Nieuws

Juno Selection Fund: 4e Kw en 2009

PERSBERICHT: 2009: Performance Juno Selection Fund : +70%

 

6 Januari, 2010: het beleggingsfonds dat door Juno Investment Partners wordt beheerd, het Juno Selection Fund,
eindigde haar tweede jaar met een indrukwekkend positief rendement van
70%.  All posities in de geconcentreerde portefeuille droegen bij aan
dit mooie resultaat, waarmee Juno zowel andere beleggingsfondsen als de
relevante aandelenmarkten ruimschoots versloeg. Sinds de start van het
fonds in januari 2008, is er een positieve performance (na kosten) van
14,2% gegenereerd. Het fonds hanteert een zogenaamde long-only beleggingsstijl en zet geen derivaten in.


Gedurende het eerste en derde kwartaal was de performance van het Fonds
in vergelijking met de aandelen indices het sterkst. In het laatste
kwartaal bleef het fonds marginaal achter bij enkele aandelenmarkten die
plotseling sterk aantrokken. Echter, in 2009, voor het tweede
opeenvolgende jaar, werd de HSBC Smaller Europe Index (euro) met 15
procent-punten verslagen. Deze index zou nu met 41% moeten stijgen om
het niveau van het Juno Selection Fund te evenaren. De Nederlandse AEX
index moet met 64% stijgen om het Juno niveau te bereiken.


Wij zijn natuurlijk tevreden dat onze zorgvuldige stock-picking
zijn vruchten afwerpt. Onze kleine selectie van kleine,- en middelgrote
ondernemingen tonen allen unieke, sterke en verdedigbare operationele en
financiële eigenschappen. Precies deze karakteristieken zijn gezocht in
tijden van onzekerheid en economische teruggang. We zagen dit duidelijk
in 2008, toen het Fonds een negatieve, maar relatief beduidend minder
slechte performance kende van -33%. Ter vergelijking, de Europese HSBC
index en de AEX index verloren toen respectievelijk -48% en -49%. In de
loop van 2009 maakten we dit verlies redelijk snel weer goed. Nagenoeg
al onze ondernemingen toonden respectabele (operationele) winstgroei.
Hun aandelenkoersen reageerden navenant. Bovendien zagen we dat hun
koers- winstverhoudingen herstelden naar meer redelijke niveaus,
alhoewel nog steeds duidelijk onder historisch peil. De performance van
2009 is te bezien in een context van (opnieuw) duidelijk minder sterke
rendementen van +55% en +36% voor de HSBC en de AEX indices.


Tevens zien we dat het Fonds een goed jaar had in vergelijking tot
andere beleggingsfondsen in dezelfde categorie (Mid Cap Europe Equity).
De ranglijst die door onafhankelijke beleggingsfonds-vergelijker
Morningstar.nl wordt samengesteld, toont dat het Juno Selection Fund op
de eerste plaats is geëindigd in 2009. We zijn verheugd dat we dit
tevens terugzien in de sterke instroom van nieuwe klanten in het 4e kwartaal.


De portefeuille bestaat nu uit negen bedrijven. Twee nieuwe namen werden
opgenomen, en één is geheel verkocht tegen een uitstekende winst.
Momenteel wordt aan een nieuw investeringsidee gewerkt, hetgeen wellicht
resulteert in een nieuwe naam in de portefeuille binnen afzienbare
tijd. Alle bedrijven in de portfolio hebben een aantal factoren gemeen:
een stevige en hoge voorspelbare winststroom. Hun businessmodel is vaak
uniek en altijd goed verdedigbaar. Ze gebruiken weinig of geen geleend
geld, en behalen hoge rendementen op het geïnvesteerd vermogen.
Bovendien worden indrukwekkende vrije kasstromen gegenereerd. Stevige
kasstromen zijn een absoluut voordeel in tijden dat krediet moeilijk
verkrijgbaar is en marktwaarderingen laag zijn: We verwachten dat enkele
van onze bedrijven in 2010 overnames zullen gaan doen


Hoewel het niet uit te sluiten is dat ook onze bedrijven enkele
negatieve invloeden van de vertragingen in de wereld economie zullen
voelen, zijn de activiteiten van onze bedrijven hier veel beter tegen
bestand dan de gemiddelde Europese onderneming. Juno’s negen bedrijven
in de portfolio hebben een gemiddelde koers- winstverhoudingen die nog
steeds lager ligt dan die van de aandelen markt als geheel. En dit,
terwijl zij betere balansen, hogere marges, grotere vrije kasstromen en
een voorspelbare winstgroei hebben. Dit geeft ons het vertrouwen dat we
in staat zouden moeten zijn ons sterke track record voor het derde jaar op rij te continueren.


Over Juno Investment Partners

Juno investeert in aandelen van Europese kleine-, en middelgrote
ondernemingen, met een doelstelling om alleen díe bedrijven te
selecteren, die een voorspelbare winstgroei kunnen blijven behalen.
Aangezien beurskoersen op termijn de onderliggende waardecreatie volgen,
stuwt deze steeds toenemende winststroom met de tijd het rendement op
onze investeringen. Wij stellen een zeer geconcentreerde portefeuille
samen van ondernemingen die door ons zelf geïdentificeerd, bezocht en
geanalyseerd worden. Bij dit selectieproces ligt de nadruk op het
rendement op geïnvesteerd kapitaal en vrije kasstromen die een hoog
voorspelbaar karakter dienen te hebben. Het Juno Selection Fund heeft
een investeringshorizon van 3-5 jaar. Met deze investeringsstijl werden
voor onze klanten de afgelopen jaren superieure investeringsresultaten
behaald.

 

Voor vragen of opmerkingen kunt u contact opnemen met Frans Jurgens of Lennart Smits op: +31.(0)70.541.41.06, of per e-mail (info@juno-invest.com).