Juno Selection Fund

Juno Selection Fund: 2e kwartaal 2014

Juno Selection Fund stijgt 14,2% in 2014

Het Juno Selection Fund heeft het eerste halfjaar van 2014 afgesloten met een koers van € 218,12 per participatie. Vooral het eerste kwartaal was sterk met een koersstijging van +12,9%, maar ook in het tweede kwartaal kon de stijgende lijn worden vastgehouden en bedroeg de toename 1,2%. Over het gehele jaar 2014 is per 30 juni een positief rendement van 14,2% behaald. Het totale rendement sinds oprichting van het Fonds in januari 2008 bedraagt nu +118%, wat neerkomt op een gemiddeld samengesteld rendement van 12,8% per jaar.

De marktindices konden dit eerste halfjaar opnieuw ruimschoots worden verslagen. De AEX (inclusief dividend) steeg gedurende het eerste half jaar slechts +4,5% en de Euromoney Smaller Companies Index bleef steken op +6,5%. Morningstar.nl en Lipper Fund Screener volgen de ontwikkelingen bij verschillende beleggingsfondsen. Per 30 juni 2014 blijft Juno in haar categorie in de top van de ranglijsten staan, op zowel jaarbasis en op 5-jaarsbasis, met 4 sterren. 

Europese (familie-)bedrijven konden ook dit eerste halfjaar weer een sterke onderliggende winstgroei tonen, die de basis was voor een indrukwekkende koersstijging. De onderliggende winsten van onze deelnemingen zijn sinds de oprichting van het Juno Selection Fund met ruim 15% per jaar toegenomen. Op basis daarvan kunnen we stellen dat de winsten achter de portefeuille om de 5 jaar verdubbelen. Die aanhoudende stabiele winstgroei is de motor achter de aanhoudend sterke resultaten van ons fonds. 

Juno selecteert de sterkste beursgenoteerde Europese bedrijven die bij voorkeur de oprichtingsfamilie of het management als belangrijkste aandeelhouder hebben. Hun rendementen op kapitaal behoren tot de beste in hun industrieën, hun winstmarges zijn beduidend hoger dan van concurrenten. Juno heeft voor deze strategie gekozen omdat familiebedrijven, anders dan veel andere bedrijven, een oprechte lange termijnvisie, de creatie van een sterke bedrijfscultuur en een aversie tegen vreemd vermogen hebben. We kijken daarom met vertrouwen uit naar de tweede helft van 2014 en de langere termijn.  


Over Juno Investment Partners

Juno Investment Partners is opgericht in 2007 als volledig onafhankelijke fondsbeheerder en beschikt over een AIFM-vergunning (als bedoeld in artikel 2:65 Wft), verleend door de AFM. Juno is gespecialiseerd in de selectie van aandelen van uitzonderlijke beursgenoteerde (familie)bedrijven in Europa. Bedrijven die jaar na jaar een voorspelbare en stabiele winstgroei kunnen blijven behalen, komen in aanmerking. Bij het selectieproces ligt de nadruk op het rendement op geïnvesteerd kapitaal, een lage schuldgraad en vrije kasstromen met een hoog voorspelbaar karakter. De analisten/portfoliomanagers stellen een zeer geconcentreerde portefeuille samen van circa vijftien ondernemingen die door henzelf geïdentificeerd, geanalyseerd en regelmatig bezocht worden. Geselecteerde ondernemingen blijven veelal voor langere tijd (meestal meer dan vijf jaar) in de portefeuille. De analisten/portfoliomanagers participeren allen ook zelf in de Juno fondsen.

Juno biedt haar klanten drie producten: Het Juno Selection Fund dat zich richt op een selectie van kleinere- en middelgrote beursgenoteerde bedrijven, het Juno Continuation Fund voor middelgrote bedrijven en individueel vermogensbeheer in dezelfde investeringsstijl, middels ‘managed accounts’ voor grote vermogens.

In 2008 werd het Juno Selection Fund gelanceerd. Dit fonds investeert in aandelen van onderscheidende Europese kleine- en middelgrote ondernemingen met een initiële beurswaarde tussen €250 miljoen en €4 miljard. Met deze investeringsstijl is voor participanten van het Juno Selection Fund de afgelopen jaren een bovengemiddeld beleggingsresultaat behaald. Dit fonds was jarenlang gesloten voor verdere (bij)stortingen, maar is sinds april 2023 weer opengesteld voor bestaande participanten.

Dezelfde investeringsstrategie wordt toegepast bij het op 1 februari 2020 gelanceerde Juno Continuation Fund. Dit fonds richt zich op bijzondere, middelgrote Europese ondernemingen met een beurswaarde tussen €4 en €20 miljard ten tijde van initiële aankoop. Ook voor dit fonds geldt dat veelal familiebedrijven of ondernemingen waar een familie of het management zelf ook aandeelhouder is, geselecteerd worden.

Kom langs

Onze participanten zijn altijd welkom, een afspraak is niet nodig. Nog geen participant en nieuwsgierig naar de mogelijkheden? We vertellen u graag meer.

Onze contactgegevens