Nieuws

Juno Selection Fund: 3e Kw 2010

3e Kwartaal 2010 performance

 

PRESS RELEASE: Juno Selection Fund daalt 0,8% in eerste negen maanden van 2010.

 

Het beleggingsfonds dat door Juno Investment Partners wordt beheerd, het Juno Selection Fund, liet over de eerste negen maanden van 2010 een licht negatief rendement van 0,8% zien.

 

Gedurende de eerste drie maanden van 2010, kon Juno een duidelijk betere
performance neerzetten dan de algemene aandelen indices, maar in het
tweede en derde kwartaal moesten we terrein prijsgeven. Met name in de
maand juli stegen de aandelenindices sterk, en deze performance konden
wij niet evenaren. Er is bovendien enige sprake van sectorrotatie
geweest, waardoor onze voorspelbare ondernemingen duidelijk minder in
trek waren dan de bancaire en cyclische sectoren. De stabiel groeiende
bedrijven in de Juno portefeuille bleven hierdoor in relatief opzicht
achter. Het resultaat na negen maanden is dat we nog wel gelijke tred
houden met de AEX voor dit jaar, maar dat we een achterstand hebben
opgelopen ten opzichte van de HSBC index, die dit jaar een plus van 9.7%
toont.

 

Met een relatief betere performance van 27% ten opzichte van de HSBC en
62% ten opzichte van de AEX sinds de start van het fonds, is het
begrijpelijk dat we af en toe pas op de plaats moeten maken. We ontkomen
er niet aan dat onze beleggingsstijl soms een periode minder populair
is. Juno blijft echter onveranderd vasthouden aan haar
investeringsprincipes: een hoog rendement op kapitaal, vrije kasstromen,
een solide balans en een voorspelbare groei. In 2010 zien we een
positieve ontwikkeling in de onderliggende bedrijfsresultaten, die
ontwikkelen zich geheel zoals we hadden verwacht. Bij de nagenoeg
ongewijzigde koers van het Juno Selection Fund voor het jaar 2010, heeft
deze onderliggende winstgroei van onze participaties in de portefeuille
er voor gezorgd dat het fonds dit jaar circa 15% goedkoper is geworden.

 

De portefeuille van het Juno Selection Fund bestaat uit tien posities,
verdeeld over meerdere Europese landen. De posities binnen de
portefeuille zijn onderling wel wat gewisseld en één naam is uit de top 5
verwijderd omdat onze zorgen en twijfels over de groei op korte en
middellange termijn onvoldoende konden worden weerlegd. Er is ook één
nieuwe (Belgische) onderneming in de portefeuille opgenomen. Alle
bedrijven in de portefeuille zijn uniek in termen van hun degelijkheid
en hoge mate van voorspelbaarheid van hun winstgevendheid. Er wordt zeer
weinig gebruik gemaakt van vreemd vermogen, er worden hoge rendementen
op geïnvesteerd kapitaal behaald en bovendien uitstekende (vrije)
kasstromen gegenereerd.

Gegeven de voorspelbare groei, hoge vrije kasstromen, het indrukwekkende
rendement op kapitaal en uitstekend management, geven de huidige
koersniveaus van onze deelnemingen onvoldoende de onderliggende waarde
weer. Daarom ziet Juno dan ook de rest van dit boekjaar en tevens de
langere termijn, met heel veel vertrouwen tegemoet.


Over Juno Investment Partners

Juno investeert in aandelen van Europese kleine-, en middelgrote
ondernemingen, met een doelstelling om alleen díe bedrijven te
selecteren, die jaar na jaar voorspelbare en stabiele winstgroei kunnen
blijven behalen. Aangezien beurskoersen de onderliggende waardecreatie
volgen, stuwt deze steeds toenemende winststroom met de tijd het
rendement op onze investeringen. Wij stellen een zeer geconcentreerde
portefeuille samen van ondernemingen die door ons zelf geïdentificeerd
en geanalyseerd worden. Bij dit selectieproces ligt de nadruk op het
rendement op geïnvesteerd kapitaal en vrije kasstromen die een hoog
voorspelbaar karakter hebben. We hebben geen voorkeur voor
marktkapitalisatie of domicilie van de betreffende ondernemingen. Het
Juno Selection Fund heeft een investeringshorizon van 3-5 jaar. Met deze
investeringsstijl werden voor onze klanten de afgelopen jaren,
superieure investeringsresultaten behaald.


Voor vragen of opmerkingen kunt u graag contact opnemen met Frans Jurgens of Lennart Smits op: 070.24.00.247, of per e-mail (info@juno-invest.com).

 

Juno Investment Partners
‘Villa Maarheeze”
Rijksstraatweg 675
2245 CB, Wassenaar
Nederland

tel:   +31.(0)70.24.00.247
fax:  +31.(0)70.51.118.19

Home