Nieuws

Wijziging Raad van Advies JSF

PRESS RELEASE: Wijziging in de Raad van Advies

 

2 oktober,2008: Rob Deneke heeft aangekondigd dat hij zijn rol
als adviseur van het Fonds tegen het einde van 2008 wil neerleggen. Rob
heeft ons op essentiële punten bijgestaan met name tijdens de oprichting
van het Juno Selection Fund en de opstart fase. Hij hielp bij het
schrijven van het prospectus en gaf mede richting aan de vormgeving van
de wettelijke structuren. Zijn ruime ervaring hielp ons bij het
definiëren en vastleggen van interne procedures en rapportage naar onze
klanten. Nu het Fonds de start-up fase voorbij is, meent Rob dat zijn
bijdrage van minder belang is geworden. Wij wensen hem alvast alle
succes bij de verdere groei en uitbouw van zijn activiteiten op het
gebied van dienstverlening aan de klanten van Comgest binnen Europa.

 

Juno Investment Partners heeft Paul Hoeve (1944) bereid gevonden
om plaats te nemen in de Raad van Advies. Paul heeft meer dan 40 jaar
ervaring als accountant (Register Accountant in 1972). Gedurende 35 jaar
werkte hij voor Arthur Andersen, allereerst in Nederland, de volgende
20 jaar in Zwitserland. Als Managing Partner van de Zwitserse
organisatie begeleidde hij de groei van Andersen van relatief kleine
speler, naar de top 4 ten tijde van zijn pensionering in 2001. Hij was
verantwoordelijk voor de controle van jaarrekeningen van grote
multinationals en met grote regelmaat actief als adviseur bij complexe
financiële reorganisaties, overnames, fusies en voorbereidingen van
beursgangen.

 

Sinds 2001 is hij actief betrokken bij de opbouw van een nieuwe venture, Nature Squared (http://www.naturesquared.com/).
Deze onderneming ontwikkelt unieke materialen op basis van natuurlijke
producten voor gebruik in luxueuze interieuren en industriële
toepassingen. Daarnaast adviseert hij nog enkele internationale partijen
die betrokken zijn bij grote gevallen van (financieel) mismanagement.
Hij is hier nauw geïnvolveerd bij de beoordeling van risico’s en werkt
samen met juristen bij de opbouw van de verdediging en het samenstellen
van expertise rapporten.

 

Paul Hoeve brengt veel ervaring op het gebied van accounting en
financiële zaken en heeft bewezen ondernemingen uitstekend in hun groei
te kunnen stimuleren en begeleiden. Hiervan zal Juno zeker kunnen gaan
profiteren. Binnen de Raad van Advies zal hij samenwerken met onze
andere adviseur, Frank de Moes, vanaf midden oktober 2008.

 

Voor eventuele vragen of opmerkingen kunt u graag contact opnemen met
Frans Jurgens of Lennart Smits op +31 (0)70.541.41.06, of per e-mail (info@juno-invest.com).