Juno Selection Fund

Juno Selection Fund: 1e kwartaal 2021

Strategische focus op Europese bedrijven met een voorspelbare winstgroei beschermt tegen potentiële tegenwind op euforische markten

Juno Selection Fund blijft op koers in 2021

  • Juno Selection Fund heeft na een zeer rendabel 2020 (+20,6%) in het eerste kwartaal van 2021 een stapje terug moeten doen en behaalde een licht negatief rendement van 3,3%.
  • Het kwartaalresultaat blijft achter bij de markt, maar dit is een logisch gevolg van de langetermijnfocus op kwaliteitsbedrijven: dit segment schitterde in 2020 maar beleggers roteerden in het eerste kwartaal naar meer risicovolle, cyclische aandelen.
  • Juno heeft in het afgelopen kwartaal enkele posities in kwaliteitsbedrijven gereduceerd omdat de waarderingen te hoog waren opgelopen.
  • Het fonds heeft op dit moment voldoende kaspositie om na een eventuele marktcorrectie opnieuw posities in te nemen tegen aantrekkelijker waarderingen.

Den Haag – 22 april 2021

Het Juno Selection Fund heeft de afgelopen dertien jaar beleggers een rendement opgeleverd van gemiddeld 12,3% per jaar. In het eerste kwartaal van 2021 viel het koersrendement iets tegen, met een negatief resultaat van 3,3%. In de laatste vijf maanden schoten vooral de prijzen van cyclische aandelen omhoog. Kwaliteitsbedrijven, het soort waar Juno zich op richt en die het vorig jaar erg goed deden, bleven nu wat achter, hoewel hun winstontwikkeling geen reden tot onvrede gaf. De beheerders van het fonds hebben er bewust voor gekozen om cyclische aandelen niet in de portefeuille op te nemen maar om vast te houden aan de succesvolle strategie om toekomstige winstgroei tegen een goede waardering te kopen. Daarbij mikt het Juno Selection Fund op een winstgroei bij haar bedrijven binnen een bandbreedte van 10 en 15% per jaar voor de komende vijf jaar, en verwacht dat deze winstgroei zich op termijn vertaalt in een aantrekkelijke koersappreciatie.

Winstgroei bedrijven in portefeuille zet door

Een aantal bedrijven in portefeuille heeft uitermate goed gepresteerd tijdens de pandemie. De beheerders zijn positief verrast dat ondanks de uitdagende economische situatie, de gemiddelde winstgroei van de portefeuille voldoet aan de verwachting. Nieuwe klanten die tijdens de pandemie naar deze bedrijven zijn overgestapt, lijken nu blijvende klanten te zijn. Corona heeft veel bestaande trends (zoals de focus op online en op gezondheid) versneld. Een voorbeeld is de biofarmaceutische toeleverancier Sartorius, die geavanceerde productiemiddelen levert en productielijnen bouwt voor onder meer het fabriceren van vaccins.  

“Als marathonloper word je wel eens ingehaald door sprinters, maar het gaat er uiteindelijk om wie als eerste de finish bereikt.”

Lennart Smits

De beheerders van het Juno Selection Fund gaan bij de selectie van bedrijven vooral uit van een goed verdedigbaar marktaandeel en voorspelbaarheid van de winst tegen een aantrekkelijke waardering. Duidelijk is dat de sterk opgelopen waarderingen de aandelenmarkten op dit moment kwetsbaar maken, mede in het licht van de economische onzekerheden. Dat zorgt bij de beheerders voor voorzichtigheid. De winstgroei van de bedrijven in portefeuille is daarentegen aanhoudend positief: voor de portefeuille als geheel verwacht Juno voor 2021 weer een winstgroei van 10 tot 15%.  Vooruitzichten voor de jaren daarna zijn eveneens tevredenstellend. De ervaring van de beheerders leert dat winstgroei zich op de beurs uiteindelijk vertaalt in beleggingsrendement.

