Juno Continuation Fund

Juno Continuation Fund: 2e kwartaal 2021

Juno-fonds voor beleggingen in middelgrote Europese bedrijven is goed bestand tegen de oplopende inflatie

Het Juno Continuation Fund boekt een plus van 2,8% in het tweede kwartaal

  • Het Juno Continuation Fund sluit het tweede kwartaal van 2021 af met een plus van 2,8%
  • Het kwartaalrendement blijft daarmee achter bij het rendement van de benchmark voor middelgrote Europese bedrijven, de Europe Mid Cap Index (6,7%)
  • De bedrijven in het fonds laten wederom een gezonde winstontwikkeling zien
  • Inflatie en daaraan gekoppelde rente is een oplaaiend thema

Den Haag – 26 juli 2021 – Het Juno Continuation Fund behaalde in het tweede kwartaal van 2021 een rendement van 2,8%, waarmee het rendement over de eerste zes maanden van dit jaar uitkomt op 5,8%. Dit resultaat ligt onder dat van de brede markt, waar de opluchting over het einde van de Covid-19 pandemie zich heeft vertaald in sterk gestegen koersen. De lage rente en de verwachting van een verder aantrekkend economisch herstel, spelen nu met name cyclische en achtergebleven aandelen in de kaart.

De solide kwaliteitsbedrijven waarin het fonds belegt, profiteren op dit moment minder van deze opluchtingsrally. Dit is de reden dat de performance in het afgelopen kwartaal achterblijft bij die van de markt. Dit is echter een gevolg van de langetermijnvisie van Juno, waarbij een voorspelbare winstgroei van bedrijven centraal staat. Op de lange termijn levert dat een goed rendement op bij een aanvaardbaar risico. Juno blijft die strategie trouw en zal waar mogelijk gebruikmaken van de huidige underperformance van kwaliteitsaandelen door posities te versterken of nieuwe bedrijven aan de portefeuille toe te voegen. Het belangrijkste selectiecriterium is dat de winstgroei voorspelbaar is en voor de komende drie tot vijf jaar een bandbreedte heeft van 10% tot 15% per jaar.

Oplopende inflatie als risico

Er zit veel schuld in de markten. Veel bedrijven willen winstverwatering vermijden en geven als ze geld nodig hebben geen nieuwe aandelen uit, maar lenen. De lage rente maakt dit ook mogelijk. De beheerders van het Juno Continuation Fund denken dat als de rente straks zou aantrekken in nasleep van de stijgende inflatie, bedrijven met een zware schuldenlast het moeilijk kunnen krijgen. Dat deze bedrijven nu volop in de belangstelling staan en de koersen ondanks hun minder rooskleurige balans sterk toenemen, is dan ook een zorgwekkende ontwikkeling, zo menen de beheerders.

“In hoeverre de huidige inflatie tijdelijk is, blijft onderwerp van discussie. Ook de duur en de kracht van het economische herstel is onduidelijk. Beleggers gaan nu uit van een economische groei die de komende jaren fors blijft, maar waarbij de inflatie terugvalt naar pre-pandemie niveaus.

Gekoppeld met de aanname dat de rente zeer laag blijft, leidt dat tot oplopende waarderingen, vooral van de meer cyclische bedrijven. Het is voor ons echter een groot vraagteken of dit positieve scenario zich daadwerkelijk gaat ontvouwen”, aldus de beheerders.

“Veel experts stellen dat de inflatie tijdelijk is, maar inflatie is ook een self fulfilling prophecy.”

Rob Deneke

De meeste van de bedrijven in de portefeuille van het Juno Continuation Fund hebben een netto cashpositie of een heel lage schuldenlast. Dit maakt ze weerbaarder tegen oplopende rentes, maar geeft ze ook de mogelijkheid om extra te investeren of een overname te kunnen doen. Zo kondigde Soitec, producent van materialen voor semiconductoren, onlangs aan de investeringsplannen voor de komende jaren sterk naar boven bij te stellen, in reactie op de aanhoudend sterke vraag naar haar producten. Digitaal dienstverlener Teleperformance rondde de aankoop van Health Advocates in de VS af en kon dankzij de zeer solide financiële positie een zesjarige obligatielening plaatsen met een coupon van slecht 0,25%.

Rob Deneke, beheerder van het Juno Continuation Fund: “De kernvraag voor beleggers is hoe lang de inflatie blijft stijgen en in welke mate rentes zullen meestijgen. Veel experts stellen dat de inflatie tijdelijk is, maar inflatie is ook een self fulfilling prophecy: bedrijven en consumenten gaan meer uitgeven op basis van hun verwachting dat de prijzen stijgen en dat leidt weer tot meer inflatie. Ergens zal economische groei toch ook gepaard moeten gaan met toenemende inflatie.

Voor bedrijven is het belangrijk in welke mate ze gestegen prijzen kunnen doorberekenen aan hun klanten, dat ze pricing power hebben. De verdienmodellen van onze bedrijven zijn gelukkig erg solide, die kunnen tegen een stootje.”

De kwartaalrapportages treft u hier aan en de meest recente factsheet hier.


Over Juno Investment Partners

Juno Investment Partners is opgericht in 2007 als volledig onafhankelijke fondsbeheerder en beschikt over een AIFM-vergunning (als bedoeld in artikel 2:65 Wft), verleend door de AFM. Juno is gespecialiseerd in de selectie van aandelen van uitzonderlijke beursgenoteerde (familie)bedrijven in Europa. Bedrijven die jaar na jaar een voorspelbare en stabiele winstgroei kunnen blijven behalen, komen in aanmerking. Bij het selectieproces ligt de nadruk op het rendement op geïnvesteerd kapitaal, een lage schuldgraad en vrije kasstromen met een hoog voorspelbaar karakter. De analisten/portfoliomanagers stellen een zeer geconcentreerde portefeuille samen van circa vijftien ondernemingen die door henzelf geïdentificeerd, geanalyseerd en regelmatig bezocht worden. Geselecteerde ondernemingen blijven veelal voor langere tijd (meestal meer dan vijf jaar) in de portefeuille. De analisten/portfoliomanagers participeren allen ook zelf in de Juno fondsen.

Juno biedt haar klanten drie producten: Het Juno Selection Fund dat zich richt op een selectie van kleinere- en middelgrote beursgenoteerde bedrijven, het Juno Continuation Fund voor middelgrote bedrijven en individueel vermogensbeheer in dezelfde investeringsstijl, middels ‘managed accounts’ voor grote vermogens.

In 2008 werd het Juno Selection Fund gelanceerd. Dit fonds investeert in aandelen van onderscheidende Europese kleine- en middelgrote ondernemingen met een initiële beurswaarde tussen €250 miljoen en €4 miljard. Met deze investeringsstijl is voor participanten van het Juno Selection Fund de afgelopen jaren een bovengemiddeld beleggingsresultaat behaald. Dit fonds is sinds 2018 gesloten voor verdere (bij)stortingen.

Dezelfde investeringsstrategie wordt toegepast bij het op 1 februari 2020 gelanceerde Juno Continuation Fund. Dit fonds richt zich op bijzondere, middelgrote Europese ondernemingen met een beurswaarde tussen €4 en €20 miljard ten tijde van initiële aankoop. Ook voor dit fonds geldt dat veelal familiebedrijven of ondernemingen waar een familie of het management zelf ook aandeelhouder is, geselecteerd worden.

Kom langs

Onze participanten zijn altijd welkom, een afspraak is niet nodig. Nog geen participant en nieuwsgierig naar de mogelijkheden? We vertellen u graag meer.

Onze contactgegevens