Nieuws

Juno Selection Fund 4e Kw en 2013

PERSBERICHT: Rendement Juno Selection Fund in 2013: +27,7%

Januari 2014: Het door Juno Investment Partners beheerde beleggingsfonds, het Juno Selection Fund, heeft mooi resultaat geboekt over het afgelopen jaar. De netto vermogenswaarde van het Fonds is in 2013 met 21,7% gestegen. Het fondsvermogen kon ook een sprong maken, en steeg van €19 miljoen naar meer dan €35 Miljoen.

Onze investeringsstijl is gericht op de langere termijn. Sinds oprichting van het fonds in januari 2008 is een positief resultaat van +91% behaald. Dit in scherp contrast met de behaalde resultaten in de Europese aandelen markten over die periode. Het geannualiseerde resultaat van het Juno Selection Fund komt neer op +11,4% per jaar, en behoort daarmee tot de hoogste van alle fondsen in Europa binnen ons segment.

Onze focus op beursgenoteerde familiebedrijven in Europa werpt duidelijk vruchten af. De motor achter deze koersresultaten blijft natuurlijk de onderliggende winstgroei van onze succesvolle beursgenoteerde familiebedrijven. In operationeel opzicht hadden deze deelnemingen ook in 2013 weer een goed jaar. Hoewel we nog wachten op de definitieve cijfers over het gehele jaar, kunnen we op basis van de eerste drie kwartalen al een redelijke inschatting maken. Daaruit blijkt dat de onderliggende winsten met 10% stegen. Dat is iets lager dan we in het begin van het jaar hadden gehoopt, maar nog wel binnen onze beoogde bandbreedte van 10-15% per jaar.

Gemeten over de afgelopen zes jaar zijn de onderliggende winsten van onze deelnemingen met meer dan 15% per jaar toegenomen, nog meer zelfs dan we met de behaalde 12,4% in de koerswinsten terug zagen. Voor 2014 verwachten we dat de onderliggende groei in de winsten van onze deelnemingen opnieuw kan toenemen. De producten en diensten die zij leveren, blijven in een aanhoudende vraag voorzien en de vrije kasstromen die wordt gegenereerd biedt volop kansen om deze groei te blijven stimuleren. We blijven daarom met vertrouwen naar de toekomst kijken.


Over Juno Investment Partners

Juno investeert in aandelen van bijzondere Europese kleine- en middelgrote ondernemingen. Veelal zijn dit familiebedrijven of ondernemingen waar een familie of management zelf ook aandeelhouder is. Bedrijven die jaar na jaar een voorspelbare en stabiele winstgroei kunnen blijven behalen komen in aanmerking. Bij ons selectieproces ligt de nadruk op het rendement op geïnvesteerd kapitaal en vrije kasstromen met een hoog voorspelbaar karakter. De analisten / vermogensbeheerders van Juno stellen een zeer geconcentreerde portefeuille samen van ondernemingen die door henzelf geïdentificeerd, geanalyseerd en regelmatig bezocht worden. Geselecteerde ondernemingen blijven veelal voor langere tijd (meer dan drie jaar) in de portefeuille. Met deze investeringsstijl werden voor onze klanten de afgelopen jaren superieure investeringsresultaten behaald. 

http:www.juno-invest.com

Voor vragen of opmerkingen kunt u graag contact opnemen met Cécile Krikke-Fritz op: 070.24.00.247, of per e-mail (krikke@juno-invest.com).