Nieuws

Persbericht: Juno Selection Fund bereikt binnenkort maximale omvang

Wassenaar – 6 april 2017 – Het Juno Selection Fund heeft het afgelopen jaar veel nieuw vermogen van particuliere en institutionele beleggers aangetrokken. Gecombineerd met een sterk rendement de afgelopen jaren, zorgt dat ervoor dat het fonds bijna zijn maximale omvang heeft bereikt. Beheerder Juno Investment Partners heeft daarom besloten per 1 juni 2017 geen nieuwe participanten meer toe te laten. De resterende ruimte kan dan worden benut voor bijstortingen van de huidige participanten. Verwacht wordt dat ook die ruimte later dit jaar volledig zal zijn ingevuld. Juno blijft haar investeringsstijl en strategie voortzetten, die al bijna 10 jaar consistent en met succes wordt uitgevoerd.

Juno belegt voornamelijk in familiebedrijven uit de Europese small- en midcap sector, met een geconcentreerde portefeuille. Deze bestaat uit tien tot vijftien posities die voor lange tijd, veelal meer dan vijf jaar, worden aangehouden. Een directe consequentie van deze geconcentreerde investeringsstijl in kleinere en middelgrote bedrijven, is dat er een limiet is aan hoeveel geld er kan worden beheerd. Deze limiet wordt gedicteerd door liquiditeit: de mate waarin het mogelijk is om bestaande posities af te bouwen, of hoe gemakkelijk nieuwe bedrijven in de portefeuille kunnen worden opgenomen zonder teveel opwaartse koersdruk te veroorzaken.

Naast het fonds beheert Juno directe mandaten voor institutionele klanten. De beleggingen in die mandaten zijn identiek aan die in het fonds. Zowel het fonds als de daaraan gespiegelde directe mandaten, hebben de afgelopen jaren een sterke instroom aan kapitaal gezien. Onlangs heeft Juno een nieuw groot direct mandaat getekend met een Brits pensioenfonds. Hierdoor is het beheerd vermogen nu min of meer gelijk verdeeld tussen het fonds en de mandaten (zie grafiek). Dit geeft een gezonde balans tussen de afhankelijkheid van grote institutionele klanten en onze meer dan driehonderd loyale participanten in het Juno Selection Fund.

“Onze investeringsstijl is onze succesformule en daarom belangrijker dan het totaal beheerde vermogen. Dat is ook waarom er een maximum aan het te beheren fondsvermogen zit.”, aldus Lennart Smits, beheerder en mede-oprichter. “Met de koersstijgingen van de afgelopen jaren is de totale omvang van de beleggingsmarkt gegroeid. Daarom kon de maximale omvang van het fonds naar boven worden bijgesteld. Tegelijk is het fonds erg in trek geweest bij bestaande en nieuwe participanten waardoor het belegd vermogen de laatste jaren snel toenam. Omdat we nu in de buurt van de limiet komen, worden er binnenkort alleen nog bijstortingen van bestaande participanten geaccepteerd. De mandaten die wij beheren, beslaan ongeveer 50% van het beheerde vermogen en hebben daarmee nu hun max bereikt.”, aldus Frans Jurgens, beheerder en medeoprichter.
Als gevolg van marktomstandigheden, beleggingsresultaten en de hoogte van het totale vermogen onder beheer kan er op termijn wellicht wel weer meer ruimte beschikbaar komen. Bijvoorbeeld als participanten uitstappen, of directe mandaten worden beëindigd.

Over Juno Selection Fund en Juno Investment Partners
Het Juno Selection Fund investeert in aandelen van bijzondere Europese kleine- en middelgrote ondernemingen. Veelal zijn dit familiebedrijven of ondernemingen waar een familie of het management zelf ook aandeelhouder is. Bedrijven die jaar na jaar een voorspelbare en stabiele winstgroei kunnen blijven behalen, komen in aanmerking. Bij het selectieproces ligt de nadruk op het rendement op geïnvesteerd kapitaal en vrije kasstromen met een hoog voorspelbaar karakter. De analisten/portfoliomanagers stellen een zeer geconcentreerde portefeuille samen van ondernemingen die door henzelf geïdentificeerd, geanalyseerd en regelmatig bezocht worden. Geselecteerde ondernemingen blijven veelal voor langere tijd (gemiddeld meer dan drie jaar) in de portefeuille. Met deze investeringsstijl is voor participanten van het Juno Selection Fund de afgelopen jaren een superieur beleggingsresultaat behaald. Fondsenvergelijker Morningstar geeft Juno dan ook vijf sterren met een lage risicokwalificatie.

Het Juno Selection Fund wordt beheerd door Juno Investment Partners. Juno Investment Partners beschikt over een AFM-vergunning voor discretionair vermogensbeheer voor directe mandaten.

www.juno-invest.com

Voor de media, niet voor publicatie
Mocht u vragen hebben naar aanleiding van dit persbericht, dan kunt u contact opnemen met Frans Gunnink van Sharpe Financial Communications via 020-820 86 41/06-29 541 542 of frans.gunnink@sharpefinancial.com