Juno Continuation Fund

Juno Continuation Fund: 3e kwartaal 2021

Middelgrote Europese bedrijven in portefeuille onderscheiden zich door een gezonde winstgroei

Juno Continuation Fund profiteert niet van beurseuforie

  • Het Juno Continuation Fund sluit het derde kwartaal van 2021 af met een min van 4,1%, als gevolg van een euforisch ‘risk-on’ sentiment bij beleggers; hiervan profiteren vooral cyclische aandelen.
  • Juno houdt vast aan de bewezen strategie; enkel kwaliteitsbedrijven in de portefeuille, maar niet tegen elke prijs.
  • Het fonds blijft uitermate goed gepositioneerd met een portefeuille van solide bedrijven die een gezonde onderliggende winstgroei laten zien.

Den Haag – 22 oktober 2021 – Het Juno Continuation Fund behaalde in het derde kwartaal van 2021 een rendement van -4,1%, waarmee het fonds na de eerste negen maanden van dit jaar uitkomt op +1,5%. De kwaliteitsbedrijven waarin het fonds belegt, bleven achter in de rally van meer cyclische aandelen. Beleggers laten zich inmiddels niet langer afschrikken door hoge koers-winstverhoudingen die volgens de beheerder in sommige gevallen extreme niveaus bereiken. 

Het tegenvallende kwartaalresultaat van het fonds is het gevolg van de euforische stemming in de markt over risicovolle aandelen, in combinatie met de fondsstrategie om alleen in financieel gezonde groeibedrijven met een voorspelbare winstgroei te beleggen. Deze staan bij beleggers nu even minder op het netvlies. Bovendien missen deze aandelen het tijdelijke ‘herstel-effect’ waarbij vooral aandelen die in 2020 slechte bedrijfsresultaten boekten, nu koersstijgingen laten zien. De bedrijven in de Juno-portefeuille deden het qua winstgroei goed in zowel 2019, 2020 en -volgens de eerste berichten- ook in 2021. Het is op deze consistente winstgroei dat het beleggingsteam van het fonds de ondernemingen selecteert.

Daarnaast worden voor sommige kwaliteitsaandelen op dit moment hele hoge koerswinstverhoudingen betaald. Dergelijke aandelen toevoegen aan de portefeuille of bijkopen, past niet binnen het behoedzame beleggingsbeleid. In het afgelopen kwartaal heeft de beheerder zelfs portefeuilleposities in aandelen die volledig passen binnen de Juno-filosofie, om die reden juist gedeeltelijk afgebouwd.

“Bij aanhoudende winstgroei werkt de tijd in ons voordeel en de tegenwind is daarmee tijdelijk.”

Rob Deneke

Rob Deneke, beheerder van het Juno Continuation Fund: “Veel van onze bedrijven worden dit jaar door de markt minder goed gewaardeerd of zijn zelfs in koers gedaald, al zijn er ook enkele zeer positieve uitschieters die een bovengemiddelde koersontwikkeling lieten zien. Echter, we selecteren op voortgaande winstgroei en die zal zich uiteindelijk vertalen in de koersontwikkeling. Bij aanhoudende winstgroei werkt de tijd in ons voordeel en de tegenwind is daarmee tijdelijk.

Veel van de huidige hoge koers-winstverhoudingen zijn niet houdbaar. De marktvraag stuwt de prijzen van schaarse producten naar ongekende hoogtes, waardoor inflatie kan pieken en snelle renteverhogingen niet uit te sluiten zijn. Daarbij staat de economische groei onder druk van uitdagingen in de logistieke- en productieprocessen. Met zo’n 20% van het fondsvermogen in cash hebben we alle flexibiliteit om tegen aantrekkelijke koersen (bij) te kopen zodra de omstandigheden veranderen.”

Centrale banken overladen de economie en de financiële markten met ongekende stimulerende monetaire maatregelen (waaronder de opkoopprogramma’s van obligaties) die wereldwijd tot lage rentes en sterk gestegen aandelenbeurzen hebben geleid. Een oplopende inflatie, te snelle rentestijgingen of een tegenvallende economische groei zouden aan de populariteit van meer risicovolle beleggingen echter snel een einde kunnen maken. De solide groeibedrijven van Juno worden volgens de beheerder op zo’n moment weer een stuk interessanter voor beleggers. De meeste van de bedrijven in de Juno-portefeuille hebben bovendien een goede cashpositie of een erg lage schuldenlast, waardoor ze goed bestand zijn tegen oplopende rentes.

