Nieuws

Uitbereiding Dienstverlening Juno

JUNO INVESTMENT PARTNERS BREIDT DIENSTVERLENING UIT

Juno Investment Partners is verheugd te kunnen aankondigen dat het per
heden vermogensbeheer op basis van discretionaire mandaten kan aanbieden
aan haar cliënten. Vanaf een bedrag van € 5 miljoen is het nu mogelijk
vermogens direct te laten beheren binnen Juno’s Europese small-, en
midcap strategie. Voorheen was dit alleen mogelijk via het huisfonds:
het Juno Selection Fund.

 

Naar aanleiding van de geboekte successen met het Juno Selection Fund,
was er sprake van een toegenomen vraag naar het beheer van grotere
vermogens op basis van discretionaire mandaten (separate of direct
accounts). De hiervoor benodigde vergunning is inmiddels door de
Autoriteit Financiële Markten (“AFM”) aan Juno verleend.

 

Het gaat hierbij om een vergunning voor het verlenen van
beleggingsdiensten als bedoeld in artikel 2:96 Wft. Op basis van deze
nieuwe vergunning zullen per direct twee nieuwe mandaten van start gaan.

 

Juno Investment Partners richt zich op stockpicking binnen de Europese
small- en midcap aandelenmarkten. De door Juno geselecteerde
(familie-)bedrijven onderscheiden zich door hun stabiele winstgroei,
vrije kasstromen, hoog rendement op kapitaal en lage afhankelijkheid van
de economische cycli. Het fonds heeft sinds haar oprichting in januari
2008 een rendement behaald van +37% (per einde juli 2011). Het heeft als
enige Nederlandse fonds in haar sector een 5-sterren Morningstar-rating
en behoort daarmee tot de absolute top van Europa.

 

Voor meer informatie kunt u zich wenden tot Cécile Krikke-Fritz via krikke@juno-invest.com of 070-2400247.