Nieuws

Juno Selection Fund: 2e Kw 2009

1e halfjaar 2009 performance

 

PRESS RELEASE: Juno Selection Fund stijgt 36% in eerste zes maanden van 2009:

 

Het beleggingsfonds dat door Juno Investment Partners wordt beheerd, het Juno Selection Fund,
liet over de eerste zes maanden van 2009 een heel bevredigend rendement
zien. De intrinsieke waarde per participatie steeg met 36,4% naar €
91,63.


De algemene aandelen indices blijven in 2009 opnieuw flink achter bij
onze performance. Indices stegen tussen de 24% (HSBC Smaller Europe
Index) en 3,6% (Dutch AEX Index). Al veertien aaneengesloten maanden
laat Juno een betere performance zien dan deze indices.

 

Deze outperformance van het Juno Selection Fund in 2009, volgt op de goede relatieve performance in het afgelopen jaar, toen het Fonds al een outperformance
wist neer te zetten van 32% ten opzichte van de AEX en 29% in
vergelijking met de HSBC Smaller Europe Index. Sinds het begin van het
fonds (op 11 januari 2008), heeft het een voorsprong opgebouwd van 73%
ten opzichte van de AEX index en 41% ten opzichte van de HSBC Index.

 

In de afgelopen maanden heeft het fonds een stabiele toestroom van
nieuwe investeerders gehad. Deze gelden zijn uiterst selectief en
voorzichtig gebruikt om posities uit te bouwen en wegingen licht aan te
passen. De portefeuille bestaat nog steeds uit negen posities en het
betreft dezelfde bedrijven die we ten tijde van het 1e
kwartaal 2009 al in portefeuille hadden. Net als voorheen, zijn deze
negen bedrijven uniek in hun degelijkheid en hoge voorspelbaarheid van
de ontwikkeling van hun winstgevendheid. Er wordt zeer weinig gebruik
gemaakt van vreemd vermogen, er worden hoge rendementen op geïnvesteerd
kapitaal behaald en bovendien uitstekende (vrije) kasstromen
gegenereerd. Gezien de staat van de wereldeconomie, voelen wij ons extra
op ons gemak met investeringen in deze kleine selectie van uitstekende
bedrijven, gemanaged door mensen die we persoonlijk hebben ontmoet, goed
kennen en die wij bovendien vertrouwen.

 

Wij menen nog steeds dat een groei van circa 10% in de onderliggende
winst van onze bedrijven voor 2009 haalbaar is. Echter, we zullen niet
verbaasd zijn als die groei bij enkele deelnemingen hoger uit zal vallen
dan wij nu verwachten. Bovendien liggen de beurswaarderingen voor onze
bedrijven nog steeds op een zeer laag peil. Dit plaatst ons in een zeer
comfortabele positie als de winstgroei over 2009 doorkomt in lijn met
onze verwachtingen, of zelfs hoger uit zou vallen.

 


Over Juno Investment Partners

Juno investeert in aandelen van Europese kleine-, en middelgrote
ondernemingen, met een doelstelling om alleen díe bedrijven te
selecteren, die jaar na jaar voorspelbare en stabiele winstgroei kunnen
blijven behalen. Aangezien beurskoersen de onderliggende waardecreatie
volgen, stuwt deze steeds toenemende winststroom met de tijd het
rendement op onze investeringen. Wij stellen een zeer geconcentreerde
portefeuille samen van ondernemingen die door ons zelf geïdentificeerd
en geanalyseerd worden. Bij dit selectieproces ligt de nadruk op het
rendement op geïnvesteerd kapitaal en vrije kasstromen die een hoog
voorspelbaar karakter hebben. We hebben geen voorkeur voor
marktkapitalisatie of domicilie van de betreffende ondernemingen. Het
Juno Selection Fund heeft een investeringshorizon van 3-5 jaar. Met deze
investeringsstijl werden voor onze klanten de afgelopen jaren,
superieure investeringsresultaten behaald.


Voor vragen of opmerkingen kunt u graag contact opnemen met Frans
Jurgens of Lennart Smits op: +31 (0)70.541.41.06, of per e-mail (info@juno-invest.com).