Nieuws

Juno Selection Fund: 4e Kw 2017

Ondanks negatief vierde kwartaal toch een positief rendement over 2017

Wassenaar – 18 januari 2018 – Het Juno Selection Fund heeft het laatste kwartaal van 2017 afgesloten met een rendement van -4,0%. Hiermee kwam het rendement over het gehele jaar 2017 op +6,4%. Per 31 december 2017 was de netto vermogenswaarde van een participatie in het Juno Selection Fund €325,97.

Net als in 2016 hebben de deelnemingen in het Juno Selection Fund ook dit jaar een sterke winstgroei laten zien. Lennart Smits, directeur en medeoprichter van Juno: “Hoewel nog lang niet alle jaarcijfers gepubliceerd zijn, berekenen wij voor de gehele portefeuille, op gewogen basis, een toename van circa 12%. Daarmee is dat het 11e jaar op rij dat onze bedrijven hogere bedrijfswinsten rapporteren”. Gemiddeld stegen de bedrijfswinsten van onze deelnemingen in die periode met 14,2% per jaar. Deze winstgroei vertaalt zich niet jaarlijks, lineair, in hogere beurskoersen. Frans Jurgens, directeur en medeoprichter van Juno: “In 2017 bleven de koersstijgingen achter bij de winstgroei van onze ondernemingen. Echter, omdat de winstgroei op termijn de motor achter verdere koersstijgingen is, kunnen we stellen dat de portefeuille het afgelopen jaar goedkoper is geworden en daarmee zeer goede kansen blijft bieden voor geduldige lange termijn investeerders”.

Het beheerde vermogen binnen het Juno Selection Fund is het afgelopen jaar weer verder toegenomen tot ruim €227 miljoen. Dat heeft Juno doen besluiten om per 1 juni 2017 het fonds te sluiten voor nieuwe toetreders. Medewerkers en familieleden van Juno vertegenwoordigen per einde jaar 9% van het fondsvermogen.

Over het Juno Selection Fund en Juno Investment Partners
Het Juno Selection Fund investeert in aandelen van bijzondere Europese kleine- en middelgrote ondernemingen. Veelal zijn dit familiebedrijven of ondernemingen waar een familie of het management zelf ook aandeelhouder is. Bedrijven die jaar na jaar een voorspelbare en stabiele winstgroei kunnen blijven behalen, komen in aanmerking. Bij het selectieproces ligt de nadruk op het rendement op geïnvesteerd kapitaal en vrije kasstromen met een hoog voorspelbaar karakter. De analisten/portfoliomanagers stellen een zeer geconcentreerde portefeuille samen van ondernemingen die door henzelf geïdentificeerd, geanalyseerd en regelmatig bezocht worden. Geselecteerde ondernemingen blijven veelal voor langere tijd (gemiddeld meer dan drie jaar) in de portefeuille. Met deze investeringsstijl is voor participanten van het Juno Selection Fund de afgelopen jaren een superieur beleggingsresultaat behaald. 

Het Juno Selection Fund wordt beheerd door Juno Investment Partners. Juno Investment Partners beschikt over een AFM-vergunning voor discretionair vermogensbeheer voor directe mandaten. Het Juno Selection Fund is vrijgesteld van een vergunningsplicht.www.juno-invest.com

Voor de media, niet voor publicatie

Mocht u vragen hebben naar aanleiding van dit document, dan kunt u contact opnemen met Frans Gunnink van Sharpe Financial Communications via 020-820 86 41/06-29 541 542 of frans.gunnink@sharpefinancial.com