Nieuws

Juno Selection Fund: 4e Kw en 2008

Juno Selection Fund 2008 en 4e kwartaal  performance

Persbericht: 2008: Juno Selection Fund behaalt markante outperformance

 12 januari, 2009: Het beleggingsfonds dat door Juno Investment Partners wordt beheerd, het Juno Selection Fund,
eindigde haar eerste jaar met een daling in de intrinsieke waarde per
participatie van bijna 33%. De helft van deze daling deed zich voor in
het vierde kwartaal. De fondswaarde daalde in die periode met 17%,
terwijl wereldwijd de aandelenmarkten (gemeten aan de hand van de HSBC
Smaller Europe Index) met -29% zelfs nog veel meer onder druk stonden.


Gedurende het vierde kwartaal kwamen Europese aandelenmarkten uit
op een daling van 29%. Het Juno Selection Fund deed het 12 punten beter
en kon daarmee haar outperformance ten opzichte van de markt met een
ruime marge uitbreiden. Hoewel we teleurgesteld zijn in de absolute
performance, zijn we wel verheugd over het feit dat we de Europese
aandelenmarkten nu al 8 consecutieve maanden hebben verslagen.


De waardedaling van het Fonds over heel 2008 was beduidend minder
dan de daling van Europese beurzen. Als gevolg hiervan kon het Juno
Selection Fund in 2008 een ruime voorsprong op de relevante indices
opbouwen, waarbij de HSBC Smaller Europe Index met 29% werd verslagen en
de AEX index met maar liefst 32% (vanaf de start van het Fonds op 11
januari 2008). Het Juno Selection Fund gebruikt geen derivaten en houdt
aandelen en eventueel cash aan in de uitvoering van haar zogenaamde
“long only” investeringsstijl.


Wederom werden er in het kwartaal weinig veranderingen aangebracht in de
portefeuille van het Fonds. De portefeuille van het Fonds bevat
momenteel negen posities. Allen laten zich kenmerken in termen van
(financiële en operationele) robuustheid en een hoge mate van
voorspelbaarheid van de winstontwikkeling. Deze ondernemingen gebruiken
weinig tot geen vreemd vermogen, behalen een hoog rendement op het
geïnvesteerde kapitaal en significante vrije kasstromen. Niet
afhankelijk zijn van vreemd vermogen, maar solide kasstromen genereren,
is uiterst belangrijk in tijden waar banken onwelwillend zijn om
leningen te verstrekken.

 

Hoewel ook onze participaties de huidige economische teruggang niet
geheel onopgemerkt aan zich voorbij zullen zien gaan, zijn hun
activiteiten wel beduidend meer immuun dan die van een gemiddelde
Europese onderneming. Juist vanwege hun capaciteit om goed te blijven
functioneren ten tijde van economische stress, hebben wij deze
bijzondere groep ondernemingen geselecteerd. Tot op heden voldoen ze in
alle opzichten aan onze (hoge) verwachtingen. 

 

 

Over Juno Investment Partners:

Juno investeert in aandelen van Europese kleine-, en middelgrote
ondernemingen, met een doelstelling om alleen díe bedrijven te
selecteren, die jaar na jaar voorspelbare en stabiele winstgroei kunnen
blijven behalen. Aangezien beurskoersen de onderliggende waardecreatie
volgen, stuwt deze steeds toenemende winststroom met de tijd het
rendement op onze investeringen.

 

Wij stellen een zeer geconcentreerde portefeuille samen van
ondernemingen die door ons zelf geïdentificeerd en geanalyseerd worden.
Bij dit selectieproces ligt de nadruk op het rendement op geïnvesteerd
kapitaal en vrije kasstromen die een hoog voorspelbaar karakter hebben.
We hebben geen voorkeur voor marktkapitalisatie of domicilie van de
betreffende ondernemingen. Het Juno Selection Fund heeft een
investeringshorizon van 3-5 jaar. Met deze investeringsstijl werden voor
onze klanten de afgelopen 18 jaar, superieure investeringsresultaten
behaald.


Voor vragen of opmerkingen kunt u graag contact opnemen met Frans
Jurgens of Lennart Smits op:  +31 (0)70.541.41.06, of per e-mail (info@juno-invest.com).