Nieuws

Juno Selection Fund: 1e Kw 2020

Juno Selection Fund “pandemie noopt tot herziening portefeuille”

Den Haag – april 2020 – Het Juno Selection Fund heeft het eerste kwartaal van 2020 afgesloten met een koers van €346,90 per participatie, een daling van -15,9% sinds het einde van vorig jaar. Waar het fonds, gespecialiseerd in beleggingen in Europese kleine- en middelgrote (familie-) bedrijven, 2019 nog met een uitstekend resultaat van +33,8% wist af te sluiten, heeft het nu ook te kampen met de gevolgen van het COVID-19 virus.

Over het afgelopen kwartaal verloor de EMIX Smaller Europe Index -27,7% en ook de AEX (dividend geherinvesteerd) daalde flink met -19,8%. Sinds haar oprichting in januari 2008 heeft het Juno Selection Fund een performance laten zien van gemiddeld 10,7% netto per jaar. Hiermee ligt het fonds nog steeds ruim voor op de EMIX Smaller Europe Index, die over dezelfde periode een gemiddeld netto resultaat van 3,5% per jaar heeft behaald.

De pandemie die momenteel de hele wereld in zijn greep houdt heeft de portfoliomanagers van Juno in februari en maart gedwongen om rigoureus in te grijpen in de portefeuille. Frans Jurgens, directeur en medeoprichter van Juno: “We houden ons meestal niet bezig met macro-economische voorspellingen, maar we zijn er sterk van overtuigd dat als de pandemie achter ons is, we een lang en diep litteken in de economie behouden. De vraag naar diensten en producten zal naar onze mening niet opeens terugveren en we moeten rekening houden met zeer grote overheidstekorten. Met dat scenario in gedachte hebben we moeten vaststellen dat bij verschillende Juno-bedrijven de risico’s op een teruggang in de winst te groot zijn. Die posities hebben we rigoureus gereduceerd of geheel verkocht. Gelukkig zijn er ook bedrijven die nauwelijks geraakt worden en zelfs een paar die zullen profiteren van de huidige omstandigheden. Bij die bedrijven hebben we van koerszwakte geprofiteerd om selectief bij te kopen”.

Lennart Smits, directeur en mede-oprichter van Juno: “Het tijdig switchen naar cash in de portefeuille heeft ons de afgelopen periode zeker geholpen. Maar vooral de lage afhankelijkheid van de economische cycli, een kerncriterium bij Juno, maakt dat onze bedrijven minder gevoelig zijn. Daarnaast profiteerden we van de gezonde financiering van onze bedrijven: daar waar cash op de balans enkele maanden geleden nog geld kostte en op hoon van bankiers kon rekenen, hebben onze (familie-) bedrijven nu de troefkaarten in handen. Juno zal streng selectief blijven bij het investeren van de contanten in het fonds en daarbij proberen slim gebruik te maken van de grote volatiliteit in de markt”.


Over Juno Investment Partners

Juno Investment Partners is opgericht in 2007 als volledig onafhankelijke fondsbeheerder en beschikt over een AIFM-vergunning (als bedoeld in artikel 2:65 Wft), verleend door de AFM. Juno is gespecialiseerd in de selectie van aandelen van uitzonderlijke beursgenoteerde (familie)bedrijven in Europa. Bedrijven die jaar na jaar een voorspelbare en stabiele winstgroei kunnen blijven behalen, komen in aanmerking. Bij het selectieproces ligt de nadruk op het rendement op geïnvesteerd kapitaal, een lage schuldgraad en vrije kasstromen met een hoog voorspelbaar karakter. De analisten/portfoliomanagers stellen een zeer geconcentreerde portefeuille samen van circa vijftien ondernemingen die door henzelf geïdentificeerd, geanalyseerd en regelmatig bezocht worden. Geselecteerde ondernemingen blijven veelal voor langere tijd (meestal meer dan vijf jaar) in de portefeuille. De analisten/portfoliomanagers participeren allen ook zelf in de Juno fondsen.

Juno biedt haar klanten drie producten: Het Juno Selection Fund dat zich richt op een selectie van kleinere- en middelgrote beursgenoteerde bedrijven, het Juno Continuation Fund voor middelgrote bedrijven en individueel vermogensbeheer in dezelfde investeringsstijl, middels ‘managed accounts’ voor grote vermogens.

In 2008 werd het Juno Selection Fund gelanceerd. Dit fonds investeert in aandelen van onderscheidende Europese kleine- en middelgrote ondernemingen met een initiële beurswaarde tussen €250 miljoen en €4 miljard. Met deze investeringsstijl is voor participanten van het Juno Selection Fund de afgelopen jaren een bovengemiddeld beleggingsresultaat behaald. Dit fonds is sinds 2018 gesloten voor verdere (bij)stortingen.

Dezelfde investeringsstrategie wordt toegepast bij het op 1 februari 2020 gelanceerde Juno Continuation Fund. Dit fonds richt zich op bijzondere, middelgrote Europese ondernemingen met een beurswaarde tussen €4 en €20 miljard ten tijde van initiële aankoop. Ook voor dit fonds geldt dat veelal familiebedrijven of ondernemingen waar een familie of het management zelf ook aandeelhouder is, geselecteerd worden.

Voor de media, niet voor publicatie

Mocht u vragen hebben naar aanleiding van dit document, dan kunt u contact opnemen met Frans Gunnink van Quality Source Communications via 020 – 244 48 77 / 06 – 29 541 542 of frans.gunnink@qualitysource.nl.