Frans Jurgens, beheerder van het Juno Selection Fund: “De waarderingen op de beurzen zijn snel opgelopen op basis van erg optimistische beleggersverwachtingen. Waar bedrijven in onze portefeuille een stevige winstgroei laten zien, moet je dat voor de markt als geheel echter nog maar afwachten. Als inflatie en rente verder oplopen, dan kan dit beursfeestje verkeerd aflopen.   We blijven daarom voorzichtig en hebben weinig bijgekocht. We hebben een lijst met goede bedrijven die we graag willen hebben, maar niet per se op deze koersniveaus. Van enkele posities hebben we afscheid genomen of de positie gereduceerd; kwaliteitsbedrijven waarbij de waarderingen simpelweg te hoog waren opgelopen. Dalen koersen weer, dan zijn dat voor ons potentiële instapmomenten. We hebben voldoende kaspositie om zulke kansen te benutten.”

Lennart Smits, beheerder van het Juno Selection Fund: “Ten opzichte van de benchmark doen we het dit kwartaal even iets minder goed, maar als beleggers staren we ons niet blind op die benchmark. Bovendien, op de langere termijn hebben we veel beter gepresteerd. In de afgelopen 15 maanden bijvoorbeeld, heeft het fonds een rendement gemaakt van 17%, parallel aan de winstgroei van de onderliggende bedrijven in onze portefeuille. Het magere kwartaalresultaat is dus allesbehalve een resultante van teleurstellende bedrijfswinsten. Integendeel, die winsten doen wat we hadden verwacht en daar draait het bij onze strategie om. Voor de lange termijn liggen we prima op koers. Als marathonloper word je wel eens ingehaald door sprinters, maar het gaat er uiteindelijk om wie als eerste de finish bereikt.’’

De kwartaalrapportage treft u hier aan en het meest recente factsheet hier.


Over Juno Investment Partners

Juno Investment Partners is opgericht in 2007 als volledig onafhankelijke fondsbeheerder en beschikt over een AIFM-vergunning (als bedoeld in artikel 2:65 Wft), verleend door de AFM. Juno is gespecialiseerd in de selectie van aandelen van uitzonderlijke beursgenoteerde (familie)bedrijven in Europa. Bedrijven die jaar na jaar een voorspelbare en stabiele winstgroei kunnen blijven behalen, komen in aanmerking. Bij het selectieproces ligt de nadruk op het rendement op geïnvesteerd kapitaal, een lage schuldgraad en vrije kasstromen met een hoog voorspelbaar karakter. De analisten/portfoliomanagers stellen een zeer geconcentreerde portefeuille samen van circa vijftien ondernemingen die door henzelf geïdentificeerd, geanalyseerd en regelmatig bezocht worden. Geselecteerde ondernemingen blijven veelal voor langere tijd (meestal meer dan vijf jaar) in de portefeuille. De analisten/portfoliomanagers participeren allen ook zelf in de Juno fondsen.

Juno biedt haar klanten drie producten: Het Juno Selection Fund dat zich richt op een selectie van kleinere- en middelgrote beursgenoteerde bedrijven, het Juno Continuation Fund voor middelgrote bedrijven en individueel vermogensbeheer in dezelfde investeringsstijl, middels ‘managed accounts’ voor grote vermogens.

In 2008 werd het Juno Selection Fund gelanceerd. Dit fonds investeert in aandelen van onderscheidende Europese kleine- en middelgrote ondernemingen met een initiële beurswaarde tussen €250 miljoen en €4 miljard. Met deze investeringsstijl is voor participanten van het Juno Selection Fund de afgelopen jaren een bovengemiddeld beleggingsresultaat behaald. Dit fonds was jarenlang gesloten voor verdere (bij)stortingen, maar is sinds april 2023 weer opengesteld voor bestaande participanten.

Dezelfde investeringsstrategie wordt toegepast bij het op 1 februari 2020 gelanceerde Juno Continuation Fund. Dit fonds richt zich op bijzondere, middelgrote Europese ondernemingen met een beurswaarde tussen €4 en €20 miljard ten tijde van initiële aankoop. Ook voor dit fonds geldt dat veelal familiebedrijven of ondernemingen waar een familie of het management zelf ook aandeelhouder is, geselecteerd worden.

Kom langs

Onze participanten zijn altijd welkom, een afspraak is niet nodig. Nog geen participant en nieuwsgierig naar de mogelijkheden? We vertellen u graag meer.

Onze contactgegevens