Nieuws

Juno Selection Fund: 4e Kw 2014


PERSBERICHT: Juno Selection Fund sluit jaar af met mooie cijfers


15 januari 2015: Het Juno Selection Fund kon 2014 afsluiten met een mooi rendement van 18,6%. Het laatste kwartaal kon met een rendementsstijging van 6,2% flink bijdragen aan deze sterke cijfers. Met deze resultaten kan het fonds de marktindices en vergelijkbare fondsen opnieuw ruimschoots achter zich laten. Per einde jaar stond Juno in de Morningstar.nl ranglijsten in haar categorie op de eerste plaats over 2014, met vijf sterren en een risicokwalificatie van ‘Laag’. Het totale rendement sinds oprichting van het Fonds in januari 2008 bedraagt nu +127% (samengesteld rendement van 12,4% per jaar).

Het beheerde vermogen in het fonds kon bijna verdubbelen gedurende 2014. Op het moment van schrijven is de € 60 miljoen bereikt. Bijna 40% van de inschrijvingen gedurende het jaar kwam wederom van bestaande participanten die besloten bij te storten. Tevens konden we meer dan 50 nieuwe participanten verwelkomen.

           * Rendement
2014: +19%

           * Rendement
Q4 2014: +6,2%

           * CAGR afgelopen vijf jaar: 14.7% 
           * Beheerd
vermogen in het fonds € 60 mln

De winstgroei van onze selecte groep Europese (familie-) bedrijven in de Juno Selection Fund portefeuille was dit jaar sterk. Met circa 17% groei, was 2014 een uitstekend jaar. Ook over een langere termijn van zeven jaren, liggen we ruim binnen onze doelstelling van een onderliggende winstgroei binnen onze deelnemingen van 10-15% per jaar. De afgelopen jaren waren, mede vanwege de sterke economische crisis, geen eenvoudige jaren om een dergelijk groeipercentage consistent vol te houden. De sterke correlatie tussen de winstgroei van onze deelnemingen en de stijging van de beurskoersen van onze bedrijven maakt dat we met ons koersrendement over de afgelopen 7 jaar van 12,4% per jaar, de stijgende lijn van de bedrijfswinsten goed vast konden houden.

De aanhoudend sterke winstgroei van onze bedrijven zal ook voor de komende jaren de motor achter de beleggingsresultaten van het Juno Selection Fund blijven. Voor het nieuwe jaar is onze verwachting dat de bedrijven in de portefeuille opnieuw een goed voorspelbare winstgroei van 15% moeten kunnen genereren. Gecombineerd met een aantrekkelijke waardering, geloven we dat we opnieuw een goed jaar in het vooruitzicht hebben.
 
Over Juno Selection Fund en Juno Investment Partners
Het Juno Selection Fund investeert in aandelen van bijzondere Europese kleine- en middelgrote ondernemingen. Veelal zijn dit familiebedrijven of ondernemingen waar een familie of het management zelf ook aandeelhouder is. Bedrijven die jaar na jaar een voorspelbare en stabiele winstgroei kunnen blijven behalen, komen in aanmerking. Bij het selectieproces ligt de nadruk op het rendement op geïnvesteerd kapitaal en vrije kasstromen met een hoog voorspelbaar karakter. De analisten/portfoliomanagers stellen een zeer geconcentreerde portefeuille samen van ondernemingen die door henzelf geïdentificeerd, geanalyseerd en regelmatig bezocht worden. Geselecteerde ondernemingen blijven veelal voor langere tijd (gemiddeld meer dan drie jaar) in de portefeuille. Met deze investeringsstijl is voor participanten van het Juno Selection Fund de afgelopen jaren een superieur beleggingsresultaat behaald. Fondsenvergelijker Morningstar geeft Juno dan ook vijf sterren met een lage risicokwalificatie. Het Juno Selection Fund wordt beheerd door Juno Investment Partners. Juno Investment Partners beschikt over een AFM-vergunning voor discretionair vermogensbeheer voor directe mandaten.

www.juno-invest.com

Voor de media, niet voor publicatie:
Voor meer informatie of vragen naar aanleiding van dit document, kunt u contact opnemen met Sharpe Financial – Frans Gunnink – 06-29 541 542 of frans.gunnink@sharpefinancial.com