Nieuws

Persbericht: Juno Selection Fund bereikt maximale omvang


Wassenaar – 2 juli 2018 –  Het Juno Selection Fund heeft sinds de oprichting tien jaar geleden een succesvolle en zeer constante beleggingsstrategie gevolgd, met als gevolg een sterke groei van het beheerde vermogen. Dit heeft ertoe geleid dat het fonds nu zijn maximale omvang heeft bereikt. Eerder werd het fonds al gesloten voor nieuwe participanten maar nu heeft de beheerder besloten het fonds per 1 oktober 2018 ook te sluiten voor bijstortingen van bestaande participanten. Juno zal haar investeringsstijl en strategie ongewijzigd blijven voortzetten.

Juno belegt voornamelijk in beursgenoteerde familiebedrijven uit de Europese small- en midcap sector, met een zeer geconcentreerde portefeuille. Deze bestaat uit circa tien tot vijftien posities die voor lange tijd, veelal meer dan vijf jaar, worden aangehouden. Een directe consequentie van deze investeringsstijl, is dat er een limiet is aan de hoeveelheid geld die kan worden beheerd. Deze limiet wordt gedicteerd door liquiditeit: de mate waarin het mogelijk is om bestaande posities af te bouwen, of hoe gemakkelijk nieuwe bedrijven in de portefeuille kunnen worden opgenomen zonder teveel opwaartse koersdruk te veroorzaken. Bovendien vindt Juno het van groot belang dat haar posities voldoende liquide blijven om ook participanten die wensen uit te stappen uit het fonds, daarin adequaat tegemoet te kunnen komen.

“We zijn enorm blij met het vertrouwen dat wij hebben gekregen van onze participanten, met wie wij onlangs het tienjarig bestaan van het Juno Selection Fund hebben gevierd. We zullen onze investeringsstijl en strategie blijven voortzetten, zoals we dat sinds 2008 doen. Dat is onze kracht en daar blijven wij trouw aan.”, aldus Lennart Smits, beheerder en medeoprichter. “Het sluiten van het fonds is een bijzonder moment, waar we trots op zijn, maar waar we ook wel enige weemoed bij voelen. Het vasthouden aan onze stijl is echter belangrijker dan het totaal beheerde vermogen.”, aldus Frans Jurgens, beheerder en medeoprichter.

Het besluit om het fonds gesloten te houden, kan vanzelfsprekend op termijn veranderen als gevolg van marktomstandigheden, beleggingsresultaten en de hoogte van het totale vermogen onder beheer. Als participanten uitstappen, of directe mandaten worden beëindigd, kan er weer ruimte beschikbaar komen, maar vooralsnog is dat niet de verwachting gezien de lage uitstroom van participanten en de constante resultaten die het Juno Selection Fund al jaren bereikt.

Over Juno Selection Fund en Juno Investment Partners
Het Juno Selection Fund investeert in aandelen van bijzondere Europese kleine- en middelgrote ondernemingen. Veelal zijn dit familiebedrijven of ondernemingen waar een familie of het management zelf ook aandeelhouder is. Bedrijven die jaar na jaar een voorspelbare en stabiele winstgroei kunnen blijven behalen, komen in aanmerking. Bij het selectieproces ligt de nadruk op het rendement op geinvesteerd kapitaal en vrije kasstromen met een hoog voorspelbaar karakter. De analisten/ portfoliomanagers stellen een zeer geconcentreerde portefeuille samen van ondernemingen die door henzelf geïdentificeerd, geanalyseerd en regelmatig bezocht worden. Geselecteerde ondernemingen blijven veelal voor langere tijd (gemiddeld meer dan drie jaar) in de portefeuille. Met deze investeringsstijl is voor participanten van het Juno Selection Fund de afgelopen jaren een superieur beleggingsresultaat behaald.

Het Juno Selection Fund wordt beheerd door Juno Investment Partners. Juno Investment Partners beschikt over een AFM-vergunning voor discretionair vermogensbeheer voor directe mandaten.

www.juno-invest.com

Voor de media, niet voor publicatie

Mocht u vragen hebben naar aanleiding van dit document, dan kunt u contact opnemen met Frans Gunnink van Sharpe Financial Communications via 020-820 86 41/06-29 541 542 of frans.gunnink@sharpefinancial.com