Juno Continuation Fund

Juno Continuation Fund: 1e kwartaal 2022

Oplopende inflatie en de oorlog in Oekraïne drukken zwaar op aandelenmarkten

Juno Continuation Fund blijft achter bij markt maar blijft zich onderscheiden door sterke onderliggende winstgroei

  • De performance van Juno Continuation Fund blijft in eerste kwartaal 2022 achter bij de markt 
  • De winsten van de kwaliteitsbedrijven in portefeuille stijgen daarentegen fors; +25% in 2021 
  • Ook voor 2022 blijven de winstverwachtingen goed, waardoor deze bedrijven in het huidige beursklimaat alleen maar aantrekkelijker worden 
  • Pricing power en lage schuldenlast bieden grote voordelen bij stijgende rente en inflatie 

Den Haag – 14 april 2022 – Het Juno Continuation Fund heeft het eerste kwartaal van 2022 afgesloten met een rendement van -15,4%. Daarmee bleef het fonds achter bij de MSCI Europe Mid Cap Index, die in het kwartaal 9,6% inleverde. De stijgende inflatie en de groeiende verwachting dat deze structureel van aard is, drukken zwaar op de aandelenmarken. 

De koersen van de kwaliteitsbedrijven waarin het Juno Continuation Fund belegt, zijn relatief sterk gedaald in het eerste kwartaal van 2022. Rob Deneke, lid van het beheerteam van het fonds: “De oplopende rente doet ons pijn. De prijs van een aandeel is immers de toekomstig verwachte winsten verdisconteerd tegen de rentevoet.  Stijgt de rente, dan dalen vooral aandelen met een hoge koers-winstverhouding, zoals onze bedrijven. Dat is de belangrijkste reden dat we achterblijven. Niet omdat we in de verkeerde sectoren of bedrijven zitten.” 

Vooral fossiele brandstoffen en financiële instellingen deden het goed in het eerste kwartaal van 2022. Het Juno Continuation Fund belegt per definitie niet in deze sectoren. Volgens Deneke is dat simpelweg omdat er in die sectoren geen bedrijven te vinden zijn die voldoen aan het belangrijkste beleggingscriterium van Juno: een voorspelbare winstgroei voor de komende vijf jaar van gemiddeld tussen de 10% en 15% per jaar.  

De focus op winstgroei en financiële solvabiliteit heeft geleid tot een Juno-portefeuille gevuld met aantrekkelijke bedrijven met een lage schuldenlast, een groeiende omzet en winst en voldoende ‘pricing power’, die nu een belangrijke bescherming biedt tegen de oplopende inflatie. Deneke: “Inmiddels hebben alle bedrijven de resultaten over 2021 gepubliceerd. De gewogen winstgroei kwam uit op 25%, beduidend beter dan we aan het begin van 2021 hadden verwacht. De vooruitzichten blijven goed: we verwachten in 2022 een gewogen winstgroei van meer dan 10%.”

“We zijn links en rechts al voorzichtig aan het bijkopen, onze kaspositie is inmiddels gedaald naar 15%, waar dat begin dit jaar nog meer dan 20% was.”

Rob Deneke

Dalende koersen, maar stijgende winsten 

Juno verwacht dat twee variabelen de aandelenmarkten de komende tijd sturen: de rente en de hoge beurswaarderingen gekoppeld aan lage tot geen winstgroei. De rente zal verder stijgen en hierdoor ontstaat koersdruk. “Dat biedt ons kansen omdat de kwaliteitsbedrijven waarop wij ons richten, een stuk goedkoper zijn geworden. En zolang de winsten van de bedrijven in onze portefeuille in tegenstelling tot de meeste andere ondernemingen wél verder stijgen – en dat doen ze – worden ze aantrekkelijker als belegging. We zijn links en rechts al voorzichtig aan het bijkopen, onze kaspositie is inmiddels gedaald naar 15%, waar dat begin dit jaar nog meer dan 20% was.”    

Over de markt als geheel is Deneke minder positief. De hoge inflatie zorgt voor een sterk verlies aan koopkracht bij consumenten en veel bedrijven zullen moeite hebben om de stijgende kosten door te berekenen. De groei-euforie na Covid heeft daarmee een flinke knauw gekregen, een recessie of stagflatie valt niet uit te sluiten. Juist nu bieden de bedrijven in het Juno Continuation Fund de zekerheid van een voorspelbare kasstroom, een zeer lage schuldenlast en voldoende ‘pricing power’. 

De kwartaalrapportage treft u hier aan en het meest recente factsheet hier.


Over Juno Investment Partners

Juno Investment Partners is opgericht in 2007 als volledig onafhankelijke fondsbeheerder en beschikt over een AIFM-vergunning (als bedoeld in artikel 2:65 Wft), verleend door de AFM. Juno is gespecialiseerd in de selectie van aandelen van uitzonderlijke beursgenoteerde (familie)bedrijven in Europa. Bedrijven die jaar na jaar een voorspelbare en stabiele winstgroei kunnen blijven behalen, komen in aanmerking. Bij het selectieproces ligt de nadruk op het rendement op geïnvesteerd kapitaal, een lage schuldgraad en vrije kasstromen met een hoog voorspelbaar karakter. De analisten/portfoliomanagers stellen een zeer geconcentreerde portefeuille samen van circa vijftien ondernemingen die door henzelf geïdentificeerd, geanalyseerd en regelmatig bezocht worden. Geselecteerde ondernemingen blijven veelal voor langere tijd (meestal meer dan vijf jaar) in de portefeuille. De analisten/portfoliomanagers participeren allen ook zelf in de Juno fondsen.

Juno biedt haar klanten drie producten: Het Juno Selection Fund dat zich richt op een selectie van kleinere- en middelgrote beursgenoteerde bedrijven, het Juno Continuation Fund voor middelgrote bedrijven en individueel vermogensbeheer in dezelfde investeringsstijl, middels ‘managed accounts’ voor grote vermogens.

In 2008 werd het Juno Selection Fund gelanceerd. Dit fonds investeert in aandelen van onderscheidende Europese kleine- en middelgrote ondernemingen met een initiële beurswaarde tussen €250 miljoen en €4 miljard. Met deze investeringsstijl is voor participanten van het Juno Selection Fund de afgelopen jaren een bovengemiddeld beleggingsresultaat behaald. Dit fonds was jarenlang gesloten voor verdere (bij)stortingen, maar is sinds april 2023 weer opengesteld voor bestaande participanten.

Dezelfde investeringsstrategie wordt toegepast bij het op 1 februari 2020 gelanceerde Juno Continuation Fund. Dit fonds richt zich op bijzondere, middelgrote Europese ondernemingen met een beurswaarde tussen €4 en €20 miljard ten tijde van initiële aankoop. Ook voor dit fonds geldt dat veelal familiebedrijven of ondernemingen waar een familie of het management zelf ook aandeelhouder is, geselecteerd worden.

Kom langs

Onze participanten zijn altijd welkom, een afspraak is niet nodig. Nog geen participant en nieuwsgierig naar de mogelijkheden? We vertellen u graag meer.

Onze contactgegevens