Nieuws

Juno Selection Fund: 4e Kw 2019

Juno Selection Fund behaalt in 2019 rendement van 33,8%

Den Haag – 22 januari 2020 – Het Juno Selection Fund heeft 2019 kunnen afsluiten met een sterke performance. Met een resultaat van +33,8% was het rendement het op een na hoogste in de twaalfjarige historie van het fonds. Opnieuw wist het Selection Fund Europese indices achter zich te laten: de EMIX Smaller European Companies Index (net) steeg gedurende het jaar met 28,6%. Ook de Nederlandse AEX-index (dividenden geherinvesteerd) had een lager rendement (+27,9%).

Nadat 2018 in mineur eindigde, was 2019 een goed jaar voor de markten. Frans Jurgens, directeur en medeoprichter van Juno: “Ondanks dat de sterke aandelenbeurzen anders doen vermoeden, ligt de onderliggende winstgroei van Europese bedrijven nog steeds op een zeer laag niveau. Het is duidelijk dat beleggers niet instappen vanwege de sterke winstgroei van Europese bedrijven, maar dat ze de correctie van de laatste maanden van 2018 hebben aangegrepen om hun slecht renderende spaargeld aan het werk te zetten op de aandelenmarkten”.

Juno’s investeringsstijl richt zich op de lange termijn. Deze ‘buy and hold’ strategie met een lage omloopsnelheid, is ook terug te zien in de namen in de portefeuille. Lennart Smits, directeur en medeoprichter van Juno: “Juno moet het hebben van ‘compounders’, bedrijven die jaar in jaar uit, op een voorspelbare wijze hun winst kunnen doen laten stijgen. Het is bemoedigend dat we verscheidene bedrijven al langer dan 10 jaar in onze portfolio hebben. Over die periode hebben we hun winsten zien groeien met gemiddeld 15% per jaar. Dat impliceert dat hun resultaten iedere vijf jaar verdubbelden gedurende die periode”. Het effect van die gezonde winstontwikkeling heeft Juno de afgelopen 10 jaar ook teruggezien in de koersappreciatie van haar investeringen en daardoor in de waardestijging van participaties in het Selection Fund. Hier is een gemiddeld koersrendement van 13,7% per jaar gerealiseerd de laatste 10 jaar.

Juno is optimistisch over de kansen die de markt biedt om aantrekkelijke (familie-)bedrijven te blijven vinden die met zeer sterke businessmodellen en sterk management, in staat zijn om veel harder te groeien dan de gemiddelde winstgroei die we in Europa zien. We zijn ervan overtuigd dat die winstgroei zich ook zal blijven vertalen naar hogere beurskoersen voor die deelnemingen.


Over Juno Investment Partners

Juno Investment Partners is opgericht in 2007 als volledig onafhankelijke fondsbeheerder en beschikt over een AIFM-vergunning (als bedoeld in artikel 2:65 Wft), verleend door de AFM. Juno is gespecialiseerd in de selectie van aandelen van uitzonderlijke beursgenoteerde (familie)bedrijven in Europa. Bedrijven die jaar na jaar een voorspelbare en stabiele winstgroei kunnen blijven behalen, komen in aanmerking. Bij het selectieproces ligt de nadruk op het rendement op geïnvesteerd kapitaal, een lage schuldgraad en vrije kasstromen met een hoog voorspelbaar karakter. De analisten/portfoliomanagers stellen een zeer geconcentreerde portefeuille samen van circa vijftien ondernemingen die door henzelf geïdentificeerd, geanalyseerd en regelmatig bezocht worden. Geselecteerde ondernemingen blijven veelal voor langere tijd (meestal meer dan vijf jaar) in de portefeuille. De analisten/portfoliomanagers participeren allen ook zelf in de Juno fondsen.

Juno biedt haar klanten drie producten: Het Juno Selection Fund dat zich richt op een selectie van kleinere- en middelgrote beursgenoteerde bedrijven, het Juno Continuation Fund voor middelgrote bedrijven en individueel vermogensbeheer in dezelfde investeringsstijl, middels ‘managed accounts’ voor grote vermogens.

In 2008 werd het Juno Selection Fund gelanceerd. Dit fonds investeert in aandelen van onderscheidende Europese kleine- en middelgrote ondernemingen met een initiële beurswaarde tussen €250 miljoen en €4 miljard. Met deze investeringsstijl is voor participanten van het Juno Selection Fund de afgelopen jaren een bovengemiddeld beleggingsresultaat behaald. Dit fonds is sinds 2018 gesloten voor verdere (bij)stortingen.

Dezelfde investeringsstrategie wordt toegepast bij het op 1 februari 2020 gelanceerde Juno Continuation Fund. Dit fonds richt zich op bijzondere, middelgrote Europese ondernemingen met een beurswaarde tussen €4 en €20 miljard ten tijde van initiële aankoop. Ook voor dit fonds geldt dat veelal familiebedrijven of ondernemingen waar een familie of het management zelf ook aandeelhouder is, geselecteerd worden.

Voor de media, niet voor publicatie

Mocht u vragen hebben naar aanleiding van dit document, dan kunt u contact opnemen met Frans Gunnink van Quality Source Communications via 020 – 244 48 77 / 06 – 29 541 542 of frans.gunnink@qualitysource.nl.