Nieuws

Juno Selection Fund: 1e Kw 2015

PERSBERICHT: Goed eerste kwartaal 2015 voor Juno Selection Fund  

9 april 2015: Het Juno Selection Fund, dat zich toelegt op beleggingen in Europese kleine- en middelgrote (familie)ondernemingen, heeft 2014 uitstekend afgesloten met een jaarrendement van 18,6%. Het jaar 2015 ging eveneens goed van start, met een rendement van 15,2% per eind maart.

Juno heeft een sterke voorkeur voor een specifiek segment van de aandelenmarkten, namelijk (familie)bedrijven of ondernemingen waar familie of het management zelf ook aandeelhouder is. Bij het selectieproces legt Juno de nadruk op het rendement op geïnvesteerd kapitaal en vrije kasstromen met een hoog voorspelbaar karakter. De analisten en portfoliomanagers van Juno stellen zo een zeer geconcentreerde portefeuille samen van ondernemingen die door henzelf zijn geïdentificeerd, geanalyseerd en regelmatig bezocht worden. Geselecteerde ondernemingen blijven veelal voor langere tijd (gemiddeld meer dan drie jaar) in de portefeuille.

Juno selecteert beleggingen met name op basis van voorspelbare stabiele jaarlijkse winstgroei en een hoge winstmarge. Het fonds bestaat uit een geconcentreerde portefeuille van veertien bedrijven.

In periode van sterke koersstijgingen van de algehele markt, is het in het verleden lastig gebleken om de markt bij te houden. Juno’s groeiende, voorspelbare en veelal defensieve bedrijven zijn dan minder in trek. Juno kon de AEX (+15,8%) en de Euromoney Smaller European Companies Index (+17,3%) toch nog goed bijhouden.

Met een gemiddeld rendement van 14,2% per jaar sinds de oprichting van het fonds in 2008, is Juno tevreden. Over die gehele periode laat het fonds ook een zeer sterke performance zien in vergelijking met de indices en andere fondsen in haar segment.

    * Rendement 2014: +18,6%
    * Rendement Q1 2015: +15,2%
    * Totaalrendement over de afgelopen vijf jaar: +107,1%
    * Beheerd vermogen in het beleggingsfonds groeit tot boven de € 85 mln

Outlook: positief

Eén thema is al vele kwartalen onveranderd positief voor de aandelenmarkten: de extreem lage rente. Nu dit jaar ook het obligatie opkoopprogramma door de Europese Centrale Bank van start is gegaan, zijn rentes nog verder gedaald. In enkele landen is de rente zelfs negatief geworden.

De rentestanden zijn van groot belang bij het waarderen van ondernemingen. Een lagere rente maakt dat toekomstige geldstromen voor een investeerder een hogere waarde krijgen. Hierdoor kunnen koersen oplopen, ook als de winstontwikkelingen daartoe onvoldoende aanleiding geven. Koers- winstverhoudingen stijgen in dat geval. Een veel gehoorde vraag is of de markten niet te hard zijn opgelopen. Kijkend naar de ontwikkelingen van de rentestand is dat niet het geval. Bovendien hebben de winsten van Europese bedrijven een sterke positieve impuls van de lage Euro en de lage olieprijs gekregen. De koersstijgingen zijn daarom niet excessief, maar wel stevig opgelopen.

Voor de selectie van Europese bedrijven in de Juno portefeuille geldt het bovenstaande ook, met uitzondering van één essentieel aspect: de winstgroei. De bedrijven waar het fonds in participeert, zagen hun winst al jarenlang groeien met circa 15% per jaar. Dat maakt dat de koers-winstverhoudingen de afgelopen zeven jaar niet noemenswaardig zijn gestegen: de koersen van de aandelen die Juno kocht stegen met nagenoeg hetzelfde percentage als hun winstgroei. Met het oog op een aanhoudende positieve winstgroei voor haar bedrijven, kijkt Juno met vertrouwen uit naar een verdere toename van de waarde van het fonds.

Over het Juno Selection Fund en Juno Investment Partners
Juno Selection Fund investeert in aandelen van bijzondere Europese kleine- en middelgrote ondernemingen. Veelal zijn dit familiebedrijven of ondernemingen waar een familie of management zelf ook aandeelhouder is. Bedrijven die jaar na jaar een voorspelbare en stabiele winstgroei kunnen blijven behalen komen in aanmerking. Bij het selectieproces ligt de nadruk op het rendement op geïnvesteerd kapitaal en vrije kasstromen met een hoog voorspelbaar karakter. De analisten/vermogensbeheerders stellen een zeer geconcentreerde portefeuille samen van ondernemingen die door henzelf geïdentificeerd, geanalyseerd en regelmatig bezocht worden. Geselecteerde ondernemingen blijven veelal voor langere tijd (meer dan drie jaar) in de portefeuille. Met deze investeringsstijl is voor participanten van het Juno Selection Fund de afgelopen jaren een superieur beleggingsresultaat behaald. Het Juno Investment Fund wordt beheerd door Juno Investment Partners.  
    

www.juno-invest.com

Voor de media, niet voor publicatie:
Mocht u vragen hebben naar aanleiding van dit document, dan kunt u contact opnemen met Frans Gunnink van Sharpe Financial Communications via 020-820 86 41 of frans.gunnink@sharpefinancial.com of via www.juno-invest.com