Juno Continuation Fund

Juno Continuation Fund: 2e kwartaal 2022

Juno Continuation Fund Q2: robuustheid en vooruitzichten geven positief signaal

  • Portefeuille bestaat voor het grootste deel uit producenten van ‘need to have’  producten
  • Sommige bedrijven hebben winstverwachting verhoogd en worden niet geraakt door inflatie
  • Winstgroei portefeuille onverminderd goed: bedrijven worden alleen maar aantrekkelijker
  • Renteverhoging van kleine invloed op bedrijfsvoering; schuldaversie bij portefeuillebedrijven
  • Cashpositie flink gereduceerd en koersdalingen gebruikt om nieuwe posities toe te voegen

Den Haag, 25 juli 2022

In het kort

De eerste helft van 2022 zagen we een negatief koersresultaat van 24 procent. Toch is er reden voor optimisme. De winstgroei van de portefeuille is onverminderd goed en sommige van ‘onze’ bedrijven hebben zelfs de winstverwachting verhoogd. De bedrijven, veelal producenten van essentiële producten, ondervinden weinig hinder van inflatie. Vanwege de schuldaversie van de (familie-)bedrijven waarin we investeren heeft ook de renteverhoging weinig invloed op de bedrijfsvoering. Verder is de cashpositie van het fonds flink gereduceerd en zijn de koersdalingen gebruikt om twee nieuwe bedrijven op te nemen in de portefeuille.

Waarom positief ondanks daling?

We investeren in ondernemingen die inflatie kunnen doorberekenen en zo de verwachte jaarlijkse winstgroei van gemiddeld 10 tot 15 procent blijven waarmaken. Lid van het beheerteam Duncan Siewe: ‘Ze moeten op termijn minimaal de impact van de eigen kostenverhogingen kunnen doorberekenen aan hun klanten. Daarom beleggen wij bij voorkeur in bedrijven die aan andere bedrijven leveren en producten maken die min of meer onmisbaar zijn. Zij zullen hun prijzen zonder veel problemen kunnen verhogen. Dat zagen we dan ook gebeuren de afgelopen maanden.’

Welke invloed heeft de renteverhoging?

Omdat onze bedrijven weinig of geen vreemd vermogen hebben, zijn renteverhogingen van weinig invloed op de prestaties van het bedrijf. Maar het is wel een belangrijke reden voor de koersdruk van de afgelopen maanden, legt Siewe uit. ‘Als de rente stijgt, heeft dat invloed op de waardeberekening die beleggers hanteren. Ze nemen daarin niet alleen de verwachte toekomstige winsten mee, maar ook de rente.’

Wat gebeurt er als de rente nog verder oploopt? Siewe: ‘Sowieso zullen bedrijven met veel schuld in de problemen komen.’ Naast ondernemingen met weinig vreemd vermogen, selecteert Juno specifiek op niet-cyclische bedrijven. Als die goed blijven presteren, zal dit uiteindelijk tot uitdrukking komen in de koersen. ‘Je zult dan een zogenaamde ‘flight to safety’ gaan krijgen, als andere bedrijven bijvoorbeeld problemen krijgen met hun financiering, en wij als Juno aan de goede kant zitten. Dat hopen we, net als in het verleden, weer te kunnen laten zien.’

“Je vraagt je steeds weer af: is er iets dat men weet, wat wij nog niet weten?”

Rob Deneke

Hebben de lagere koersen invloed op de strategie?

Dankzij de sterk gedaalde koersen konden we twee bedrijven opnemen in de portefeuille, die al langer op ons verlanglijstje stonden. Rob Deneke, lid van het beheerteam, kijkt met plezier terug op de ontmoetingen met de directies van onze portefeuillebedrijven, die eindelijk weer konden plaatsvinden. ‘Je hebt echt een hele tijd nodig om het bedrijf en het management te leren kennen. Pas als je ze meermaals hebt ontmoet, zul je in staat zijn om het bedrijf te doorgronden, maar ook om het verschil in intonatie en woordkeuze van het management op een goede manier te interpreteren.’ Dalende koersen leiden daarbij eigenlijk alleen maar af van de langetermijnstrategie van Juno, vindt Deneke: ‘Je vraagt je steeds weer af: is er iets dat men weet, wat wij nog niet weten? In die zin kan een beurskoers alleen maar afleiden van het bedrijfsproces. Uiteindelijk volgt de beurskoers altijd de stijging van winst en omzet, en dat geeft ons vertrouwen. Hoewel die reactie soms even kan duren.’

De kwartaalrapportage treft u hier aan en het meest recente factsheet hier.


Over Juno Investment Partners

Juno Investment Partners is opgericht in 2007 als volledig onafhankelijke fondsbeheerder en beschikt over een AIFM-vergunning (als bedoeld in artikel 2:65 Wft), verleend door de AFM. Juno is gespecialiseerd in de selectie van aandelen van uitzonderlijke beursgenoteerde (familie)bedrijven in Europa. Bedrijven die jaar na jaar een voorspelbare en stabiele winstgroei kunnen blijven behalen, komen in aanmerking. Bij het selectieproces ligt de nadruk op het rendement op geïnvesteerd kapitaal, een lage schuldgraad en vrije kasstromen met een hoog voorspelbaar karakter. De analisten/portfoliomanagers stellen een zeer geconcentreerde portefeuille samen van circa vijftien ondernemingen die door henzelf geïdentificeerd, geanalyseerd en regelmatig bezocht worden. Geselecteerde ondernemingen blijven veelal voor langere tijd (meestal meer dan vijf jaar) in de portefeuille. De analisten/portfoliomanagers participeren allen ook zelf in de Juno fondsen.

Juno biedt haar klanten drie producten: Het Juno Selection Fund dat zich richt op een selectie van kleinere- en middelgrote beursgenoteerde bedrijven, het Juno Continuation Fund voor middelgrote bedrijven en individueel vermogensbeheer in dezelfde investeringsstijl, middels ‘managed accounts’ voor grote vermogens.

In 2008 werd het Juno Selection Fund gelanceerd. Dit fonds investeert in aandelen van onderscheidende Europese kleine- en middelgrote ondernemingen met een initiële beurswaarde tussen €250 miljoen en €4 miljard. Met deze investeringsstijl is voor participanten van het Juno Selection Fund de afgelopen jaren een bovengemiddeld beleggingsresultaat behaald. Dit fonds was jarenlang gesloten voor verdere (bij)stortingen, maar is sinds april 2023 weer opengesteld voor bestaande participanten.

Dezelfde investeringsstrategie wordt toegepast bij het op 1 februari 2020 gelanceerde Juno Continuation Fund. Dit fonds richt zich op bijzondere, middelgrote Europese ondernemingen met een beurswaarde tussen €4 en €20 miljard ten tijde van initiële aankoop. Ook voor dit fonds geldt dat veelal familiebedrijven of ondernemingen waar een familie of het management zelf ook aandeelhouder is, geselecteerd worden.

Kom langs

Onze participanten zijn altijd welkom, een afspraak is niet nodig. Nog geen participant en nieuwsgierig naar de mogelijkheden? We vertellen u graag meer.

Onze contactgegevens