Nieuws

Juno Selection Fund: 2e Kw 2012

PERSBERICHT: Juno Selection Fund verslaat de indices opnieuw

2 juli 2012
:  Het Juno Selection Fund heeft het eerste halfjaar van 2012 afgesloten met een positief rendement van +9,4% en verslaat daarmee opnieuw de indices. Het gemiddeld jaarlijks samengestelde rendement sinds fondsbegin in 2008 bedraagt +8,4%. Daarmee behoort het fonds al jaren tot één van de topspelers in Europa. 

Het Juno Selection Fund richt zich op succesvolle beursgenoteerde
familiebedrijven in Europa. Familiebedrijven zijn winstgevender, groeien
harder en hun focus op de lange termijn prevaleert boven het korte
termijn denken. Bovendien hebben familiebedrijven over het algemeen
weinig vreemd vermogen en zijn reputatie en interne waarden
doorslaggevend bij het bepalen van het te volgen beleid. 

De stijging van de waarde van het Juno Selection Fund, is een direct
gevolg van de jaarlijkse toename in de onderliggende winsten van haar
deelnemingen. Deze deelnemingen vertegenwoordigen een bijzondere groep
beursgenoteerde bedrijven, welke niet of nauwelijks beïnvloed wordt door
economisch tegenwind. Het Juno Selection Fund selecteert deze
niet-cyclische ondernemingen mede op basis van kwaliteitskenmerken zoals
hun bovengemiddelde rendement op kapitaal en grote vrije kasstromen. 

De manager van het Juno Selection Fund heeft er alle vertrouwen in dat
de voorspelbare groei van de winsten van haar deelnemingen verder door
zal zetten in 2012 en de jaren daarna. Deze winstgroei is de motor
achter verdere koersstijgingen van het Juno Selection Fund.

Over Juno Investment Partners

Juno investeert in aandelen van bijzondere Europese kleine- en
middelgrote ondernemingen. Veelal zijn dit familiebedrijven of
ondernemingen waar een familie of management zelf ook aandeelhouder is.
Bedrijven die jaar na jaar een voorspelbare en stabiele winstgroei
kunnen blijven behalen komen in aanmerking. Bij ons selectieproces ligt
de nadruk op het rendement op geïnvesteerd kapitaal en vrije kasstromen
met een hoog voorspelbaar karakter. De analisten / vermogensbeheerders
van Juno stellen een zeer geconcentreerde portefeuille samen van
ondernemingen die door henzelf geïdentificeerd, geanalyseerd en
regelmatig bezocht worden. Geselecteerde ondernemingen blijven veelal
voor langere tijd (meer dan drie jaar) in de portefeuille. Met deze
investeringsstijl werden voor onze klanten de afgelopen jaren superieure
investeringsresultaten behaald.

www.juno-invest.com 

Voor vragen of opmerkingen kunt u graag contact opnemen met Cécile Krikke-Fritz op: 070.24.00.247, of per e-mail (krikke@juno-invest.com).