Nieuws

Juno Selection Fund gelanceerd

PRESS RELEASE: Juno Investment Partners lanceert nieuw beleggingsfonds

Wij zijn verheugd te mogen mededelen dat Juno Investment Partners een nieuw beleggingsfonds heeft gelanceerd, het Juno Selection Fund. Het fonds gaat in de derde week van januari 2008 van start. De eerste fund-raising ronde is nu afgesloten, maar het fonds zal met ingang van 1 februari 2008 maandelijks voor additionele investeringen worden opengesteld.

Het Juno Selection Fund is een puur stock-picking ofwel aandelen-selectie fonds. Het investeert in hoofdzakelijk Europese aandelen zonder voorkeur voor domicilie of marktwaarde. De uiterst geconcentreerde portfolio van ondernemingen worden geïdentificeerd en geanalyseerd op basis van methodes die ook veelvuldig in Private Equity worden toegepast; Rendement op geinvesteerd vermogen en trends hierin. Ook ligt er een zware nadruk op (vrije) kasstroom en een hoge mate van voorspelbaarheid. Omdat het Juno Selection Fund een echte lange termijn investeringshorizon heeft, worden bedrijven beoordeeld op hun potentie op een 5-jaars horizon.

De eerste reacties in de markt voor het nieuwe fonds zijn erg positief geweest en het vermogen dat we hadden gehoopt bijeen te krijgen om van start te gaan was binnen enkele weken binnen. “Het lijkt erop dat het investeren in ondernemingen die een duidelijk uitgesproken benadering en strategie hebben, waarbij economische waardecreatie voor de eigenaren, alsook het genereren van positieve kasstromen centraal worden gesteld. Dit is een rustgevende gedachte voor beleggers in deze turbulente markten. Onze eigen financiële analyses en recente bedrijfsbezoeken en besprekingen met bestuursvoorzitters, bevestigen onze overtuiging dat er momenteel buitengewoon veel waarde in de huidige markt te vinden is en we verwachten daarom op korte termijn, met overtuiging en focus, voor onze klanten te gaan investeren. Hierbij kijken we met name naar uitzonderlijke, veelal unieke bedrijven in voorspelbare bedrijfstakken”.

Het Juno Selection Fund heeft de heer Frank de Moes and de heer Rob Deneke bereid gevonden zich als externe adviseur aan het fonds te verbinden. Hun uitgebreide ervaring met het investeren in Private Equity en Europese beursgenoteerde ondernemingen biedt een buitengewoon waardevolle bijdrage aan de bestaande research capaciteiten van de beheerder van het fonds, Juno Investment Partners. 

Professionele ondersteuning op het gebied van administratie en bewaarbank-functies wordt geboden door State Street Bank & Trust Company. Bovendien heeft ANT-Trust NV het management van de Stichting Bewaarder Juno op zich genomen, de onafhankelijke bewaarder die namens de participanten in het fonds het wettelijke eigendom van de bezittingen in het fonds heeft. Tenslotte zal Ernst & Young de jaarstukken van het fonds controleren.

De Nederlandse Wet op het financieel toezicht, Wft, artikel 2:65 is niet van toepassing, omdat het fonds onder de vrijstellingsregeling Wft valt, als bedoeld in artikel 4 lid 1 van de Vrijstellingsregeling Wft. De beheerder onderschrijft de doelstellingen en inhoud van de Wft en daarom is zij voornemens de bepalingen daarin in hoofdlijnen na te leven.

Voor vragen kunt u graag telefonisch contact opnemen met Dhr Frans Jurgens of Dhr Lennart Smits op 071.362.47.40, of per e-mail (info@juno-invest.com).

Juno Investment Partners
Rijksstraatweg 675
2245 CB, Wassenaar