Nieuws

Juno Selection Fund: 2e Kw 2018

Rendement +15,3% na eerste half jaar

Wassenaar – 12 juli 2018 – Het Juno Selection Fund heeft het tweede kwartaal van 2018 afgesloten met een rendement van +5,2%. Over het eerste half jaar behaalt het Juno Selection Fund een mooi rendement van +15,3%. De EMIX Smaller Europe Index (voorheen Euromoney) steeg met +4,2% dit kwartaal en staat na de eerste zes maanden van 2018 op een rendement van slechts +1%.
 
Juno blijft onverminderd positief over de vooruitzichten voor de performance van het fonds voor 2018 en de langere termijn. Frans Jurgens, portfolio manager en medeoprichter van Juno: “Bedrijven die een product of dienst aanbieden dat aantoonbare of gepercipieerde besparingen of ander geldelijk gewin oplevert voor de klant, zullen ook in economisch mindere tijden goede winstgroei kunnen blijven boeken. Hierdoor houden we een groot vertrouwen in verdere koersappreciatie over tijd”. Medeoprichter en portfolio manager Lennart Smits: ”Die voorspelbaarheid van winstgroei hebben we de afgelopen tien jaar gezocht en gevonden in onze portfoliobedrijven. Gemiddeld konden hun geaggregeerde winsten jaarlijks met 14,2% groeien, ondanks de heftige financiële crisis in ‘08/’09. We hebben die winstgroei teruggezien in de koersen van de Juno bedrijven die over diezelfde periode met gemiddeld 13,5% per jaar stegen”.
 
De portefeuille van het fonds telt momenteel 16 deelnemingen waarvan Simcorp, Grenke en Brembo de 3 grootsten zijn. Per 1 juni 2017 is het Juno Selection Fund gesloten voor nieuwe participanten en recent maakte Juno bekend dat het fonds per 1 oktober 2018 ook voor bestaande participanten zal sluiten. Klik hier voor het persbericht waarin deze beslissing wordt toegelicht.
Over het Juno Selection Fund en Juno Investment Partners
Het Juno Selection Fund investeert in aandelen van bijzondere Europese kleine- en middelgrote ondernemingen. Veelal zijn dit familiebedrijven of ondernemingen waar een familie of het management zelf ook aandeelhouder is. Bedrijven die jaar na jaar een voorspelbare en stabiele winstgroei kunnen blijven behalen, komen in aanmerking. Bij het selectieproces ligt de nadruk op het rendement op geïnvesteerd kapitaal en vrije kasstromen met een hoog voorspelbaar karakter. De analisten/portfoliomanagers stellen een zeer geconcentreerde portefeuille samen van ondernemingen die door henzelf geïdentificeerd, geanalyseerd en regelmatig bezocht worden. Geselecteerde ondernemingen blijven veelal voor langere tijd (gemiddeld meer dan vijf jaar) in de portefeuille. Met deze investeringsstijl is voor participanten van het Juno Selection Fund de afgelopen jaren een superieur beleggingsresultaat behaald.

Het Juno Selection Fund wordt beheerd door Juno Investment Partners. Juno Investment Partners beschikt over een AFM-vergunning voor discretionair vermogensbeheer voor directe mandaten. Het Juno Selection Fund is vrijgesteld van een vergunningsplicht.

www.juno-invest.com

Voor de media, niet voor publicatie

Mocht u vragen hebben naar aanleiding van dit document, dan kunt u contact opnemen met Frans Gunnink van Sharpe Financial Communications via 020-820 86 41/06-29 541 542 of frans.gunnink@sharpefinancial.com