Juno Selection Fund

Juno Selection Fund: 1e kwartaal 2022

Selectie van kwaliteitsbedrijven met goed voorspelbare hoge winstontwikkeling blijft de hoeksteen van de portefeuille

Tegenvallend rendement in het eerste kwartaal 2022, maar onderliggende winstgroei blijft ijzersterk 

  • Rendement van het Juno Selection Fund blijft achter in het eerste kwartaal van 2022, maar de winstontwikkeling van de bedrijven in portefeuille blijft ijzersterk 
  • Oplopende renteverwachtingen zetten de beurskoersen onder druk 
  • ‘Pricing power’ en lage schuldenlast beschermen de kwaliteitsbedrijven in de portefeuille van Juno tegen inflatie, rentestijgingen en economische tegenwind

Den Haag, 14 april 2022 – De beurzen daalden dit jaar over een breed front als gevolg van sterk gestegen inflatie en de verwachting van beleggers dat rentes verder zullen stijgen. Onder die omstandigheden kwam het Juno Selection Fund in het eerste kwartaal uit op een teleurstellend rendement van -15,6%. De EMIX Smaller European Companies Index daalde met 10,5%.   

De kwaliteitsbedrijven waarin het fonds belegt, werden in het eerste kwartaal van dit jaar extra afgestraft op de beurs. Hun hoge waardering en afhankelijkheid van toekomstige groei, maakte de koers gevoelig voor een stijgende rente. Ook acht de markt het niet een gegeven dat alle bedrijven in staat zullen zijn om sterk gestegen kosten aan hun klanten door te kunnen rekenen. Dat geldt echter niet voor het businessmodel van de Juno-bedrijven. Door hun lage schuldenlast zullen ze weinig tot niets merken van de stijgende rentekosten waar aandelenmarkten nu op voorsorteren, zo verwachten de beheerders van het fonds. Bovendien is de verwachting dat ze zeer goed in staat zullen blijken de kostenstijgingen af te wentelen op hun klanten, zonder dat dat leidt tot noemenswaardige margedruk.  

Frans Jurgens, oprichter en lid van het beheerteam van het Juno Selection Fund: “Operationeel is er met onze bedrijven niets aan de hand, integendeel. Tijdens en na de pandemie hebben ze in twee jaar tijd een indrukwekkende cumulatieve winstgroei van ruim 30% behaald. Dat komt overeen met het rendement van het fonds over deze periode. Dit jaar blijft het rendement vooralsnog achter bij de markt, maar we verwachten dat de winstgroei ook dit jaar binnen de door ons gewenste bandbreedte van 10% tot 15% zal uitkomen.”  

Op de lange termijn volgt het rendement de winstgroei, zo luidt de oude beleggingsregel. Dat is volgens Jurgens ook precies de reden waarom de succesvolle Juno-strategie zich richt op het selecteren van bedrijven met een voorspelbare winstgroei in de komende vijf jaar. “Wij beleggen echt alleen in bedrijven waarvan we de winst goed kunnen inschatten, denk bijvoorbeeld aan leveranciers van softwarepakketten en bedrijven in de medische sector. De bedrijven hebben bovendien weinig schulden, ‘pricing power’ om oplopende kosten door te berekenen en leveren producten en diensten die profiteren van een stabiele vraag, ook bij economische tegenwind.”     

“Als de koers daalt en de winst gewoon blijft stijgen, wordt het aandeel alleen maar goedkoper”

Lennart Smits

Hogere rente en koersdalingen maken Juno-bedrijven nog attractiever  
Werknemers van bedrijven reizen weer, de kosten in de toeleveringsketens stijgen en ook de lonen gaan omhoog. Dat zal sterk op de winstgevendheid van veel bedrijven drukken. Daarbij komt dat bedrijven die moeten herfinancieren, voor fors hogere rentekosten komen te staan. Juno verwacht voor de markt als geheel een aanzienlijke druk op de winstgevendheid.   

Ook de bedrijven waarin Juno belegt, zijn in koers gedaald. Maar dankzij hun ‘pricing power’ zullen zij in staat zijn de gestegen kosten door te berekenen in hun prijzen en zullen hun winsten blijven stijgen en dat maakt ze nog attractiever als belegging.   

Door de dalende aandelenkoersen ziet het Juno-team in toenemende mate aantrekkelijke mogelijkheden om posities te vergroten of nieuwe bedrijven, die eerder te duur werden bevonden, aan de portefeuille toe te voegen. Lennart Smits, oprichter en lid van het beheerteam: “De combinatie van een aanhoudend sterke winstgroei binnen de gebruikelijke 10-15% bandbreedte, met meer aantrekkelijke prijzen op de beurs voor die winststroom, stemt ons voorzichtig positief. Als de koers daalt en de winst gewoon blijft stijgen, wordt het aandeel alleen maar goedkoper.”   

Met het opheffen van de reisrestricties, vinden momenteel weer veelvuldig bezoeken aan (potentiële) portefeuillebedrijven plaats.  

De kwartaalrapportage treft u hier aan en de meest recente factsheet hier.    


Over Juno Investment Partners

Juno Investment Partners is opgericht in 2007 als volledig onafhankelijke fondsbeheerder en beschikt over een AIFM-vergunning (als bedoeld in artikel 2:65 Wft), verleend door de AFM. Juno is gespecialiseerd in de selectie van aandelen van uitzonderlijke beursgenoteerde (familie)bedrijven in Europa. Bedrijven die jaar na jaar een voorspelbare en stabiele winstgroei kunnen blijven behalen, komen in aanmerking. Bij het selectieproces ligt de nadruk op het rendement op geïnvesteerd kapitaal, een lage schuldgraad en vrije kasstromen met een hoog voorspelbaar karakter. De analisten/portfoliomanagers stellen een zeer geconcentreerde portefeuille samen van circa vijftien ondernemingen die door henzelf geïdentificeerd, geanalyseerd en regelmatig bezocht worden. Geselecteerde ondernemingen blijven veelal voor langere tijd (meestal meer dan vijf jaar) in de portefeuille. De analisten/portfoliomanagers participeren allen ook zelf in de Juno fondsen.

Juno biedt haar klanten drie producten: Het Juno Selection Fund dat zich richt op een selectie van kleinere- en middelgrote beursgenoteerde bedrijven, het Juno Continuation Fund voor middelgrote bedrijven en individueel vermogensbeheer in dezelfde investeringsstijl, middels ‘managed accounts’ voor grote vermogens.

In 2008 werd het Juno Selection Fund gelanceerd. Dit fonds investeert in aandelen van onderscheidende Europese kleine- en middelgrote ondernemingen met een initiële beurswaarde tussen €250 miljoen en €4 miljard. Met deze investeringsstijl is voor participanten van het Juno Selection Fund de afgelopen jaren een bovengemiddeld beleggingsresultaat behaald. Dit fonds was jarenlang gesloten voor verdere (bij)stortingen, maar is sinds april 2023 weer opengesteld voor bestaande participanten.

Dezelfde investeringsstrategie wordt toegepast bij het op 1 februari 2020 gelanceerde Juno Continuation Fund. Dit fonds richt zich op bijzondere, middelgrote Europese ondernemingen met een beurswaarde tussen €4 en €20 miljard ten tijde van initiële aankoop. Ook voor dit fonds geldt dat veelal familiebedrijven of ondernemingen waar een familie of het management zelf ook aandeelhouder is, geselecteerd worden.

Kom langs

Onze participanten zijn altijd welkom, een afspraak is niet nodig. Nog geen participant en nieuwsgierig naar de mogelijkheden? We vertellen u graag meer.

Onze contactgegevens