Juno Selection Fund

Juno Selection Fund: 1e kwartaal 2015

Goed eerste kwartaal 2015 voor Juno Selection Fund

Het Juno Selection Fund, dat zich toelegt op beleggingen in Europese kleine- en middelgrote (familie)ondernemingen, heeft 2014 uitstekend afgesloten met een jaarrendement van 18,6%. Het jaar 2015 ging eveneens goed van start, met een rendement van 15,2% per eind maart.

Juno heeft een sterke voorkeur voor een specifiek segment van de aandelenmarkten, namelijk (familie)bedrijven of ondernemingen waar familie of het management zelf ook aandeelhouder is. Bij het selectieproces legt Juno de nadruk op het rendement op geïnvesteerd kapitaal en vrije kasstromen met een hoog voorspelbaar karakter. De analisten en portfoliomanagers van Juno stellen zo een zeer geconcentreerde portefeuille samen van ondernemingen die door henzelf zijn geïdentificeerd, geanalyseerd en regelmatig bezocht worden. Geselecteerde ondernemingen blijven veelal voor langere tijd (gemiddeld meer dan drie jaar) in de portefeuille.

Juno selecteert beleggingen met name op basis van voorspelbare stabiele jaarlijkse winstgroei en een hoge winstmarge. Het fonds bestaat uit een geconcentreerde portefeuille van veertien bedrijven.

In periode van sterke koersstijgingen van de algehele markt, is het in het verleden lastig gebleken om de markt bij te houden. Juno’s groeiende, voorspelbare en veelal defensieve bedrijven zijn dan minder in trek. Juno kon de AEX (+15,8%) en de Euromoney Smaller European Companies Index (+17,3%) toch nog goed bijhouden.

Met een gemiddeld rendement van 14,2% per jaar sinds de oprichting van het fonds in 2008, is Juno tevreden. Over die gehele periode laat het fonds ook een zeer sterke performance zien in vergelijking met de indices en andere fondsen in haar segment.

  • Rendement 2014: +18,6%
  • Rendement Q1 2015: +15,2%
  • Totaalrendement over de afgelopen vijf jaar: +107,1%
  • Beheerd vermogen in het beleggingsfonds groeit tot boven de € 85 mln

Outlook: positief

Eén thema is al vele kwartalen onveranderd positief voor de aandelenmarkten: de extreem lage rente. Nu dit jaar ook het obligatie opkoopprogramma door de Europese Centrale Bank van start is gegaan, zijn rentes nog verder gedaald. In enkele landen is de rente zelfs negatief geworden.

De rentestanden zijn van groot belang bij het waarderen van ondernemingen. Een lagere rente maakt dat toekomstige geldstromen voor een investeerder een hogere waarde krijgen. Hierdoor kunnen koersen oplopen, ook als de winstontwikkelingen daartoe onvoldoende aanleiding geven. Koers- winstverhoudingen stijgen in dat geval. Een veel gehoorde vraag is of de markten niet te hard zijn opgelopen. Kijkend naar de ontwikkelingen van de rentestand is dat niet het geval. Bovendien hebben de winsten van Europese bedrijven een sterke positieve impuls van de lage Euro en de lage olieprijs gekregen. De koersstijgingen zijn daarom niet excessief, maar wel stevig opgelopen.

Voor de selectie van Europese bedrijven in de Juno portefeuille geldt het bovenstaande ook, met uitzondering van één essentieel aspect: de winstgroei. De bedrijven waar het fonds in participeert, zagen hun winst al jarenlang groeien met circa 15% per jaar. Dat maakt dat de koers-winstverhoudingen de afgelopen zeven jaar niet noemenswaardig zijn gestegen: de koersen van de aandelen die Juno kocht stegen met nagenoeg hetzelfde percentage als hun winstgroei. Met het oog op een aanhoudende positieve winstgroei voor haar bedrijven, kijkt Juno met vertrouwen uit naar een verdere toename van de waarde van het fonds.


Over Juno Investment Partners

Juno Investment Partners is opgericht in 2007 als volledig onafhankelijke fondsbeheerder en beschikt over een AIFM-vergunning (als bedoeld in artikel 2:65 Wft), verleend door de AFM. Juno is gespecialiseerd in de selectie van aandelen van uitzonderlijke beursgenoteerde (familie)bedrijven in Europa. Bedrijven die jaar na jaar een voorspelbare en stabiele winstgroei kunnen blijven behalen, komen in aanmerking. Bij het selectieproces ligt de nadruk op het rendement op geïnvesteerd kapitaal, een lage schuldgraad en vrije kasstromen met een hoog voorspelbaar karakter. De analisten/portfoliomanagers stellen een zeer geconcentreerde portefeuille samen van circa vijftien ondernemingen die door henzelf geïdentificeerd, geanalyseerd en regelmatig bezocht worden. Geselecteerde ondernemingen blijven veelal voor langere tijd (meestal meer dan vijf jaar) in de portefeuille. De analisten/portfoliomanagers participeren allen ook zelf in de Juno fondsen.

Juno biedt haar klanten drie producten: Het Juno Selection Fund dat zich richt op een selectie van kleinere- en middelgrote beursgenoteerde bedrijven, het Juno Continuation Fund voor middelgrote bedrijven en individueel vermogensbeheer in dezelfde investeringsstijl, middels ‘managed accounts’ voor grote vermogens.

In 2008 werd het Juno Selection Fund gelanceerd. Dit fonds investeert in aandelen van onderscheidende Europese kleine- en middelgrote ondernemingen met een initiële beurswaarde tussen €250 miljoen en €4 miljard. Met deze investeringsstijl is voor participanten van het Juno Selection Fund de afgelopen jaren een bovengemiddeld beleggingsresultaat behaald. Dit fonds was jarenlang gesloten voor verdere (bij)stortingen, maar is sinds april 2023 weer opengesteld voor bestaande participanten.

Dezelfde investeringsstrategie wordt toegepast bij het op 1 februari 2020 gelanceerde Juno Continuation Fund. Dit fonds richt zich op bijzondere, middelgrote Europese ondernemingen met een beurswaarde tussen €4 en €20 miljard ten tijde van initiële aankoop. Ook voor dit fonds geldt dat veelal familiebedrijven of ondernemingen waar een familie of het management zelf ook aandeelhouder is, geselecteerd worden.

Kom langs

Onze participanten zijn altijd welkom, een afspraak is niet nodig. Nog geen participant en nieuwsgierig naar de mogelijkheden? We vertellen u graag meer.

Onze contactgegevens