Nieuws

Juno Selection Fund: 3e Kw 2018

Juno blijft flinke
voorsprong houden op de markt

 

Wassenaar – 12
oktober 2018 –  Het Juno Selection Fund heeft het derde
kwartaal van 2018 afgesloten met een rendement van +1,5%. In totaal is de netto
vermogenswaarde van het fonds gedurende de eerste negen maanden van 2018 met
+17,1% gestegen. Hiermee kon het fonds wederom de vergelijkbare indices achter
zich laten: de EMIX Smaller European Companies Index (net) daalde gedurende het
derde kwartaal met -0,5%. Deze index staat na drie kwartalen op een winst van
+0,6%. De Nederlandse AEX index (dividenden geherinvesteerd) steeg in het
kwartaal met +0,3% en staat op +3,5% voor het jaar.

 

Nadat
het fonds op 1 juni 2017 al werd gesloten voor nieuwe participanten, is het
sinds 1 oktober 2018 ook voor bestaande participanten niet meer mogelijk om bij
te storten. Frans Jurgens,
portfoliomanager en mede-oprichter van Juno: “In de loop naar de sluiting van het fonds heeft een groot deel van
Juno’s participanten van de laatste mogelijkheid om bij te storten gebruik
gemaakt. Het vertrouwen in Juno dat hieruit spreekt is iets dat ons zeer
dankbaar en trots stemt”.

 

Op
de beurzen verwacht Juno voor de rest van het jaar aanhoudende volatiliteit.
Desalniettemin blijft Lennart Smits,
portfoliomanager en mede-oprichter van Juno, vol vertrouwen in de onderliggende
winstgroei van Juno’s portefeuillebedrijven: “In 2018 is de portefeuille uitgebreid met een redelijk groot aantal
nieuwe ondernemingen. Samen met de reeds bestaande posities denken we dat de
portefeuille ook dit jaar weer een onderliggende winstgroei moet kunnen
genereren van 10-15%. Ook voor de komende jaren lijkt een dergelijke winstgroei
ons een haalbaar streven.

 

Over het Juno Selection Fund en Juno Investment Partners

Het
Juno Selection Fund investeert in aandelen van bijzondere Europese kleine- en
middelgrote ondernemingen. Veelal zijn dit familiebedrijven of ondernemingen
waar een familie of het management zelf ook aandeelhouder is. Bedrijven die
jaar na jaar een voorspelbare en stabiele winstgroei kunnen blijven behalen,
komen in aanmerking. Bij het selectieproces ligt de nadruk op het rendement op
geïnvesteerd kapitaal en vrije kasstromen met een hoog voorspelbaar karakter.
De analisten/portfoliomanagers stellen een zeer geconcentreerde portefeuille
samen van ondernemingen die door henzelf geïdentificeerd, geanalyseerd en
regelmatig bezocht worden. Geselecteerde ondernemingen blijven veelal voor
langere tijd (gemiddeld meer dan vijf jaar) in de portefeuille. Met deze
investeringsstijl is voor participanten van het Juno Selection Fund de
afgelopen jaren een superieur beleggingsresultaat behaald.

 

 

Het
Juno Selection Fund wordt beheerd door Juno Investment Partners. Juno
Investment Partners beschikt over een AFM-vergunning voor discretionair
vermogensbeheer voor directe mandaten. Het Juno Selection Fund is vrijgesteld
van een vergunningsplicht.

 

 

www.juno-invest.com

 

 

Voor de media, niet voor
publicatie

Mocht
u vragen hebben naar aanleiding van dit document, dan kunt u contact opnemen
met Frans Gunnink van Sharpe Financial Communications via 020-820 86 41/06-29
541 542 of frans.gunnink@sharpefinancial.com