Nieuws

Juno Selection Fund: 1e Kw 2016


Negatieve koersontwikkeling eerste kwartaal 2016 voor Juno Selection Fund  

Wassenaar – 14 april 2016 – Het Juno Selection Fund, dat zich toelegt op beleggingen in Europese kleine- en middelgrote (familie)ondernemingen, kende een lastige start van het jaar. Hoewel de 10-15% winstgroei bij onze deelnemingen conform onze verwachtingen was, bleven de koersen van deze bedrijven duidelijk achter bij hun verwachte winstontwikkeling. Het Juno Selection Fund daalde in de eerste drie maanden van het jaar met 9,8%.
 
Uiteraard is het Juno Selection Fund niet immuun voor wat er in de aandelenmarkt als geheel gebeurt. We blijven onze focus houden op de lange termijn en proberen ons niet te laten afleiden door het fluctueren van de koersen op de korte termijn. De groep bedrijven in de Juno portefeuille moet als geheel hun winst met tussen de 10% en 15% per jaar kunnen laten groeien.
 
Hoewel die winstgroei ook in 2016 weer aanwezig is, is de vertaling naar koersstijgingen op de korte termijn niet altijd lineair. Zoals we in het verleden hebben gezien, én in de toekomst nog vaker tegen zullen komen: er zullen perioden zijn dat we achterblijven bij de Europese aandelenmarkten. We verliezen weleens een sprintje, maar het gaat erom dat we de marathon blijven winnen.

Onze selectie van bijzondere, (familie)bedrijven kon in 2015 niet alleen een stevige winstgroei (+21%) noteren, ook is nu duidelijk hoe succesvol ze zijn: de netto winstmarge bedroeg maar liefst 17% en het rendement op kapitaal kwam uit op een indrukwekkende 30%. De waardering van deze groep is in 2016 alleen maar aantrekkelijker geworden doordat de koersen daalden maar de winsten verder toenemen. Om die reden blijven we optimistisch over de komende drie kwartalen, en vooral ook voor de langere termijn. We zien de zwakte in de prijzen van kwalitatief goede bedrijven daarom als een uitgelezen kans om selectief aandelen in deze sterke ondernemingen bij te kopen, en allerminst als reden tot zorg.

Lange termijn performance blijft zeer sterk
Met een gemiddeld rendement van 12,9% per jaar sinds de oprichting van het fonds in 2008, is Juno tevreden. Over die gehele periode laat het fonds ook een zeer sterke performance zien in vergelijking met de indices en andere fondsen in haar segment.

•    Rendement 2015: +32,9%
•    Rendement Q1 2016: -9,8%
•    Gemiddeld jaarlijks rendement afgelopen vijf jaar: +15,9%
•    Beheerd vermogen in het beleggingsfonds groeit tot boven de € 120 mln **

* Euromoney Smaller Companies Index
** In totaal beheert Juno Investment Partners meer dan 185 mln euro in deze strategie, verdeeld over het Juno Selection Fund en via directe mandaten van institutionele klanten.

Over Juno Selection Fund en Juno Investment Partners
Het Juno Selection Fund investeert in aandelen van bijzondere Europese kleine- en middelgrote ondernemingen. Veelal zijn dit familiebedrijven of ondernemingen waar een familie of het management zelf ook aandeelhouder is. Bedrijven die jaar na jaar een voorspelbare en stabiele winstgroei kunnen blijven behalen, komen in aanmerking. Bij het selectieproces ligt de nadruk op het rendement op geïnvesteerd kapitaal en vrije kasstromen met een hoog voorspelbaar karakter. De analisten/portfoliomanagers stellen een zeer geconcentreerde portefeuille samen van ondernemingen die door henzelf geïdentificeerd, geanalyseerd en regelmatig bezocht worden. Geselecteerde ondernemingen blijven veelal voor langere tijd (gemiddeld meer dan drie jaar) in de portefeuille. Met deze investeringsstijl is voor participanten van het Juno Selection Fund de afgelopen jaren een superieur beleggingsresultaat behaald.

Het Juno Selection Fund wordt beheerd door Juno Investment Partners. Juno Investment Partners beschikt over een AFM-vergunning voor discretionair vermogensbeheer voor directe mandaten. Het Juno Selection Fund is vrijgesteld van een vergunningsplicht.

www.juno-invest.com  

Voor de media, niet voor publicatie

Mocht u vragen hebben naar aanleiding van dit document, dan kunt u contact opnemen met Frans Gunnink van Sharpe Financial Communications via 020-820 86 41/06-29 541 542 of frans.gunnink@sharpefinancial.com