Een uitstekende onderliggende winstgroei

Juno selecteert bedrijven niet op macro-omstandigheden of -verwachtingen, maar op basis van een voorspelbare jaarlijkse winstgroei van 10% tot 15%, in ten minste de komende vijf jaar. De winstontwikkeling in de fondsportefeuille zit dit jaar aan de bovenkant van die bandbreedte. Deze aanpak leidt op de lange termijn tot aansprekende rendementen, bij een aanvaardbaar risico. Ook in de huidige marktomstandigheden houdt het beleggingsteam vast aan de uitgangspunten van deze strategie. Inferieure bedrijven die nu tijdelijk een opleving laten zien, komen simpelweg niet voor selectie in aanmerking.

Een voorbeeld van een bedrijf in portefeuille is Teleperformance, gericht op alle aspecten van klantenservice en dienstverlening.  Consumenten willen steeds betere klantenservice en wel via verschillende kanalen, waaronder telefoon, email en apps. Daar speelt het bedrijf op in. Na een prima 2020 lijkt het jaar 2021 nog beter te worden: de marktleider blijft consequent marktaandeel winnen dankzij technologische innovatie. De voorsprong op de concurrenten lijkt versneld te groeien.

De kwartaalrapportages treft u hier aan en de meest recente factsheet hier.


Over Juno Investment Partners

Juno Investment Partners is opgericht in 2007 als volledig onafhankelijke fondsbeheerder en beschikt over een AIFM-vergunning (als bedoeld in artikel 2:65 Wft), verleend door de AFM. Juno is gespecialiseerd in de selectie van aandelen van uitzonderlijke beursgenoteerde (familie)bedrijven in Europa. Bedrijven die jaar na jaar een voorspelbare en stabiele winstgroei kunnen blijven behalen, komen in aanmerking. Bij het selectieproces ligt de nadruk op het rendement op geïnvesteerd kapitaal, een lage schuldgraad en vrije kasstromen met een hoog voorspelbaar karakter. De analisten/portfoliomanagers stellen een zeer geconcentreerde portefeuille samen van circa vijftien ondernemingen die door henzelf geïdentificeerd, geanalyseerd en regelmatig bezocht worden. Geselecteerde ondernemingen blijven veelal voor langere tijd (meestal meer dan vijf jaar) in de portefeuille. De analisten/portfoliomanagers participeren allen ook zelf in de Juno fondsen.

Juno biedt haar klanten drie producten: Het Juno Selection Fund dat zich richt op een selectie van kleinere- en middelgrote beursgenoteerde bedrijven, het Juno Continuation Fund voor middelgrote bedrijven en individueel vermogensbeheer in dezelfde investeringsstijl, middels ‘managed accounts’ voor grote vermogens.

In 2008 werd het Juno Selection Fund gelanceerd. Dit fonds investeert in aandelen van onderscheidende Europese kleine- en middelgrote ondernemingen met een initiële beurswaarde tussen €250 miljoen en €4 miljard. Met deze investeringsstijl is voor participanten van het Juno Selection Fund de afgelopen jaren een bovengemiddeld beleggingsresultaat behaald. Dit fonds is sinds 2018 gesloten voor verdere (bij)stortingen.

Dezelfde investeringsstrategie wordt toegepast bij het op 1 februari 2020 gelanceerde Juno Continuation Fund. Dit fonds richt zich op bijzondere, middelgrote Europese ondernemingen met een beurswaarde tussen €4 en €20 miljard ten tijde van initiële aankoop. Ook voor dit fonds geldt dat veelal familiebedrijven of ondernemingen waar een familie of het management zelf ook aandeelhouder is, geselecteerd worden.

Kom langs

Onze participanten zijn altijd welkom, een afspraak is niet nodig. Nog geen participant en nieuwsgierig naar de mogelijkheden? We vertellen u graag meer.

Onze contactgegevens