Nieuws

Juno Selection Fund: 2e Kw 2010

PRESS RELEASE: Juno Selection Fund stijgt 1% in eerste zes maanden van 2010:

 

Het beleggingsfonds dat door Juno Investment Partners wordt beheerd, het Juno Selection Fund, liet over de eerste zes maanden van 2010 een positief rendement van 0,8% zien.

 

Gedurende de eerste drie maanden van 2010, kon Juno een duidelijk betere
performance neerzetten dan de algemene aandelen indices, maar in het
tweede kwartaal moesten we wat terrein prijsgeven. Voor het jaar 2010
komt Juno nu op hetzelfde rendement als de HSBC Smaller Europe Index,
maar loopt nog wel 6,3% voor op de Nederlandse AEX Index. Het Juno
Selection Fund heeft beter gepresteerd dan de HSBC index in 21 van de
afgelopen 30 maanden sinds de start van het fonds, en ligt nu 41% voor
op die index. Het verschil ten opzichte van de AEX index over diezelfde
periode bedraagt maar liefst 75%.

 

De portefeuille van het Juno Selection Fund bestaat nog steeds uit tien
posities, verdeeld over meerdere Europese landen. De posities binnen de
portefeuille zijn onderling wel wat gewisseld, maar de namen binnen de
top 5 zijn gelijk gebleven. Alle ondernemingen in de portefeuille zijn
uniek in termen van hun degelijkheid en hoge mate van voorspelbaarheid
van de ontwikkeling van hun winstgevendheid. Er wordt zeer weinig
gebruik gemaakt van vreemd vermogen, er worden hoge rendementen op
geïnvesteerd kapitaal behaald en bovendien uitstekende (vrije)
kasstromen gegenereerd.

 

Omdat de koersen ten opzichte van december 2009 nauwelijks zijn
veranderd, is onze selectie van 10 bijzondere kleine en middelgrote
Europese bedrijven wel goedkoper geworden. Immers, hun winst is verder
toegenomen dit eerste halfjaar, waardoor hun K/W verhoudingen zijn
afgenomen. Deze geconcentreerde portefeuille van groeiende en zeer
winstgevende bedrijven zijn mede geselecteerd vanwege hun vermogen om
door economische cycli heen te kunnen groeien. Zelfs in het voor de
economie dramatische 2009, namen hun onderliggende geaggregeerde winsten
met 12% toe. Voor 2010 menen wij dat zij op koers liggen om een groei
van duidelijk meer dan 15% te realiseren.

 

Gegeven de voorspelbare groei, hoge vrije kasstromen, het indrukwekkende
rendement op kapitaal en uitstekend management, geven de huidige
koersniveaus van onze deelnemingen onvoldoende de onderliggende waarde
weer. Daarom ziet Juno dan ook het komende halfjaar, en tevens de
langere termijn, met heel veel vertrouwen tegemoet.


Over Juno Investment Partners

Juno investeert in aandelen van Europese kleine-, en middelgrote
ondernemingen, met een doelstelling om alleen díe bedrijven te
selecteren, die jaar na jaar voorspelbare en stabiele winstgroei kunnen
blijven behalen. Aangezien beurskoersen de onderliggende waardecreatie
volgen, stuwt deze steeds toenemende winststroom met de tijd het
rendement op onze investeringen. Wij stellen een zeer geconcentreerde
portefeuille samen van ondernemingen die door ons zelf geïdentificeerd
en geanalyseerd worden. Bij dit selectieproces ligt de nadruk op het
rendement op geïnvesteerd kapitaal en vrije kasstromen die een hoog
voorspelbaar karakter hebben. We hebben geen voorkeur voor
marktkapitalisatie of domicilie van de betreffende ondernemingen. Het
Juno Selection Fund heeft een investeringshorizon van 3-5 jaar. Met deze
investeringsstijl werden voor onze klanten de afgelopen jaren,
superieure investeringsresultaten behaald.

 


Voor vragen of opmerkingen kunt u graag contact opnemen met Frans Jurgens of Lennart Smits op: 070.24.00.247, of per e-mail (info@juno-invest.com).

 

Juno Investment Partners
‘Villa Maarheeze’
Rijksstraatweg 675
2245 CB, Wassenaar
Nederland

tel:   +31.(0)70.24.00.247
fax:  +31.(0)70.51.118.19
        www.juno-invest.com