Nieuws

Juno Selection Fund: 2e Kw 2014

PERSBERICHT: Juno Selection Fund stijgt 14,2% in 2014

3 juli 2014: Het Juno Selection Fund heeft het eerste halfjaar van 2014 afgesloten met een koers van € 218,12 per participatie. Vooral het eerste kwartaal was sterk met een koersstijging van +12,9%, maar ook in het tweede kwartaal kon de stijgende lijn worden vastgehouden en bedroeg de toename 1,2%. Over het gehele jaar 2014 is per 30 juni een positief rendement van 14,2% behaald. Het totale rendement sinds oprichting van het Fonds in januari 2008 bedraagt nu +118%, wat neerkomt op een gemiddeld samengesteld rendement van 12,8% per jaar.

De marktindices konden dit eerste halfjaar opnieuw ruimschoots worden verslagen. De AEX (inclusief dividend) steeg gedurende het eerste half jaar slechts +4,5% en de Euromoney Smaller Companies Index bleef steken op +6,5%. Morningstar.nl en Lipper Fund Screener volgen de ontwikkelingen bij verschillende beleggingsfondsen. Per 30 juni 2014 blijft Juno in haar categorie in de top van de ranglijsten staan, op zowel jaarbasis en op 5-jaarsbasis, met 4 sterren. 

Europese (familie-)bedrijven konden ook dit eerste halfjaar weer een sterke onderliggende winstgroei tonen, die de basis was voor een indrukwekkende koersstijging. De onderliggende winsten van onze deelnemingen zijn sinds de oprichting van het Juno Selection Fund met ruim 15% per jaar toegenomen. Op basis daarvan kunnen we stellen dat de winsten achter de portefeuille om de 5 jaar verdubbelen. Die aanhoudende stabiele winstgroei is de motor achter de aanhoudend sterke resultaten van ons fonds. 

Juno selecteert de sterkste beursgenoteerde Europese bedrijven die bij voorkeur de oprichtingsfamilie of het management als belangrijkste aandeelhouder hebben. Hun rendementen op kapitaal behoren tot de beste in hun industrieën, hun winstmarges zijn beduidend hoger dan van concurrenten. Juno heeft voor deze strategie gekozen omdat familiebedrijven, anders dan veel andere bedrijven, een oprechte lange termijnvisie, de creatie van een sterke bedrijfscultuur en een aversie tegen vreemd vermogen hebben. We kijken daarom met vertrouwen uit naar de tweede helft van 2014 en de langere termijn.  
 
Over Juno Investment Partners
Juno investeert in aandelen van bijzondere Europese kleine- en middelgrote ondernemingen. Veelal zijn dit familiebedrijven of ondernemingen waar een familie of management zelf ook aandeelhouder is. Bedrijven die jaar na jaar een voorspelbare en stabiele winstgroei kunnen blijven behalen komen in aanmerking. Bij ons selectieproces ligt de nadruk op het rendement op geïnvesteerd kapitaal en vrije kasstromen met een hoog voorspelbaar karakter. De analisten / vermogensbeheerders van Juno stellen een zeer geconcentreerde portefeuille samen van ondernemingen die door henzelf geïdentificeerd, geanalyseerd en regelmatig bezocht worden. Geselecteerde ondernemingen blijven veelal voor langere tijd (meer dan drie jaar) in de portefeuille. Met deze investeringsstijl werden voor onze klanten de afgelopen jaren superieure investeringsresultaten behaald.   
www.juno-invest.com 

Voor de media, niet voor publicatie:
Mocht u vragen hebben naar aanleiding van dit document, dan kunt u contact
opnemen met Mariëlle Brinkmann van Sharpe Financial Communications via 020-820 86 41 of marielle.brinkmann@sharpefinancial.com of via www.juno-invest.com