Nieuws

Juno Selection Fund: 3e Kw 2008

PERS BERICHT: Q3 2008: Juno Selection Fund houdt out-performance vast

 

2 Oktober, 2008: Het beleggingsfonds dat door Juno Investment Partners wordt beheerd, het Juno Selection Fund, kon het positieve rendement van het eerste halfjaar gedurende het 3e
kwartaal niet vasthouden. In een markt waar aandelenkoersen tussen de
17% (HSBC Smaller Europe Index) en 22% (AEX index) daalden, liet de
intrinsieke waarde van het fonds een daling zien van 19% in het 3e
kwartaal en kwam uit op een niveau van €81.30 per participatie.


Het Fonds kon in de eerste helft van 2008 duidelijk betere prestaties
tonen dan de markt gemiddelden, en deze relatieve voorsprong werd
behouden in het 3e kwartaal. Het Juno Selection Fund loopt
nog steeds 7.5% voor op de HSBC Index en doet het 12.5% beter dan de
Nederlandse AEX index (gemeten sinds het begin van het fonds op 11
januari 2008). Daarbij merken we bovendien op dat het Fonds geen
derivaten heeft ingezet in deze periode en uitsluitend gewone aandelen
en contanten aanhield (een zogenaamde long-only investerings- stijl).


We hebben enkele kleine aanpassingen binnen het Fonds gedaan. De huidige
10 posities hebben allen een grote mate van financiële en operationele
soliditeit. “Onze” bedrijven gebruiken nauwelijks geleend geld en halen
hoge rendementen met het kapitaal dat in hun bedrijf is geïnvesteerd.
Overigens genereren ze daarbij ook nog eens aanzienlijke vrije
kasstromen die worden ingezet om eigen aandelen in te kopen, (extra)
dividend uit te betalen en het blijven investeren om te kunnen groeien.
Het niet afhankelijk zijn van financieringen en leningen was nooit
eerder zo belangrijk als in de huidige marktsituatie. Dat neemt niet
weg dat onze ondernemingen wel enig effect zullen ondervinden van de
plotselinge sterke afname in ’s werelds economische groei. Wij menen
echter dat deze effecten beduidend minder zullen zijn dan voor de
gemiddelde Europese onderneming. Wij hebben onze 10 deelnemingen
namelijk geselecteerd op hun kracht om sterke economische tegenwind,
zoals we die nu ervaren, te kunnen trotseren. Tot op heden hebben wij de
indruk, en, waar beschikbaar, tevens de bewijzen dat aan onze hoge
verwachtingen op dat gebied wordt voldaan.


Het Juno Selection Fund is een puur stock-picking ofwel
aandelen-selectie fonds. Het investeert in hoofdzakelijk Europese
aandelen zonder voorkeur voor domicilie of marktwaarde. Deze uiterst
geconcentreerde portfolio van ondernemingen worden geïdentificeerd en
geanalyseerd op basis van methodes die ook veelvuldig in Private Equity
worden toegepast, zoals rendement op geïnvesteerd vermogen en de trends
hierin. Ook ligt er een zware nadruk op (vrije) kasstroom en een hoge
mate van voorspelbaarheid. Omdat het Juno Selection Fund een echte lange
termijn investeringshorizon heeft, worden bedrijven beoordeeld op hun
potentie op een 5-jaars horizon. 

 

Voor vragen of opmerkingen staan Frans Jurgens en Lennart Smits u graag telefonisch (070.514.41.06), of per e-mail (info@juno-invest.com) ter beschikking.