Nieuws

Juno Selection Fund: 4e Kw en 2011

PERSBERICHT: Het Juno Selection Fund behaalt een positief rendement van +2,8% in 2011 en +31.7% sinds januari 2008. 


J
anuari 2012
: Het door Juno Investment Partners beheerde beleggingsfonds, het Juno Selection Fund, liet in 2011 wederom uitstekende resultaten zien ondanks de zeer zwakke aandelenmarkt. Het rendement kwam uit op +2,8% voor het gehele jaar, mede dankzij een sterke performance in het vierde kwartaal van +14,6%. 

Belangrijk is dat de rendementen die we over een langere termijn maken,
robuust blijven. Sinds de oprichting van het fonds in januari 2008 werd
een positief rendement behaald van +32%. In vergelijking daalde
de HSBC Smaller Europe Index in dezelfde periode met -21% en de waarde
van de AEX index zakte nog verder weg (-35%). 

De onafhankelijke fondsvergelijkers Morningstar.nl en Lipper Fund
Screener, hebben het Juno Selection Fund erkend als het best renderende
fonds op zowel 3-jaars als 1-jaarsbasis. Ons fonds is sinds begin 2011
het enige Nederlandse fonds dat de hoogste Morningstar rating (5
sterren) heeft verkregen binnen haar categorie. 

De positieve koersontwikkeling van de bedrijven in het Juno Selection
Fund werd over het algemeen breed gedragen over het  hele jaar. Dit is
een weerspiegeling van de sterke onderliggende financiële resultaten die
door deze bedrijven werden behaald. Juno selecteert Europese bedrijven
die uitblinken in voorspelbaarheid van de winstgroei, in combinatie met
een bovengemiddeld rendement op geïnvesteerd vermogen en hoge (vrije)
kasstromen. Deze gezonde groei in het onderliggend resultaat die door
onze bedrijven in 2011 behaald werd, is een bevredigend resultaat van
onze in-house research en analyse. 

Gezien hun voorspelbare groei, hoge vrije kasstromen, indrukwekkend
rendement op kapitaal en uitstekend management, gecombineerd met de
huidige waarderingsniveaus, geloven wij dat de beurskoers van onze
bedrijven hun onderliggende waarde niet voldoende weergeeft. Mede daarom
gaat Juno met veel vertrouwen de toekomst tegemoet.

 
 

Over Juno Investment Partners 

Juno investeert in buitengewone Europese small-en midcap bedrijven.
Bedrijven die jaar na jaar een voorspelbare en stabiele winstgroei
kunnen blijven behalen komen in aanmerking. Bij dit selectieproces ligt
de nadruk op het rendement op geïnvesteerd kapitaal en vrije kasstromen
met een hoog voorspelbaar karakter. De analisten / vermogensbeheerders
van Juno stellen een zeer geconcentreerde portefeuille samen van
ondernemingen die door henzelf geïdentificeerd, geanalyseerd en
regelmatig bezocht worden.  Geselecteerde ondernemingen blijven veelal voor langere tijd (meer dan drie jaar) in de portefeuille. Juno
maakt geen gebruik van derivaten en kan worden gekwalificeerd als een
‘long-only’-manager. Met deze investeringsstijl werden voor onze klanten
de afgelopen jaren superieure investeringsresultaten behaald. www.juno-invest.com.

 

Morningstar 5-rating logo

 

Voor vragen of opmerkingen kunt u graag contact opnemen met Cécile Krikke-Fritz op: 070.24.00.247, of per e-mail (krikke@juno-invest.com).

 

Juno Investment Partners
Villa Maarheeze
Rijksstraatweg 675
2245 CB, Wassenaar
Nederland

 

tel: +31.(0)70.24.00.247
https://juno-invest.com