Nieuws

Juno Selection Fund: 3e Kw 2014

PERSBERICHT: Juno Selection Fund ziet lichte daling in het derde kwartaal

13 oktober 2014: Het Juno Selection Fund heeft het derde kwartaal van 2014 afgesloten met een koers van € 213,29 per participatie, hetgeen een lichte daling van 2,2% in het derde kwartaal impliceert. Over het gehele jaar 2014 staat er per 30 september een positief rendement van 11,7%. Het totale rendement sinds oprichting van het Fonds in januari 2008 bedraagt nu +113% (samengesteld rendement van 11,7% per jaar).

De marktindices konden we ook na deze eerste negen maanden van het jaar weer voorblijven. De AEX (inclusief dividend) steeg gedurende deze periode met +7,1% en de Euromoney Smaller Companies Index maar met +2,3%. Morningstar.nl en Lipper Fund Screener volgen de risico’s en de behaalde rendementen van verschillende vergelijkbare beleggingsfondsen. Voor het jaar 2014 staat Juno per 30 september in haar categorie op de eerste plaats in de ranglijsten, met een relatieve risicokwalificatie van ‘Laag’.
 
We zijn zeer tevreden over de operationele vooruitgang bij de bedrijven in onze portefeuille. De winsten van deze sterke Europese (familie-)bedrijven groeiden deze negen maanden zelfs met iets meer dan de door ons voorziene 15% en liggen goed op koers om dat vol te houden voor de rest van 2014. Onze doelstelling is om de totale winststroom binnen onze portefeuille met 10-15% per jaar te zien toenemen. De afgelopen jaren zijn we daar, ondanks de heftige economische crisis, goed in geslaagd. Deze selecte groep van voornamelijk familiebedrijven, zag hun winst namelijk met gemiddeld meer dan 15% per jaar toenemen. Deze winststijging vertaalde zich in een ruime verdubbeling van de beurskoersen van de bedrijven in onze portefeuille.

De aanhoudend sterke winstgroei van onze bedrijven zal ook voor de komende jaren de motor achter de beleggingsresultaten van het Juno Selection Fund blijven. De huidige volatiliteit in de beurskoersen als gevolg van twijfels over het economisch herstel in Europa, biedt ineens interessante koopmogelijkheden. We zijn van mening dat onze selectie van bedrijven, net als in de crisisjaren 2008-2009, een mogelijke vertraging in de economie goed kunnen doorstaan en er sterker gepositioneerd uit kunnen komen. Dat ook de koersen van deze goede bedrijven onder druk staan als gevolg van paniekverkopen in de markt, biedt ons mooie kansen om onze posities in deze uitzonderlijke bedrijven tegen interessante prijzen uit te breiden. We kijken daarom met vertrouwen naar het vierde kwartaal en de langere termijn.
 
Over het Juno Selection Fund en Juno Investment Partners
Het Juno Selection Fund investeert in aandelen van bijzondere Europese kleine- en middelgrote ondernemingen. Veelal zijn dit familiebedrijven of ondernemingen waar een familie of management zelf ook aandeelhouder is. Bedrijven die jaar na jaar een voorspelbare en stabiele winstgroei kunnen blijven behalen komen in aanmerking. Bij het selectieproces ligt de nadruk op het rendement op geïnvesteerd kapitaal en vrije kasstromen met een hoog voorspelbaar karakter. De analisten/vermogensbeheerders stellen een zeer geconcentreerde portefeuille samen van ondernemingen die door henzelf geïdentificeerd, geanalyseerd en regelmatig bezocht worden. Geselecteerde ondernemingen blijven veelal voor langere tijd (gemiddeld meer dan drie jaar) in de portefeuille. Met deze investeringsstijl is voor participanten van het Juno Selection Fund de afgelopen jaren een superieur beleggingsresultaat behaald. Het Juno Investment Fund wordt beheerd door Juno Investment Partners. Juno Investment Partners beschikt over een AFM-vergunning voor discretionair vermogensbeheer voor directe mandaten.

www.juno-invest.com 

Voor de media, niet voor publicatie
Mocht u vragen hebben naar aanleiding van dit document, dan kunt u contact opnemen met Mariëlle Brinkmann van Sharpe Financial Communications via 020-820 86 41 of marielle.brinkmann@sharpefinancial.com