Nieuws

Mededeling aan Participanten

Mededeling aan Participanten van het Juno Selection Fund

Betreft: Bestuurder Stichting Juridisch Eigenaar Juno Selection Fund

Als gevolg van een wijziging in wetgeving, heeft de beheerder van het Juno Selection Fund per 6 januari 2020 een nieuwe bestuurder voor de Stichting Juridisch Eigenaar Juno Selection Fund benoemd. Waar het bestuur de afgelopen jaren werd gevoerd door Stichting Circle FGR Support, worden deze taken vanaf nu waargenomen door CSGK B.V. (onderdeel van Capital Support in Den Haag), die over een trustvergunning beschikt, afgegeven door De Nederlandsche Bank. Er is geen wijziging in de statutaire taken van de Stichting Juridische Eigenaar Juno Selection Fund: zij houdt het juridisch eigendom van alle activa die tot het Juno Selection Fund behoren. Alle activa die deel uitmaken van het fonds, zijn op eigen naam verkregen door de Juridisch Eigenaar, voor rekening en risico van de participanten. De Juridisch Eigenaar handelt uitsluitend in het belang van de participanten. Voor een volledige beschrijving van de taken van de Juridisch Eigenaar verwijzen we naar hoofdstuk 5, sub B van het prospectus van het Juno Selection Fund.

 
Mocht u hierover vragen hebben, kunt u zich wenden tot onze Directeur Risk & Compliance, Mw Sanne Wijnholts tel: 070.24.00.247 of wijnholts@juno-invest.com