Nieuws

Juno Selection Fund: 3e Kw 2012

PERSBERICHT: Juno Selection Fund performance +15.6% in 2012

5 oktober, 2012: Het Juno Selection Fund heeft haar lange geschiedenis
van betere prestaties dan de Europese aandelenmarkt indices weer
gecontinueerd. Het fonds had een rendement gedurende het derde kwartaal
van +5,7% waarmee de resultaten voor het gehele jaar op +15.6% komen.  

Het jaarlijks samengestelde rendement sinds de start van het fonds in januari 2008, bedraagt nu +9,3%.
Met deze mooie resultaten scoort het fonds niet alleen in Nederland
heel erg goed, maar staat het ook in de top van de ranglijsten van alle
beleggingsfondsen in geheel Europa.  

Het Juno Selection Fund richt zich op succesvolle beursgenoteerde
familiebedrijven in Europa. Familiebedrijven zijn winstgevender, groeien
harder en hun focus op de lange termijn prevaleert boven het korte
termijn denken. Bovendien hebben familiebedrijven over het algemeen
weinig vreemd vermogen en zijn reputatie en interne waarden
doorslaggevend bij het bepalen van het te volgen beleid. Dit zien we
terug in hun beurskoersen, die op termijn aantoonbaar sterker stijgen
dan gemiddeld.  

De stijging van de waarde van het Juno Selection Fund, is een direct
gevolg van de jaarlijkse toename in de onderliggende winsten van haar
deelnemingen. Deze deelnemingen vertegenwoordigen een bijzondere groep
beursgenoteerde bedrijven, welke niet of nauwelijks beïnvloed wordt door
economisch tegenwind. Het Juno Selection Fund selecteert deze
niet-cyclische ondernemingen mede op basis van kwaliteitskenmerken zoals
hun bovengemiddelde rendement op kapitaal en grote vrije kasstromen.

De manager van het Juno Selection Fund heeft er alle vertrouwen in dat
de voorspelbare groei van de winsten van haar deelnemingen verder door
zal zetten in 2012 en de jaren daarna. Deze winstgroei is de motor
achter verdere koersstijgingen van het Juno Selection Fund.

Over Juno Investment Partners

Juno investeert in aandelen van bijzondere Europese kleine- en
middelgrote ondernemingen. Veelal zijn dit familiebedrijven of
ondernemingen waar een familie of management zelf ook aandeelhouder is.
Bedrijven die jaar na jaar een voorspelbare en stabiele winstgroei
kunnen blijven behalen komen in aanmerking. Bij ons selectieproces ligt
de nadruk op het rendement op geïnvesteerd kapitaal en vrije kasstromen
met een hoog voorspelbaar karakter. De analisten / vermogensbeheerders
van Juno stellen een zeer geconcentreerde portefeuille samen van
ondernemingen die door henzelf geïdentificeerd, geanalyseerd en
regelmatig bezocht worden. Geselecteerde ondernemingen blijven veelal
voor langere tijd (meer dan drie jaar) in de portefeuille. Met deze
investeringsstijl werden voor onze klanten de afgelopen jaren superieure
investeringsresultaten behaald.

 https://juno-invest.com/.

Voor vragen of opmerkingen kunt u graag contact opnemen met Cécile Krikke-Fritz op: 070.24.00.247, of per e-mail (krikke@juno-invest.com).