Nieuws

Juno Selection Fund: 3e Kw 2009

PRESS RELEASE: Juno +23% in 3e kwartaal 2009, blijft beste Europese Mid Cap fonds


 

2 oktober 2009. Het beleggingsfonds dat door Juno Investment Partners wordt beheerd, het Juno Selection Fund,
liet over de eerste negen maanden van 2009 een uitstekend rendement
zien. De intrinsieke waarde per participatie steeg met 68,4% naar €
113,09. Gedurende het derde kwartaal steeg de waarde met 23.4%.

 

De aandelen indices blijven
dit jaar, net als in 2008, opnieuw achter bij onze performance. Alleen
dit jaar steeg Juno al 2,5 keer harder dan de AEX (+26%), de HSBC Europe
index werd met 16% verslagen.

 

Ook zijn we uiterst tevreden
over de prestaties van het fonds in vergelijking met andere Europese
aandelenfondsen. Uit de ranglijsten van Morningstar.nl blijkt dat Juno
nog steeds op de eerste plaats staat. Het betreft hier zowel het
rendement op basis van de afgelopen twaalf maanden (+39%) als de
performance gedurende het jaar 2009 (+68%).

 

De Europese beursgenoteerde
bedrijven in de Juno portefeuille zijn uniek in hun financiële
degelijkheid en voorspelbaarheid van kasstromen en winsten. Ze maken
bijna geen gebruik van vreemd vermogen. Er worden hoge rendementen op
geïnvesteerd kapitaal behaald en bovendien indrukwekkende (vrije)
kasstromen gegenereerd. Het is daarom niet verbazend dat in tijden van
onrust en onzekerheid op de financiële markten, deze bedrijven bijzonder
in trek zijn bij beleggers. Dit verklaart voor een groot gedeelte de
relatief goede performance in het slechte beursjaar 2008.

 

De aanhoudende krapte op de
kredietmarkt en de voortdurende onzekerheid over het herstel in de
economie, maakt dat onze bedrijven ook in 2009 een uitstekende
koersontwikkeling kenden: het zijn juist hun groeiende vrije kasstromen
en minimale schuldenlast, die uit dat oogpunt zeer gewild zijn. Maar
vooral is het de groei, die deze ondernemingen ook in 2009 weer weten te
realiseren, die hun beurskoersen doet opleven.

 

Toch zijn de
marktwaarderingen voor onze ondernemingen nog steeds niet op het peil
waar deze in onze ogen zouden moeten zijn. De koersen lopen nog steeds
achter bij de huidige en toekomstige winsten en kasstromen van deze
bedrijven. Juno’s acht ondernemingen kennen een gemiddelde koers/winst
verhouding die lager is dan die van de algehele aandelenmarkt. Dit
ondanks de beduidend betere balansverhoudingen, winstmarges, kasstromen
en hun voorspelbare en verdedigbare winstgroei.

 

Over Juno Investment Partners
Juno investeert in aandelen van Europese kleine-, en middelgrote
ondernemingen, met een doelstelling om alleen díe bedrijven te
selecteren, die een voorspelbare winstgroei kunnen blijven behalen.
Aangezien beurskoersen op termijn de onderliggende waardecreatie volgen,
stuwt deze steeds toenemende winststroom met de tijd het rendement op
onze investeringen. Wij stellen een zeer geconcentreerde portefeuille
samen van ondernemingen die door ons zelf geïdentificeerd, bezocht en
geanalyseerd worden. Bij dit selectieproces ligt de nadruk op het
rendement op geïnvesteerd kapitaal en vrije kasstromen die een hoog
voorspelbaar karakter dienen te hebben. Het Juno Selection Fund heeft
een investeringshorizon van 3-5 jaar. Met deze investeringsstijl werden
voor onze klanten de afgelopen jaren superieure investeringsresultaten
behaald.


Voor vragen of opmerkingen kunt u contact opnemen met Frans Jurgens of Lennart Smits op: +31.(0)70.541.41.06, of per e-mail (info@juno-invest.com).