Juno Selection Fund

Juno Selection Fund: 2e kwartaal 2022

Optimistisch, ook al vallen de koersprestaties tegen

  • Groei en winstgevendheid van onderliggende bedrijven in portefeuille beter dan verwacht
  • Angst voor stijgende rente, inflatie en stagnatie in de economie jaagt beleggers schrik aan
  • Waarderingen van kwaliteitsbedrijven aantrekkelijker geworden na sterke correctie
  • Hervatten van fysieke bedrijfsbezoeken resulteert in nieuwe toevoegingen aan portefeuille

Den Haag, 25 juli 2022

In het kort

De eerste helft van 2022 zagen we een stevige koersdaling van bijna 24 procent. Dat is in overeenstemming met de rest van de markt: beleggers maken zich momenteel zorgen over stijgende rente, inflatie en stagnatie in de economie. Toch is er ruimte voor optimisme, want ‘onze’ bedrijven presteerden operationeel beter dan verwacht, zowel qua groei als winstgevendheid.

Na zo’n sterke koerscorrectie zijn de waarderingen van kwaliteitsbedrijven, precies de bedrijven waarin Juno investeert, bovendien aantrekkelijker. Van deze kans hebben we gebruikgemaakt, met een aantal mooie nieuwe toevoegingen aan de portefeuille als resultaat.

Waar komt de daling vandaan?

‘De forse koersdalingen waren vooral ingegeven door externe macro-economische en geopolitieke onzekerheden’, legt lid van het beheerteam Ernest van Tuyll uit. De stijgende rente speelt hierbij een belangrijke rol, want die heeft effect op de waardering van bedrijven. In de financiële modellen daalt de contant gemaakte toekomstige winst als de rentevoet stijgt. Frans Jurgens, lid van het beheerteam: ‘Dat was eind 2018 gedurende een korte periode ook al het geval. Alles wat groei is, is dan even niet populair en dat geldt ook voor de kwalitatief goede, groeiende bedrijven waarin wij beleggen.’

“Operationeel ging het bij onze bedrijven juist beter dan verwacht, een aantal heeft hun verwachtingen voor het rest van het jaar naar boven aangepast.”

Ernest van Tuyll

Hoe doen ‘onze’ bedrijven het?

‘Operationeel ging het bij onze bedrijven juist beter dan verwacht’, geeft Van Tuyll aan. ‘Een aantal heeft hun verwachtingen voor het rest van het jaar naar boven aangepast. Wij hebben er in ons selectieproces altijd al goed op gelet dat bedrijven stijgende kosten makkelijk kunnen doorberekenen, zodat hogere inflatie ons criterium van een nagestreefde winstgroei van 10 tot 15 procent gemiddeld per jaar niet aantast.’ Daarom is Jurgens niet pessimistisch over de toekomst: ‘Als de bedrijfswinsten de komende jaren blijven toenemen met de door ons beoogde 10 tot 15 procent, zullen de koersen uiteindelijk ook volgen.’

Lage waarderingen bieden uitgesproken kansen

Wanneer kwaliteitsbedrijven zo aantrekkelijk zijn gewaardeerd, is het interessant erin te investeren. Jurgens: ‘Zolang de winstgroei van ‘onze’ bedrijven blijft zoals verwacht en waarderingen 20 tot 50 procent lager liggen, maakt deze ontkoppeling tussen winstgroei en waardering dat we bedrijven tegen aantrekkelijkere koersen kunnen kopen. Van die uitverkoop op de beurs maakten we dan ook gebruik. ‘In het tweede kwartaal voegden we enkele nieuwe namen toe. Ook kochten we selectief bij waar koersen van bestaande posities hard werden gestraft.’

De kwartaalrapportage treft u hier aan en het meest recente factsheet hier.


Over Juno Investment Partners

Juno Investment Partners is opgericht in 2007 als volledig onafhankelijke fondsbeheerder en beschikt over een AIFM-vergunning (als bedoeld in artikel 2:65 Wft), verleend door de AFM. Juno is gespecialiseerd in de selectie van aandelen van uitzonderlijke beursgenoteerde (familie)bedrijven in Europa. Bedrijven die jaar na jaar een voorspelbare en stabiele winstgroei kunnen blijven behalen, komen in aanmerking. Bij het selectieproces ligt de nadruk op het rendement op geïnvesteerd kapitaal, een lage schuldgraad en vrije kasstromen met een hoog voorspelbaar karakter. De analisten/portfoliomanagers stellen een zeer geconcentreerde portefeuille samen van circa vijftien ondernemingen die door henzelf geïdentificeerd, geanalyseerd en regelmatig bezocht worden. Geselecteerde ondernemingen blijven veelal voor langere tijd (meestal meer dan vijf jaar) in de portefeuille. De analisten/portfoliomanagers participeren allen ook zelf in de Juno fondsen.

Juno biedt haar klanten drie producten: Het Juno Selection Fund dat zich richt op een selectie van kleinere- en middelgrote beursgenoteerde bedrijven, het Juno Continuation Fund voor middelgrote bedrijven en individueel vermogensbeheer in dezelfde investeringsstijl, middels ‘managed accounts’ voor grote vermogens.

In 2008 werd het Juno Selection Fund gelanceerd. Dit fonds investeert in aandelen van onderscheidende Europese kleine- en middelgrote ondernemingen met een initiële beurswaarde tussen €250 miljoen en €4 miljard. Met deze investeringsstijl is voor participanten van het Juno Selection Fund de afgelopen jaren een bovengemiddeld beleggingsresultaat behaald. Dit fonds was jarenlang gesloten voor verdere (bij)stortingen, maar is sinds april 2023 weer opengesteld voor bestaande participanten.

Dezelfde investeringsstrategie wordt toegepast bij het op 1 februari 2020 gelanceerde Juno Continuation Fund. Dit fonds richt zich op bijzondere, middelgrote Europese ondernemingen met een beurswaarde tussen €4 en €20 miljard ten tijde van initiële aankoop. Ook voor dit fonds geldt dat veelal familiebedrijven of ondernemingen waar een familie of het management zelf ook aandeelhouder is, geselecteerd worden.

Kom langs

Onze participanten zijn altijd welkom, een afspraak is niet nodig. Nog geen participant en nieuwsgierig naar de mogelijkheden? We vertellen u graag meer.

Onze contactgegevens