Nieuws

Juno Selection Fund: 3e Kw 2019

Juno Selection Fund na negen maanden op een rendement van ruim 20%

Den Haag – 18 oktober 2019 – Het Juno Selection Fund heeft het derde kwartaal van 2019 afgesloten met een rendement van -3,8%. In totaal is de netto vermogenswaarde van het fonds gedurende de eerste negen maanden van 2019 met +20,6% gestegen. Hiermee presteert het fonds beter dan de vergelijkbare Europese index: de EMIX Smaller European Companies Index (net) steeg gedurende het derde kwartaal met +0,6%, maar komt na drie kwartalen op een lager koersrendement van +15,5%. De Nederlandse AEX index (dividenden geherinvesteerd) steeg in het kwartaal met +4,2% en staat op +22,2% voor het jaar. 
Afgelopen 1 oktober was het precies een jaar geleden dat het Juno Selection Fund dicht ging en het niet meer mogelijk was om (bij) te storten. Frans Jurgens, directeur en medeoprichter van Juno: “Wij merken dat bij veel mensen de vraag leeft of en wanneer het fonds weer open zal gaan. Het geringe aantal uitschrijvingen gedurende de afgelopen 12 maanden, heeft ons echter doen besluiten om het fonds vooralsnog niet te heropenen voor bijstortingen of nieuwe inschrijvingen”. Mogelijk zullen de omstandigheden in de toekomst een heroverweging van dit besluit verlangen.

De focus van het Juno Selection Fund ligt bij aandelen van kleine en middelgrote Europese (familie-) bedrijven. Lennart Smits, directeur en medeoprichter van Juno: “We hebben de doelstelling om alleen díe bedrijven te selecteren, die als groep jaar na jaar een voorspelbare en stabiele winstgroei kunnen blijven behalen van 10-15%.  Net als in voorgaande jaren, zal ook in 2019 de winstgroei naar verwachting weer binnen deze bandbreedte vallen, ondanks de zeer lage inflatie die we momenteel wereldwijd kennen. Die mooie winstgroei maakt dat we vol vertrouwen blijven dat we aantrekkelijke rendementen kunnen blijven realiseren voor onze participanten”.

 
Over het Juno Selection Fund en Juno Investment Partners

Het Juno Selection Fund investeert in aandelen van bijzondere Europese kleine- en middelgrote ondernemingen met een initiële beurswaarde tussen 250 miljoen en 4 miljard. Veelal zijn dit familiebedrijven of ondernemingen waar een familie of het management zelf ook aandeelhouder is. Bedrijven die jaar na jaar een voorspelbare en stabiele winstgroei kunnen blijven behalen, komen in aanmerking. Bij het selectieproces ligt de nadruk op het rendement op geïnvesteerd kapitaal en vrije kasstromen met een hoog voorspelbaar karakter. De analisten/ portfoliomanagers stellen een zeer geconcentreerde portefeuille samen van ondernemingen die door henzelf geïdentificeerd, geanalyseerd en regelmatig bezocht worden. Geselecteerde ondernemingen blijven veelal voor langere tijd (gemiddeld ruim meer dan drie jaar) in de portefeuille. Met deze investeringsstijl is voor participanten van het Juno Selection Fund de afgelopen jaren een superieur beleggingsresultaat behaald.

Het Juno Selection Fund wordt beheerd door Juno Investment Partners. Juno Investment Partners beschikt over een AIFM-vergunning (als bedoeld in artikel 2:65 Wft), verleend door de AFM.
 
 
www.juno-invest.com
 
 
Voor de media, niet voor publicatie
Mocht u vragen hebben naar aanleiding van dit document, dan kunt u contact opnemen met Frans Gunnink van Sharpe Financial Communications via 020-820 86 41/06-29 541 542 of frans.gunnink@sharpefinancial.com