Nieuws

Juno Selection Fund 1e Kw 2014

Juno Selection Fund haalt uitstekend
jaarresultaat 2013 met beleggingen in Europese small- en midcap
familiebedrijven

Q1
2014 beste eerste kwartaal ooit

Wassenaar
– 10 april – Het Juno Selection fund, dat is gespecialiseerd in beleggingen in
Europese kleine- en middelgrote (familie)ondernemingen, heeft een uitstekend
2013 achter de rug met een rendement van 22%. Het eerste kwartaal van 2014
begon eveneens voorspoedig en leverde een plus van 12,9% op. Juno selecteert
beleggingen met name op basis van voorspelbare stabiele jaarlijkse winstgroei
en een hoge winstmarge. Het fonds bestaat uit een geconcentreerde portefeuille
van dertien bedrijven. Voor dit jaar verwacht Juno een verdere stijging van de
winst van de onderliggende beleggingen en daarmee van de waarde van het fonds.

* Rendement
2013: +22%

          * Rendement
Q1 2014: +12,9%

          * Totaalrendement
over de afgelopen vijf jaar: +196% 

          * Beheerd
vermogen in het beleggingsfonds groeit tot boven de € 40 mln

Juno
richt zich op een specifiek segment van de aandelenmarkten, namelijk
(familie)bedrijven of ondernemingen waar familie of het management zelf ook
aandeelhouder is. Bij het selectieproces legt Juno de nadruk op het rendement
op geïnvesteerd kapitaal en vrije kasstromen met een hoog voorspelbaar
karakter. De analisten en portfoliomanagers van Juno stellen zo een zeer
geconcentreerde portefeuille samen van ondernemingen die door henzelf zijn
geïdentificeerd, geanalyseerd en regelmatig bezocht worden. Geselecteerde
ondernemingen blijven veelal voor langere tijd (gemiddeld meer dan drie jaar)
in de portefeuille.

Sinds oprichting in januari 2008
behaalde het Juno Selection Fund een rendement van 116%. Het gemiddelde
jaarrendement over de afgelopen vijf jaar bedraagt 24,2%. Daarmee doet het
fonds het veelal nadrukkelijk beter dan de markt. Het beheerd vermogen is in
2013 gegroeid tot boven de € 40 mln.

Frans
Jurgens, directeur en mede-oprichter van Juno: “Nu de jaarcijfers over 2013
nagenoeg allemaal gerapporteerd zijn, zien we dat de winstgroei van onze
deelnemingen zich ook het afgelopen jaar weer heeft doorgezet. Kijken we 6 jaar
terug, dan tonen onze bedrijven gemiddeld een jaarlijkse groei in hun winsten
van net onder de 15%. Dat is inclusief de sterke economische teruggang in de
wereldeconomie van de afgelopen jaren. We geloven heel sterk dat de jaarlijkse
terugkerende winstgroei op termijn wordt gevolgd door de aantrekkende koersen
van die ondernemingen.”

Juno
verwacht ook voor dit jaar een verdere stijging, aldus Lennart Smits, directeur
en mede-oprichter: “De performance van de dertien bedrijven in portefeuille
wordt breed gedragen en was een direct gevolg van wederom uitstekende
operationele cijfers van deze Europese beursgenoteerde familiebedrijven. De
prijs die de markt bereid is te betalen voor die voorspelbare goede winstgroei
is de laatste tijd realistischer geworden, maar biedt nog volop kansen.”

Outlook: voorzichtig positief

De lage rentes op obligaties en
deposito’s zorgden voor een forse instroom van geld in de aandelenmarkten.
Vooral hierdoor konden koersen de afgelopen tijd marktbreed flink aantrekken.
De korte, maar sterke daling van de markten vanwege de Oekraïne-crisis, toonde
aan dat de markt wel zeer voorzichtig blijft en er weinig nodig is om beleggers
winsten te laten nemen op enkele sterk opgelopen posities. Zorgwekkender was de
teleurstellende winstontwikkeling van Europese bedrijven gedurende 2013. De
marktverwachtingen konden duidelijk niet waargemaakt worden. Met stijgende
koersen en dalende winsten liepen koers-winstverhoudingen van de
aandelenmarkten in Europa verder op.

In dat licht ziet Juno de positieve
winstontwikkelingen bij haar deelnemingen als zeer veelbelovend. De
geselecteerde kwaliteitsbedrijven hebben de afgelopen jaren bewezen uitstekend
in staat te zijn om jaarlijkse winstgroei te genereren. Deze winstgroei is de
motor achter de verder toenemende koersen van de deelnemingen. Hoewel de grote
onderwaardering van deze bedrijven ten opzichte van de eerdere jaren voor een
deel is gecorrigeerd, blijft Juno optimistisch over de verdere
groeimogelijkheden van de onderliggende winsten en de aantrekkelijkheid van de
koersen van haar deelnemingen.

Over
Juno Selection Fund en Juno Investment Partners

Juno
Selection Fund investeert in aandelen van bijzondere Europese kleine- en
middelgrote ondernemingen. Veelal zijn dit familiebedrijven of ondernemingen
waar een familie of management zelf ook aandeelhouder is. Bedrijven die jaar na
jaar een voorspelbare en stabiele winstgroei kunnen blijven behalen komen in
aanmerking. Bij het selectieproces ligt de nadruk op het rendement op
geïnvesteerd kapitaal en vrije kasstromen met een hoog voorspelbaar karakter.
De analisten/vermogensbeheerders stellen een zeer geconcentreerde portefeuille
samen van ondernemingen die door henzelf geïdentificeerd, geanalyseerd en
regelmatig bezocht worden. Geselecteerde ondernemingen blijven veelal voor langere
tijd (meer dan drie jaar) in de portefeuille. Met deze investeringsstijl is
voor participanten van het Juno Selection Fund de afgelopen jaren een superieur
beleggingsresultaat behaald. Het Juno Investment Fund wordt beheerd door
Juno Investment Partners.

Voor de media, niet voor publicatie:

Mocht u vragen hebben naar aanleiding van dit document, dan kunt u contact
opnemen met Mariëlle Brinkmann van Sharpe Financial Communications via 020-820
86 41 of marielle.brinkmann@sharpefinancial.com
of via www.juno-invest.com