Nieuws

Juno Selection Fund: 3e Kw 2011

PERSBERICHT: Juno Selection Fund blijft aandelenmarkten weer voor

17 oktober 2011: Het Juno Selection Fund heeft het
derde kwartaal van 2011 afgesloten met een negatief rendement van -15,4%
ten opzichte van het tweede kwartaal van dit jaar.  Hiermee komt het
rendement voor dit jaar op -10,3%. De AEX daalde over diezelfde periode
met 21% en de HSBC Smaller Europe index met 22%.

 

Sinds de oprichting van het fonds in 2008 toont het fonds een positief rendement van +14,9%.
Hiermee laat het de markten ver achter zich: de HSBC Smaller Companies
Index is sinds de oprichting van het Juno Selection Fund gedaald met -22,5%  terwijl de AEX over die periode een negatief rendement maakte van -41,9%.

Wij meten onze rendementen ook met de resultaten van andere
beleggingsfondsen in Europa. Na de eerste 9 maanden van 2011 bleek dat
het Juno Selection Fund opnieuw het best gepresteerd heeft van alle
Europese fondsen in de Midcap categorie op basis van haar 3-jaars
rendement (Morningstar.nl). 


De afgelopen maanden was het adagium bij Juno “The Price Is What You Pay, The Value Is What You Get”.
Ondanks dat de bedrijven in onze portefeuille op consistente en
voorspelbare wijze doorgroeiden, daalden hun beurskoersen mee met de
rest van de markt. Bij lagere koersen maar stijgende bedrijfsresultaten
neemt de waarde binnen onze portefeuille echter snel toe. De
samengestelde onderliggende winst van onze deelnemingen is sinds de
oprichting van het Juno Selection Fund gestegen met meer dan 70%, ruim
binnen onze doelstelling van 10-15% per jaar. 

Ook in 2008 en 2009 lieten onze bedrijven zien in staat te zijn om goed
door de recessie heen te groeien en wij verwachten niet anders voor
2011. De deelnemingen van het Juno Selection Fund zijn stuk voor stuk
solide gefinancierd en laten jaar in, jaar uit, een voorspelbare
winstgroei zien. Wij zijn er dan ook van overtuigd dat de prijs die
momenteel voor die winsten betaald wordt een uitgelezen kans biedt om op
termijn aanzienlijke koersstijgingen voor onze participanten te kunnen
realiseren.

Over Juno Investment Partners

Juno investeert in aandelen van bijzondere Europese kleine- en
middelgrote ondernemingen. Bedrijven die jaar na jaar een voorspelbare
en stabiele winstgroei kunnen blijven behalen komen in aanmerking. Bij
dit selectieproces ligt de nadruk op het rendement op geïnvesteerd
kapitaal en vrije kasstromen met een hoog voorspelbaar karakter. De
analisten / vermogensbeheerders van Juno stellen een zeer
geconcentreerde portefeuille samen van ondernemingen die door henzelf
geïdentificeerd, geanalyseerd en regelmatig bezocht worden.
Geselecteerde ondernemingen blijven veelal voor langere tijd (meer dan
drie jaar) in de portefeuille. Met deze investeringsstijl werden voor
onze klanten de afgelopen jaren superieure investeringsresultaten
behaald. https://juno-invest.com/.

 

Voor vragen of opmerkingen kunt u graag contact opnemen met Cécile Krikke-Fritz op: 070.24.00.247, of per e-mail (krikke@juno-invest.com).

 

Juno Investment Partners
Villa Maarheeze
Rijksstraatweg 675
2245 CB, Wassenaar
Nederland

tel: +31.(0)70.24.00.247
https://juno-invest.com