Nieuws

Juno Selection Fund: 4e Kw 2020

Strategische focus op Europese bedrijven met een voorspelbare winstgroei betaalt zich uit in volatiel coronajaar

Juno Selection Fund boekt royale outperformance in 2020

  • Juno Selection Fund sluit een uitdagend jaar af met een rendement van 20,6%, inclusief 2,4% in het vierde kwartaal.
  • De Europese index van middelgrote en kleine bedrijven, bleef steken op een jaarrendement van 7,3%.
  • Een belangrijke reden voor de outperformance was het tijdig sluiten van posities in het eerste en tweede kwartaal op basis van strenge beleggingscriteria.
  • De gewogen winstgroei van bedrijven in portefeuille blijft binnen de bandbreedte 10 tot 15%.

Den Haag – 15 januari 2021

Het Juno Selection Fund kijkt terug op een volatiel jaar, maar heeft dankzij de consistente toepassing van de strategie een rendement van 20,6% geboekt, waarbij 2,4% in het vierde kwartaal. Daarmee heeft het fonds het marktgemiddelde (7,3%) ruim achter zich gelaten. Bepalend was het tijdig verkopen in maart en april van posities in bedrijven die zware klappen kregen van de Covid-crisis, waarbij het nog lange tijd zal duren voordat de vraag naar hun producten en diensten structureel zal terugkeren.

Voorspelbare winstgroei over een toekomstige periode van drie tot vijf jaar is de hoeksteen van de beleggingsstijl van Juno. Daaraan vasthouden, heeft het fonds in 2020 geen windeieren gelegd. Bedrijven werden bijgekocht waarvan de winstgroei intact bleef of waarvan Juno een snel winstherstel verwacht. Een voorbeeld in de laatste categorie is het Duitse CTS-Eventim, de Europese marktleider in het organiseren van concerten, festivals en de verkoop van de tickets daarvoor. Deze business stortte in 2020 in, maar het bedrijf kan het dankzij verzekeringsgeld, klantenvouchers, kostenbesparingen en een meer dan uitstekende cashpositie uitzingen totdat de concertzalen weer vol zitten.

Euforie

De komst van covid-19 vaccins in het vierde kwartaal leidde tot euforie op de financiële markten wereldwijd. De beheerders van het Juno Selection Fund denken dat beleggers daarbij wel erg optimistisch zijn. De winsten van Europese bedrijven over 2020 zullen immers naar verwachting gemiddeld zo’n 30 procent dalen en beleggers zouden wel eens te positief kunnen zijn over de snelheid van het economisch herstel in 2021.

Van belang voor de komende jaren is vooral hoe de renteniveaus zich gaan ontwikkelen. Overheden lenen nu tegen ongekend lage tarieven, maar moeten op termijn de schuld wel weer aflossen. Uiteindelijk zal die rekening bij burgers en bedrijven terechtkomen.

Frans Jurgens, beheerder van het Juno Selection Fund: “Onze aandacht blijft uitgaan naar voorspelbare ontwikkelingen bij de individuele ondernemingen. Onze focus op kwaliteit en winstgroei heeft al vele jaren achtereen tot solide resultaten geleid, zonder dat we ons lieten afleiden door de markt als geheel. Winstgroei en koersappreciatie lopen in onze portefeuille al jaren gelijk op, zodat bedrijven een stabiele en aantrekkelijke koers-winstverhouding houden. In 2021 zal het een uitdaging worden om de hoge onderliggende winstgroei van bedrijven vast te houden omdat bij een deel de zwakke dollar op de inkomsten kan drukken. Maar onze bedrijven staan er in het algemeen goed voor, hebben voldoende pricing power om hun producten in de VS te kunnen blijven afzetten en dat verwachten we ook in 2021 in het rendement terug te mogen zien.” 

Lennart Smits, beheerder van het Juno Selection Fund: “We hebben in 2020 hard ingegrepen in de portefeuille om ervoor te zorgen dat de winstgroei van de bedrijven in onze portefeuille op peil bleef. Dat is ons gelukt; een belangrijk wapenfeit. In het tweede kwartaal alleen al hebben we bijna evenveel gehandeld als in het hele jaar 2019. Hadden we dat niet gedaan, dan was het rendement over 2020 aanzienlijk lager uitgevallen. Een klein deel van de bedrijven die we eerder verkochten, zijn we voorzichtig weer aan het kopen, omdat we verbeteringen zien en ze weer aan onze strenge criteria beginnen te voldoen. We blijven voorzichtig daar waar toekomstige winstgroei lastig in te schatten is, omdat het dan veel lastiger is om een bedrijf goed te waarderen. De onzekerheden blijven groot, maar waar we kansen zien, kopen we bij, tegen aantrekkelijke koersen.”

De kwartaalrapportages treft u hier aan en de meest recente factsheet hier.


Over Juno Investment Partners

Juno Investment Partners is opgericht in 2007 als volledig onafhankelijke fondsbeheerder en beschikt over een AIFM-vergunning (als bedoeld in artikel 2:65 Wft), verleend door de AFM. Juno is gespecialiseerd in de selectie van aandelen van uitzonderlijke beursgenoteerde (familie)bedrijven in Europa. Bedrijven die jaar na jaar een voorspelbare en stabiele winstgroei kunnen blijven behalen, komen in aanmerking. Bij het selectieproces ligt de nadruk op het rendement op geïnvesteerd kapitaal, een lage schuldgraad en vrije kasstromen met een hoog voorspelbaar karakter. De analisten/portfoliomanagers stellen een zeer geconcentreerde portefeuille samen van circa vijftien ondernemingen die door henzelf geïdentificeerd, geanalyseerd en regelmatig bezocht worden. Geselecteerde ondernemingen blijven veelal voor langere tijd (meestal meer dan vijf jaar) in de portefeuille. De analisten/portfoliomanagers participeren allen ook zelf in de Juno fondsen.

Juno biedt haar klanten drie producten: Het Juno Selection Fund dat zich richt op een selectie van kleinere- en middelgrote beursgenoteerde bedrijven, het Juno Continuation Fund voor middelgrote bedrijven en individueel vermogensbeheer in dezelfde investeringsstijl, middels ‘managed accounts’ voor grote vermogens.

In 2008 werd het Juno Selection Fund gelanceerd. Dit fonds investeert in aandelen van onderscheidende Europese kleine- en middelgrote ondernemingen met een initiële beurswaarde tussen €250 miljoen en €4 miljard. Met deze investeringsstijl is voor participanten van het Juno

Selection Fund de afgelopen jaren een bovengemiddeld beleggingsresultaat behaald. Dit fonds is sinds 2018 gesloten voor verdere (bij)stortingen.

Dezelfde investeringsstrategie wordt toegepast bij het op 1 februari 2020 gelanceerde Juno Continuation Fund. Dit fonds richt zich op bijzondere, middelgrote Europese ondernemingen met een beurswaarde tussen €4 en €20 miljard ten tijde van initiële aankoop. Ook voor dit fonds geldt dat veelal familiebedrijven of ondernemingen waar een familie of het management zelf ook aandeelhouder is, geselecteerd worden.

Voor de media, niet voor publicatie

Mocht u vragen hebben naar aanleiding van dit document, dan kunt u contact opnemen met Frans Gunnink van Quality Source Communications via 020 – 244 48 77 / 06 – 29 541 542 of frans.gunnink@qualitysource.nl.