Nieuws

Monika Veric nieuwe medewerker Juno Investment Partners

Juno Investment Partners verwelkomt Monika Veric als senior analist duurzaamheid.

Den Haag – 21 juni 2021 – De laatste jaren komt er steeds meer aandacht voor duurzaamheidsaspecten binnen beleggingsportefeuilles. Juno Investment Partners (‘Juno’) onderschrijft het belang hiervan al sinds haar oprichting en bekrachtigde dit door als één van de eerste Nederlandse vermogensbeheerders de United Nations Principles of Responsible Investment te ondertekenen in 2011. We zijn daarom verheugd dat we Monika Veric mogen verwelkomen als primair verantwoordelijke voor de duurzaamheidsanalyses van de bedrijven binnen de Juno portefeuilles.

Samen met het Beheerteam helpt Monika ons om ESG-risico’s nog beter te kunnen identificeren en kwantificeren. Zij brengt Juno jarenlange relevante ervaring in duurzaam beleggen. Zij begon haar carrière in 1998 met het ontwikkelen van ABN AMRO’s eerste duurzame beleggingsfonds op basis van ESG-criteria. In de vijftien jaar dat ze bij de bank werkte, stelde ze de ESG-risico beleidslijnen op, die vervolgens bank-breed werden toegepast en heeft ze honderden transacties op ESG-risico’s geanalyseerd.

Vanaf 2013 werkte ze voor de Nederlandse ontwikkelingsbank (FMO) waar ze verschillende financieringsprojecten in Afrika en Azië op ESG-gronden toetste. In haar laatste functie bij ING vertegenwoordigde ze de bank in het IMVO-convenant bancaire sector op gebied van mensenrechten. Monika heeft een Bachelor in Commerciële Economie van de HES in Rotterdam en een MA in Organisatiecultuur en Management van de Vrije Universiteit in Amsterdam.

Frans Jurgens, medeoprichter van Juno: “Wij zien de komst van Monika als een waardevolle versterking van de analytische capaciteiten binnen ons beheerteam. Vanwege Juno’s sterke voorkeur voor familiebedrijven, is er al veel ervaring opgedaan met verschillende vormen van Governance en de Sociale aspecten die bij onze beleggingen spelen. Monika vult onze bestaande ESG-kennis nu verder aan met haar rijke ervaring op het Environmental-werkveld”.

Lennart Smits, medeoprichter van Juno: ”Met deze uitbereiding van ons team, heeft Juno weer een volgende belangrijke stap naar de toekomst gezet. Iedereen wordt zich steeds meer bewust van duurzaamheidsrisico’s en wij vinden het essentieel die goed in kaart te brengen. Bovendien merken wij dat velen van onze participanten, en hun kinderen, dit logischerwijs ook steeds meer als een doorslaggevend criterium beschouwen bij de beoordeling van een beleggingsfonds. Wij gaan die risico’s nu nog scherper identificeren en volgen, waardoor we betere keuzes kunnen maken binnen het ruime aanbod investeringsmogelijkheden dat beursgenoteerde familiebedrijven ons te bieden heeft”.

Rob Deneke, beheerder van het Juno Continuation Fund: “Nu bedrijven steeds vaker een uitgebreid verslag publiceren omtrent hun Duurzaamheids-initiatieven en er ook veel onafhankelijke data beschikbaar komt, is het essentieel dat we iemand aan boord hebben binnen Juno die ruime ervaring heeft op dit gebied. We verwachten dat Monika’s kennis en expertise de juiste impuls aan het beheerteam geeft zodat de ESG-overwegingen geïntegreerd kunnen worden in onze analyses en besluitvorming.


Over Juno Investment Partners

Juno Investment Partners is opgericht in 2007 als volledig onafhankelijke fondsbeheerder en beschikt over een AIFM-vergunning (als bedoeld in artikel 2:65 Wft), verleend door de AFM. Juno is gespecialiseerd in de selectie van aandelen van uitzonderlijke beursgenoteerde (familie)bedrijven in Europa. Bedrijven die jaar na jaar een voorspelbare en stabiele winstgroei kunnen blijven behalen, komen in aanmerking. Bij het selectieproces ligt de nadruk op het rendement op geïnvesteerd kapitaal, een lage schuldgraad en vrije kasstromen met een hoog voorspelbaar karakter. De analisten/portfoliomanagers stellen een zeer geconcentreerde portefeuille samen van circa vijftien ondernemingen die door henzelf geïdentificeerd, geanalyseerd en regelmatig bezocht worden. Geselecteerde ondernemingen blijven veelal voor langere tijd (meestal meer dan vijf jaar) in de portefeuille. De analisten/portfoliomanagers participeren allen ook zelf in de Juno fondsen.

Juno biedt haar klanten drie producten: Het Juno Selection Fund dat zich richt op een selectie van kleinere- en middelgrote beursgenoteerde bedrijven, het Juno Continuation Fund voor middelgrote bedrijven en individueel vermogensbeheer in dezelfde investeringsstijl, middels ‘managed accounts’ voor grote vermogens.

In 2008 werd het Juno Selection Fund gelanceerd. Dit fonds investeert in aandelen van onderscheidende Europese kleine- en middelgrote ondernemingen met een initiële beurswaarde tussen €250 miljoen en €4 miljard. Met deze investeringsstijl is voor participanten van het Juno Selection Fund de afgelopen jaren een bovengemiddeld beleggingsresultaat behaald. Dit fonds is sinds 2018 gesloten voor verdere (bij)stortingen.

Dezelfde investeringsstrategie wordt toegepast bij het op 1 februari 2020 gelanceerde Juno Continuation Fund. Dit fonds richt zich op bijzondere, middelgrote Europese ondernemingen met een beurswaarde tussen €4 en €20 miljard ten tijde van initiële aankoop. Ook voor dit fonds geldt dat veelal familiebedrijven of ondernemingen waar een familie of het management zelf ook aandeelhouder is, geselecteerd worden.

Voor de media, niet voor publicatie

Mocht u vragen hebben naar aanleiding van dit document, dan kunt u contact opnemen met Frans Gunnink van Quality Source Communications via 020 – 244 48 77 / 06 – 29 541 542 of frans.gunnink@qualitysource.nl.