waardering te hoog oploopt, te weinig compensatie bieden voor de inherente risico’s die in de toekomst liggen. Daarom is er selectief afgebouwd in enkele posities binnen het Juno Selection Fund en wordt op dit moment een relatief hoge cashreserve aangehouden.  

Frans Jurgens, beheerder van het Juno Selection Fund: “Sinds eind 2020 doen cyclische aandelen het erg goed, waardoor de koersontwikkeling van onze bedrijven gemiddeld achterblijft en onze performance dit jaar nauwelijks van zijn plaats komt. In onze portefeuille zie je een tweedeling tussen bedrijven die fors zijn gestegen en koersniveaus bereiken die we niet goed meer kunnen rechtvaardigen, en bedrijven die na sterke jaren nu door beleggers worden gemeden of verkocht ondanks hun aanhoudend gezonde winstgroei. Die laatste categorie wordt wel steeds interessanter nu. Als koersen vlak blijven, maar de winsten blijven groeien, worden ze relatief steeds goedkoper. Gecombineerd met de volatiliteit in de markten, biedt dat kansen om aandelen tegen aantrekkelijke niveaus in te kopen en onze cashreserves weer aan het werk te zetten.”

Beurzen zijn kwetsbaar

De oplopende structurele inflatie kan centrale banken ertoe brengen om de rente in enkele grote stappen te gaan verhogen. Ook staat het economisch herstel onder druk: kosten voor containervervoer exploderen, gasprijzen verzesvoudigen, semiconductors zijn niet aan te slepen en deze tekorten leggen fabrieken stil. Deze problemen kunnen zorgen voor een tempering van het economisch herstel. De aandelenmarkten zijn daarentegen ruimschoots voorgesorteerd op een krachtige economische sprong, dus bij een tegenvallende ontwikkeling kan die teleurstelling een averrechts effect op de beurskoersen hebben.

“De voorspelbaarheid van de winstgroei is en blijft de kern van de beleggingsstrategie van Juno. Dat geeft ons vertrouwen voor de toekomst en zorgt ervoor dat we de waan van de dag aan ons voorbij kunnen laten gaan.”

Lennart Smits

Lennart Smits, beheerder van het Juno Selection Fund: “De rotatie van groei naar waarde is nog steeds aan de gang en dat kan nog wel even duren. Maar bedenk wel dat dit een momentopname is. Een aantal van de kwaliteitsbedrijven waarin we beleggen krijgt nu even niet de waardering die ze verdienen, maar onze vaste overtuiging is dat koersen uiteindelijk de onderliggende winstgroei zullen volgen. Wat dat betreft liggen we nog steeds op koers met een gemiddelde winstgroei van 10% tot 15% voor onze bedrijven.  De voorspelbaarheid van die winsten is en blijft de kern van de beleggingsstrategie van Juno. Dat geeft ons vertrouwen voor de toekomst en zorgt ervoor dat we de waan van de dag aan ons voorbij kunnen laten gaan.” 

Juno investeert in kleine en middelgrote Europese bedrijven die onafhankelijk van het economische klimaat gemiddeld een winstgroei van tussen 10% en 15% bieden. Die winstgroei moet in de komende vijf jaar voorspelbaar zijn. Een voorbeeld uit de portfeuille is het Deense SimCorp dat al bijna 14 jaar ononderbroken een vaste waarde is geweest in het fonds. SimCorp is een onafhankelijke softwareleverancier voor grote vermogensbeheerders en pensioenfondsen. Het afnemen van de software van het bedrijf gaat veelal op abonnementsbasis, wat grotere zekerheid biedt voor de langere termijn. Daarnaast is de software ‘mission critical’ voor de bedrijfsvoering van klanten, waardoor er een stabiel klantenbestand bestaat.  

Sinds 2018 belegt het fonds in het Belgische beursgenoteerde familiebedrijf, Melexis. Het bedrijf ontwerpt computerchips, met name voor de auto-industrie. Op korte termijn bleek het aandeel gevoelig voor de grillige automarkt, maar Melexis profiteert van de langetermijntrend waarbij in auto’s steeds meer chips en technologie wordt toegepast. Bovendien heeft het met de huidige sterke vraag uit de markt, zijn hele productiecapaciteit al verkocht. Melexis levert wereldwijd inmiddels elf chips per nieuwe auto ten opzichte van zeven chips in 2015. Het bedrijf denkt in 2025 per auto twintig chips te kunnen verkopen.

De kwartaalrapportage treft u hier aan en de meest recente factsheet hier.


Over Juno Investment Partners

Juno Investment Partners is opgericht in 2007 als volledig onafhankelijke fondsbeheerder en beschikt over een AIFM-vergunning (als bedoeld in artikel 2:65 Wft), verleend door de AFM. Juno is gespecialiseerd in de selectie van aandelen van uitzonderlijke beursgenoteerde (familie)bedrijven in Europa. Bedrijven die jaar na jaar een voorspelbare en stabiele winstgroei kunnen blijven behalen, komen in aanmerking. Bij het selectieproces ligt de nadruk op het rendement op geïnvesteerd kapitaal, een lage schuldgraad en vrije kasstromen met een hoog voorspelbaar karakter. De analisten/portfoliomanagers stellen een zeer geconcentreerde portefeuille samen van circa vijftien ondernemingen die door henzelf geïdentificeerd, geanalyseerd en regelmatig bezocht worden. Geselecteerde ondernemingen blijven veelal voor langere tijd (meestal meer dan vijf jaar) in de portefeuille. De analisten/portfoliomanagers participeren allen ook zelf in de Juno fondsen.

Juno biedt haar klanten drie producten: Het Juno Selection Fund dat zich richt op een selectie van kleinere- en middelgrote beursgenoteerde bedrijven, het Juno Continuation Fund voor middelgrote bedrijven en individueel vermogensbeheer in dezelfde investeringsstijl, middels ‘managed accounts’ voor grote vermogens.

In 2008 werd het Juno Selection Fund gelanceerd. Dit fonds investeert in aandelen van onderscheidende Europese kleine- en middelgrote ondernemingen met een initiële beurswaarde tussen €250 miljoen en €4 miljard. Met deze investeringsstijl is voor participanten van het Juno Selection Fund de afgelopen jaren een bovengemiddeld beleggingsresultaat behaald. Dit fonds is sinds 2018 gesloten voor verdere (bij)stortingen.

Dezelfde investeringsstrategie wordt toegepast bij het op 1 februari 2020 gelanceerde Juno Continuation Fund. Dit fonds richt zich op bijzondere, middelgrote Europese ondernemingen met een beurswaarde tussen €4 en €20 miljard ten tijde van initiële aankoop. Ook voor dit fonds geldt dat veelal familiebedrijven of ondernemingen waar een familie of het management zelf ook aandeelhouder is, geselecteerd worden.

Kom langs

Onze participanten zijn altijd welkom, een afspraak is niet nodig. Nog geen participant en nieuwsgierig naar de mogelijkheden? We vertellen u graag meer.

Onze contactgegevens