Nieuws

Juno Selection Fund: 2e Kw 2015


Persbericht: Juno Selection Fund behaalt opnieuw prima resultaat
over eerste halfjaar


Wassenaar – 30 juli 2015 – Het Juno Selection Fund,
dat is gespecialiseerd in beleggingen in Europese kleine- en middelgrote
(familie)ondernemingen, heeft een uitstekend halfjaar achter de rug met een
rendement van 18,6%. Na de sterke stijging in het eerste kwartaal van 15,2%
bedroeg de toename in het tweede –volatielere- kwartaal 3,2%. Met deze resultaten
heeft het fonds de marktindices opnieuw achter zich gelaten.

 

Frans Jurgens, directeur en medeoprichter van Juno: “Sinds de
start in januari 2008 hebben we een jaarlijks gemiddeld rendement van 14,2%
weten te behalen. De gerapporteerde winsten van onze deelnemingen konden
jaarlijks zelfs met gemiddeld 15,4% stijgen. En dat is een prima illustratie
van onze beleggingsfilosofie namelijk dat het rendement uit onze beleggingen
niet moet komen van market timing, maar uit het zoeken en vinden van
uitstekende bedrijven die stabiele en goede groei laten zien van winst en omzet.”

 

Het
totale rendement sinds oprichting van het fonds bedraagt nu +169%. De totale waarde van het fonds is opgelopen tot 88,8 mln euro
tegen 60 mln euro eind 2014. Dit is een gevolg van de goede performance, maar
ook de instroom van nieuw geld van bestaande en nieuwe participanten deed het
fonds verder toenemen.

 

Lennart Smits, directeur en medeoprichter van Juno
is optimistisch gestemd over de rest van het jaar: “Juno kiest voor een zeer geconcentreerde portefeuille
van Europese (familie-)bedrijven. Ze worden gekozen uit een kleine groep van
Europa’s sterkste en winstgevendste ondernemingen. Al jaren achtereen kan deze
groep ondernemingen gezamenlijk een jaarlijkse winstgroei van 10-15% tonen.
Onze verwachting is dat ze dat ook in de komende jaren kunnen blijven doen. De
prijs die we betalen voor die winstgroei is nog steeds aantrekkelijk. We
blijven daarom met veel vertrouwen uitkijken naar de rest van het jaar en de
langere termijn.”

 

*In totaal beheert Juno Investment
Partners ruim 155 mln euro in deze strategie, onder meer via directe mandaten
van family offices etc.

 

Over Juno
Selection Fund en Juno Investment Partners

Het Juno Selection Fund investeert in
aandelen van bijzondere Europese kleine- en middelgrote ondernemingen. Veelal
zijn dit familiebedrijven of ondernemingen waar een familie of het management
zelf ook aandeelhouder is. Bedrijven die jaar na jaar een voorspelbare en stabiele
winstgroei kunnen blijven behalen, komen in aanmerking. Bij het selectieproces
ligt de nadruk op het rendement op geïnvesteerd kapitaal en vrije kasstromen
met een hoog voorspelbaar karakter. De analisten/portfoliomanagers stellen een
zeer geconcentreerde portefeuille samen van ondernemingen die door henzelf
geïdentificeerd, geanalyseerd en regelmatig bezocht worden. Geselecteerde
ondernemingen blijven veelal voor langere tijd (gemiddeld meer dan drie jaar)
in de portefeuille. Met deze investeringsstijl is voor participanten van het
Juno Selection Fund de afgelopen jaren een superieur beleggingsresultaat
behaald.

Het Juno
Selection Fund wordt beheerd door Juno Investment Partners. Juno Investment
Partners beschikt over een AFM-vergunning voor discretionair vermogensbeheer
voor directe mandaten.

 

www.juno-invest.com

Voor de media, niet voor publicatie

Mocht u vragen hebben naar aanleiding van dit
document, dan kunt u contact opnemen met Frans Gunnink van Sharpe Financial
Communications via 020-820 86 41/06-29 541 542 of frans.gunnink@sharpefinancial.com