Nieuws

Juno Selection Fund: 4e Kw en 2012

PERSBERICHT: Resultaat van het Juno Selection Fund in 2012: +19.2%

Januari 2013: Het door Juno Investment Partners beheerde beleggingsfonds, het Juno Selection Fund,
heeft wederom een uitstekend resultaat geboekt. De netto
vermogenswaarde van het Fonds is in 2012 met 19,2% gestegen. Tevens
hebben we meerdere nieuwe cliënten in het Fonds mogen verwelkomen,
waardoor het fondsvermogen een nieuw record heeft bereikt. 

Het is belangrijk te benadrukken dat de beleggingsresultaten die wij
over een langere periode behalen zeer robuust blijven. Sinds oprichting
van het fonds in januari 2008 is een positief resultaat van +57%
behaald. Dit in scherp contrast met de daling van 6% van de HSBC Smaller
Europe Index en een nog groter verval van de AEX index (-29%) over
dezelfde periode. Het geannualiseerde resultaat van het Juno Selection
Fund komt neer op +9,4% per jaar, het hoogste van alle fondsen in Europa binnen ons segment. 

Onze focus op beursgenoteerde familiebedrijven in Europa werpt duidelijk
vruchten af. Deze bedrijven worden over het algemeen gekenmerkt door
een conservatieve financiering, hogere marges en betere groei. Ten
aanzien van het doen groeien van hun bedrijf hebben de geduldige
eigenaren een oprecht lange termijn visie. Deze unieke aspecten zijn
terug te zien in de gestage groei van de aandelenkoersen van deze
bedrijven. 

In 2012 hebben we wederom een verdere sterke onderliggende winstgroei
gezien bij de bedrijven in onze portefeuille. Deze gestage, veelal
recurrente winstgroei, is de belangrijkste kracht achter groeiende
aandelenkoersen en is het dankbare resultaat van onze eigen research en
analyse en van de vele bezoeken die wij jaarlijks brengen aan deze
ondernemingen. 

Gezien hun voorspelbare groei, hoge vrije kasstromen, aanzienlijke
rendementen op kapitaal en uitstekende management, gecombineerd met de
huidige waarderingen en beschikbare beleggingsalternatieven, geloven we
dat de aandelenkoersen van onze bedrijven hun onderliggende waarde nog
steeds niet goed weergeven. Vandaar dat we de toekomst met veel
vertrouwen tegemoet blijven zien.

 Over Juno Investment Partners

Juno investeert in aandelen van bijzondere Europese kleine- en
middelgrote ondernemingen. Veelal zijn dit familiebedrijven of
ondernemingen waar een familie of management zelf ook aandeelhouder is.
Bedrijven die jaar na jaar een voorspelbare en stabiele winstgroei
kunnen blijven behalen komen in aanmerking. Bij ons selectieproces ligt
de nadruk op het rendement op geïnvesteerd kapitaal en vrije kasstromen
met een hoog voorspelbaar karakter. De analisten / vermogensbeheerders
van Juno stellen een zeer geconcentreerde portefeuille samen van
ondernemingen die door henzelf geïdentificeerd, geanalyseerd en
regelmatig bezocht worden. Geselecteerde ondernemingen blijven veelal
voor langere tijd (meer dan drie jaar) in de portefeuille. Met deze
investeringsstijl werden voor onze klanten de afgelopen jaren superieure
investeringsresultaten behaald.

https://juno-invest.com/.  

Voor vragen of opmerkingen kunt u graag contact opnemen met Cécile Krikke-Fritz op: 070.24.00.247, of per e-mail (krikke@juno-invest.com).