Nieuws

Juno Selection Fund: 3e Kw 2017


Juno Selection Fund na negen maanden op een rendement van ruim 10%

Wassenaar – 6 oktober 2017 – Het Juno Selection Fund heeft het derde kwartaal van 2017 afgesloten met een rendement van +1,7%. Na een zwak tweede kwartaal wordt nu de stijgende lijn uit het eerste kwartaal weer doorgezet. Over het het jaar 2017 behaalt het Juno Selection Fund tot nu toe een rendement van +10,8%. De Euromoney Smaller Europe Index steeg met +4,1% dit kwartaal en staat na de eerste negen maanden van 2017 op een rendement van +15,4%.

De groei van de Europese economie zet gestaag door. Frans Jurgens, directeur en medeoprichter van Juno: “Alleen de zwakke dollar gooit roet in het eten. In de laatste maanden van het jaar zullen we dat gaan terugzien in de winstcijfers van een aantal van onze deelnemingen”. Lennart Smits, directeur en medeoprichter van Juno: ”Onze deelnemingen blijven desondanks een stabiele winstgroei laten zien. Wij verwachten dan ook dat onze doelstelling van 10-15% winstgroei voor de gehele portefeuille wederom gehaald zal worden.”

De portefeuille van het fonds telt momenteel 13 deelnemingen waarvan Simcorp, Dialog en Grenke de 3 grootsten zijn. Per 1 juni 2017 is het fonds gesloten voor nieuwe participanten. Door de forse stijging van het vermogen onder beheer, zowel in het fonds als via directe mandaten (vanaf €20 miljoen), heeft de directie van de fondsbeheerder eerder dit jaar hiertoe besloten om zodoende de kwaliteit van het fonds te waarborgen. Klik hier voor het persbericht waarin deze beslissing wordt toegelicht. Er blijft vooralsnog wel vrije capaciteit bestaan voor bijstortingen door bestaande participanten.


Over het Juno Selection Fund en Juno Investment Partners

Het Juno Selection Fund investeert in aandelen van bijzondere Europese kleine- en middelgrote ondernemingen. Veelal zijn dit familiebedrijven of ondernemingen waar een familie of het management zelf ook aandeelhouder is. Bedrijven die jaar na jaar een voorspelbare en stabiele winstgroei kunnen blijven behalen, komen in aanmerking. Bij het selectieproces ligt de nadruk op het rendement op geïnvesteerd kapitaal en vrije kasstromen met een hoog voorspelbaar karakter. De analisten/portfoliomanagers stellen een zeer geconcentreerde portefeuille samen van ondernemingen die door henzelf geïdentificeerd, geanalyseerd en regelmatig bezocht worden. Geselecteerde ondernemingen blijven veelal voor langere tijd (gemiddeld meer dan drie jaar) in de portefeuille. Met deze investeringsstijl is voor participanten van het Juno Selection Fund de afgelopen jaren een superieur beleggingsresultaat behaald. Het Juno Selection Fund wordt beheerd door Juno Investment Partners. Juno Investment Partners beschikt over een AFM-vergunning voor discretionair vermogensbeheer voor directe mandaten. Het Juno Selection Fund is vrijgesteld van een vergunningsplicht.

www.juno-invest.com

Voor de media, niet voor publicatie:

Mocht u vragen hebben naar aanleiding van dit document, dan kunt u contact opnemen met Frans Gunnink van Sharpe Financial Communications via 020-820 86 41/06-29 541 542 of frans.gunnink@sharpefinancial.com